Logo til Hedalen idrettslag

«Alle med» i Hedalen idrettslag

Publisert av Hedalen idrettslag 16.11.2022. Sist oppdatert 15.11.2022.

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, noe som på sikt kan få store konsekvenser for utvikling, trivsel og helse.

Hedalen idrettslag ønsker å motvirke inaktivitet og bidra til at alle barn og unge skal få lik mulighet til å delta på aktiviteter som passer det enkelte barn og familie. Dessverre ser vi at økonomiske begrensninger ofte kan være en årsak til at familier må nedprioritere aktiviteter som i utgangspunktet ikke er livsnødvendige, men som kan medføre fremtidige sosiale- og helsemessige utfordringer og problemstillinger.

Med de raskt stigende prisene i samfunnet, ser vi at budsjettet i den enkelte familie kan bli strammere etter hvert som levekostnadene øker. Flere og flere kan risikere å måtte prioritere hardere for å dekke helt livsnødvendige behov.

Per i dag koster familiemedlemskap i HIL kr 1200,- og enkeltmedlemskap kr. 700,-. Medlemskontingenten i Hedalen idrettslag er selve inngangsbilletten til en rekke av aktivitetene som arrangeres av idrettslaget gjennom året.

Hedalen Idrettslag ønsker å være en støttespiller for familier fremover, og bidra til at ingen skal måtte stå utenfor grunnet økonomi. Vi har derfor søkt om og mottatt 40 000,- til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Disse midlene er behovsprøvd, og skal dekke medlemskontingent til familier med barn i aldersgruppen 6–19 år.

I tillegg vil midlene også kunne benyttes til kjøp av nødvendig personlig utstyr for å kunne delta i aktiviteter arrangert av Hedalen Idrettslag, som f. eks. fotballsko, skøyter, hjelm, skisko etc.

Det er mange flere enn man aner som sliter med å få endene til å møtes, og flere vil det antakeligvis bli.

Dersom du føler at medlemskontingenten for ditt barn er tyngende for familieøkonomien, og
at barnet av den grunn ikke kan ta del i idrettslagets aktiviteter, ta direkte kontakt med en av
oss.

Denne tilskuddordningen gjelder, som før nevnt, for barnefamilier med barn i aldersgruppen 6-19 år i 2022 og 2023. Den er behovsprøvd, men tillitsbasert.

NavnE-postMobil
Linda Grøvslien Skoglylinda.skogly@scanaccount.no91 52 11 13
Ola Jonny Fossholttaxi@hedalen.no95 95 07 11
Berit Perlestenbakkenberit@hedalen.no99 54 29 44

Les også..

Søksmål

Eidsiva Bredbånd AS varsler søksmål mot fem Valdres-kommuner

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging ...
Lysfest

Lysfest og julegrantenningBEKJENTGJØRELSE 

Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner inviterer til ...
Utsikt mot Hellsenningen og Hedalsfjella

Savner du hunden din?ANNONSE 

En svart og hvit huskey er observert i Hedalsfjella flere ...
Cathrine Hagen

Valglista til Sør-Aurdal Arbeiderparti er klar

Lista ble fastsatt på medlemsmøte torsdag 29.11. Catrine Hagen har ...
Idrettsprisen

Idrettsprisen for 2020ORDFØRERENS TALE  

Det er idrettsrådet som tildeler idrettsprisen. Dette ble derfor bestemt ...
Marit

Men varm mat fikk vi denne uka ogsåYTRING 

Jeg er en jente som gikk i sjette trinn da ...