Logo til Hedalen idrettslag

«Alle med» i Hedalen idrettslag

Publisert av Hedalen idrettslag 16.11.2022. Sist oppdatert 15.11.2022.

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, noe som på sikt kan få store konsekvenser for utvikling, trivsel og helse.

Hedalen idrettslag ønsker å motvirke inaktivitet og bidra til at alle barn og unge skal få lik mulighet til å delta på aktiviteter som passer det enkelte barn og familie. Dessverre ser vi at økonomiske begrensninger ofte kan være en årsak til at familier må nedprioritere aktiviteter som i utgangspunktet ikke er livsnødvendige, men som kan medføre fremtidige sosiale- og helsemessige utfordringer og problemstillinger.

Med de raskt stigende prisene i samfunnet, ser vi at budsjettet i den enkelte familie kan bli strammere etter hvert som levekostnadene øker. Flere og flere kan risikere å måtte prioritere hardere for å dekke helt livsnødvendige behov.

Per i dag koster familiemedlemskap i HIL kr 1200,- og enkeltmedlemskap kr. 700,-. Medlemskontingenten i Hedalen idrettslag er selve inngangsbilletten til en rekke av aktivitetene som arrangeres av idrettslaget gjennom året.

Hedalen Idrettslag ønsker å være en støttespiller for familier fremover, og bidra til at ingen skal måtte stå utenfor grunnet økonomi. Vi har derfor søkt om og mottatt 40 000,- til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Disse midlene er behovsprøvd, og skal dekke medlemskontingent til familier med barn i aldersgruppen 6–19 år.

I tillegg vil midlene også kunne benyttes til kjøp av nødvendig personlig utstyr for å kunne delta i aktiviteter arrangert av Hedalen Idrettslag, som f. eks. fotballsko, skøyter, hjelm, skisko etc.

Det er mange flere enn man aner som sliter med å få endene til å møtes, og flere vil det antakeligvis bli.

Dersom du føler at medlemskontingenten for ditt barn er tyngende for familieøkonomien, og
at barnet av den grunn ikke kan ta del i idrettslagets aktiviteter, ta direkte kontakt med en av
oss.

Denne tilskuddordningen gjelder, som før nevnt, for barnefamilier med barn i aldersgruppen 6-19 år i 2022 og 2023. Den er behovsprøvd, men tillitsbasert.

NavnE-postMobil
Linda Grøvslien Skoglylinda.skogly@scanaccount.no91 52 11 13
Ola Jonny Fossholttaxi@hedalen.no95 95 07 11
Berit Perlestenbakkenberit@hedalen.no99 54 29 44

Les også..

Hedalen stavkirke

KveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse med dåp i Hedalen stavkirke søndag 1. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fotballcup i Hedalen 23. september

Sist lørdag hadde Hedalen idrettslag invitert til fotballcup på Hedalen ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Åpen brannstasjon i Hedalen

Lørdag var det åpen brannstasjon ved Joker Hedalen. Begge brannbilene ...
Hedalen helselag

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 27. september møtes vi ved Kroken kl. 11.00 og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Setter fokus på demens

Hedalen helselag, representert ved Emmy og Anne Marie, hadde en ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Evaluering av hendelsen ekstremværet «Hans»

Ekstremværet "Hans" rammet Innlandet i midten av august, og det ...