Hogst i Vidalen

Berømmer samarbeidet

Publisert av Arne Heimestøl 09.11.2022. Sist oppdatert 08.11.2022.

Etter at stormkatastrofen rammet blant annet Sør-Aurdal og Etnedal 19. november i fjor, var Valdres skog raskt ute med å sette inn alt disponibelt utstyr og maskiner i oppryddingsarbeidet. Fire til fem lag, med hogstmaskin og lassbærer, har vært i arbeid hele tiden til nå – ett av disse i Etnedal – resten i Sør-Aurdal.

Ingen personskader

Daglig leder i Valdres skog, Andreas Råheim, gleder seg over at oppryddingsarbeidet har blitt gjennomført uten personskader. – I begynnelsen hadde vi et par tilfeller der busker som stod i spenn, kunne ha skadet mannskaper, men det gikk bra. Vindfallhogst er farlig arbeid!

Stor slitasje

– Vindfallhogst sliter på både mannskaper og maskiner. Å navigere i kaoset er en utfordring i seg selv. Det krever både oppmerksomhet og øye- og hodebevegelser.

Liggende tømmer sliter dessuten mer på hogstmaskinene enn stående hogst. Dette gjør at vedlikeholdsbehovet på maskinene på sikt øker.

– Kjeder og sverd har det gått mye av. Heldigvis hadde vi et stort lager. På grunn av krigen i Ukraina er det lange ventelister på slikt utstyr, forteller Råheim.

Snøen har vist seg i høyereliggende strøk.
Foto: Lars Martin Grøv

Tap både nå og i framtida

– En betydelig andel av det vi har avvirket, har vært skog i hogstklasse 4 og 5. Dette er skog som skulle ha vært hogd om 20 til 40 år. Det er klart at dette er både er et tap for nåværende og framtidig avvirkning. Store områder sør i Hedalen er svært hardt beskatta.

Godt samarbeid

Råheim uttrykker stor tilfredshet med samarbeidet som har vært i næringen. Her trekker han fram at en har fått mye hjelp av hogstlag og transportører utenfra. Samarbeidet med skogeiere har også vært godt.

Skogbrand har anslått at 600 000 m3 med skog er rammet bare i Sør-Aurdal. Valdres skog har til nå avvirket nær 100 000 m3. Flere aktører har vært i arbeid, og totalt var det i begynnelsen av oktober avvirket rundt 300 000 m3.

Ikke arbeidsledige med det første

Selv om oppryddingsarbeidet har kommet langt, er det fortsatt mye som gjenstår.
– Det er leit at noen ikke har fått hjelp ennå, sier Råheim.

Valdres skog sine hogstlag vil arbeide med vindfallhogst til snø og frost setter en stopper for det. – Når det nærmer seg 1/2 meter med snø, må vi avslutte vindfallhogsten, for da er det lett å gjøre mer skade på det som ligger igjen.

Vil det bli arbeid til dere etter at oppryddingsarbeidene er fullført?

– Det tror jeg ikke skal bli noe problem, sier Råheim. – Det er fortsatt mye gammel skog i Sør-Aurdal. Dessuten har flere fått utsatt tidligere planlagt avvirkning, så det er fortsatt mye å ta tak i.

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...