Line Sandli

Sør-Aurdal FrP – kommunestyrevalget 2023

Publisert av Arne Heimestøl 03.11.2022. Sist oppdatert 02.11.2022.

Søndag 10. og mandag 11. september 2023 går vi til valgurnene. Da er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Forberedelsene til valget er i gang i flere av partiene/listene i Sør-Aurdal. Hedalen.no ønsker å følge valget tett.

Vi har stilt lokallagsleder Line Sandli i Sør-Aurdal FrP (bildet ovenfor) en rekke spørsmål:

Medlemskap

– Hvordan kan en bli medlem i partiet?

For å bli medlem i Fremskrittspartiet kan du ta kontakt med en representant for lokallagsstyret eller gå inn på partiets påmeldingsside, sier Sandli.

Medlemsinnflytelse

– Kan medlemmer delta på gruppemøter?

– Ettersom vi i inneværende periode har hatt felles gruppemøter med AP og TPK, har vi ikke avviklet disse som åpne gruppemøter. Alle medlemmer har likevel vært velkomne til å komme med innspill i saker til kommunestyret eller spørsmål til spørretimen, sier Line Sandli.

– Alle medlemmer har også rett til å delta på årsmøtet og nominasjonsmøtet som avholdes 18. januar 2023. Her diskuterer vi politikk og hva vi skal ha fokus på det neste året. For å være valgbar og ha stemmerett ved valg/voteringer, må man ha vært medlem i tre måneder og betalt forfalt medlemskontingent.

Nominasjon

– Kan det være aktuelt for FrP å nominere kandidater som ikke er medlemmer nå, men som melder seg inn i partiet?

For oss i FrP er det viktig å være inkluderende. Ønsker du å være med å utforme politikken i ditt lokalmiljø, er du hjertelig velkommen til å bli med på laget. Vi må likevel vite litt om deg før vi nominerer deg til kandidat på kommunelista. Dersom du kjenner noen av oss fra før, er det ingenting i veien for at du kan bli med på lista til kommunevalget i 2023.

– Hvem sitter i program- og nominasjonskomiteen?

– Sør-Aurdal FrP er et såpass lite lokallag at de fleste har flere oppgaver. Derfor fungerer styret også som nominasjonskomite og programkomité. Ønsker du å delta, er du hjertelig velkommen. Vi ønsker aktive, samfunnsengasjerte sambygdinger som har klare meninger om hvordan lokalsamfunnet bør utvikle seg.

Politikk på fylkes- og riksnivå

Lokallagsleder Line Sandli supplerer med følgende ytring:

«Selv om Sør-Aurdal FrP er et lite lokallag, har vi markert oss overfor resten av Innlandet fylke. Vi er representert både i fylkesstyret, valgkomiteen og nominasjonskomiteen til Innlandet FrP. Vi har også nestleder i Innlandet FrP fra Sør-Aurdal og valgkampleder til fylkestingsvalget. Visste du forresten at 3. vara til Stortinget er medlem i Sør-Aurdal FrP?

Noe av det som gjør den partipolitiske rollen interessant, er at vi har moderparti på fylkesnivå og nasjonalt nivå der vi kan ta opp saker som trenger å løftes til et høyere plan. I FrP er veien fra grasrota til toppledelsen kort. Det er derfor lett å komme i kontakt med sentrale politikere for å drøfte saker og å få hjelp til å fremme saker på fylkesting og storting. For at demokratiet skal fungere er det viktig at elle bidrar. Derfor inviterer vi deg med på laget.»

Les også..

Søksmål

Eidsiva Bredbånd AS varsler søksmål mot fem Valdres-kommuner

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging ...
Lysfest

Lysfest og julegrantenningBEKJENTGJØRELSE 

Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner inviterer til ...
Utsikt mot Hellsenningen og Hedalsfjella

Savner du hunden din?ANNONSE 

En svart og hvit huskey er observert i Hedalsfjella flere ...
Cathrine Hagen

Valglista til Sør-Aurdal Arbeiderparti er klar

Lista ble fastsatt på medlemsmøte torsdag 29.11. Catrine Hagen har ...
Idrettsprisen

Idrettsprisen for 2020ORDFØRERENS TALE  

Det er idrettsrådet som tildeler idrettsprisen. Dette ble derfor bestemt ...
Marit

Men varm mat fikk vi denne uka ogsåYTRING 

Jeg er en jente som gikk i sjette trinn da ...