Kalevi Tala. Foto: Arne Heimestøl

Mange timer i skogsmaskina

Publisert av Arne Heimestøl 16.11.2022. Sist oppdatert 15.11.2022.

Da stormen rammet Hedalen 19. november 2021, arbeidet Kalevi Tala i skogen til Geir Øverby. – Det falt busker rundt meg store deler av dagen, men jeg ante ikke omfanget av katastrofen mens uværet herjet, sier Kalevi. Han har hatt oppdrag for Viken Skog i hele vindfallperioden.

Mye å ta tak i

I slutten av november startet han oppryddingsarbeidet i deler av skogen nedenfor Gråskallen. Da dette oppdraget fra Sondre Digene var fullført, flyttet han i ett av de verst rammede områdene – Landsendlia i Vestbygda. Og her arbeider Kalevi fortsatt.

Typisk vindfallsområde i Vestbygda. Foto: Dagfinn Heimestøl

Unik skogsmaskin

24. februar kom en unik skogsmaskin på plass – en PONSSE BUFFALO DUAL. Dette er en skogsmaskin som på noen få minutter kan omgjøres fra hogstmaskin til lassbærer – eller motsatt. Det var en maskin som var av samme type som den han til denne datoen hadde brukt i tre år, og som nå ble byttet inn.

Foto: Anita Tala
Foto: Anita Tala

– Dette er ei solid og sjelden kombimaskin som produsenten nå har slutta å lage. Fra 24. februar til nå har maskina gått hele 1850 timer, forteller Kalevi. – Arbeidene har gått uten uhell, men vindfallhogst sliter mer på skogsmaskina enn hogst av stående skog.

Foto: Anita Tala

Kalevi jobber alene i skogen, og han tar alt vedlikeholdsarbeidet på maskinene selv. – Intervallene mellom hver sørvis er 900 timer, og som regel tar slikt arbeid et par dager.

Foto: Anita Tala

Framtida

Kalevi Tala fortsetter med vindfallhogst til snø og kulde setter en stopper for slik aktivitet. – Og jeg regner med at dette arbeidet vil fortsette til våren. Det er fortsatt mye å ta tak i.

Hvordan ser du på framtida etter at store flater nå har blitt ryddet både for ungskog og gammelskog?

– Det blir nok forandringer i forhold til det vi har vært vant til. Jeg har i mange år jobbet med avvirkning i Hedalen. Vi kan neppe regne med å hogge like mye som tidligere år i denne bygda.

Video: Dagfinn Heimestøl

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Hedalsfjellet i Mars 2023. Foto: Helge Nordby

Velkommen til våre arrangementer påska 2023BEKJENTGJØRELSER 

Her har vi laget en oversikt over arrangementer vi kjenner ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...