Line Sandli

Sør-Aurdal FrP – kommunestyrevalget 2023

Publisert av Arne Heimestøl 03.11.2022. Sist oppdatert 02.11.2022.

Søndag 10. og mandag 11. september 2023 går vi til valgurnene. Da er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Forberedelsene til valget er i gang i flere av partiene/listene i Sør-Aurdal. Hedalen.no ønsker å følge valget tett.

Vi har stilt lokallagsleder Line Sandli i Sør-Aurdal FrP (bildet ovenfor) en rekke spørsmål:

Medlemskap

– Hvordan kan en bli medlem i partiet?

For å bli medlem i Fremskrittspartiet kan du ta kontakt med en representant for lokallagsstyret eller gå inn på partiets påmeldingsside, sier Sandli.

Medlemsinnflytelse

– Kan medlemmer delta på gruppemøter?

– Ettersom vi i inneværende periode har hatt felles gruppemøter med AP og TPK, har vi ikke avviklet disse som åpne gruppemøter. Alle medlemmer har likevel vært velkomne til å komme med innspill i saker til kommunestyret eller spørsmål til spørretimen, sier Line Sandli.

– Alle medlemmer har også rett til å delta på årsmøtet og nominasjonsmøtet som avholdes 18. januar 2023. Her diskuterer vi politikk og hva vi skal ha fokus på det neste året. For å være valgbar og ha stemmerett ved valg/voteringer, må man ha vært medlem i tre måneder og betalt forfalt medlemskontingent.

Nominasjon

– Kan det være aktuelt for FrP å nominere kandidater som ikke er medlemmer nå, men som melder seg inn i partiet?

For oss i FrP er det viktig å være inkluderende. Ønsker du å være med å utforme politikken i ditt lokalmiljø, er du hjertelig velkommen til å bli med på laget. Vi må likevel vite litt om deg før vi nominerer deg til kandidat på kommunelista. Dersom du kjenner noen av oss fra før, er det ingenting i veien for at du kan bli med på lista til kommunevalget i 2023.

– Hvem sitter i program- og nominasjonskomiteen?

– Sør-Aurdal FrP er et såpass lite lokallag at de fleste har flere oppgaver. Derfor fungerer styret også som nominasjonskomite og programkomité. Ønsker du å delta, er du hjertelig velkommen. Vi ønsker aktive, samfunnsengasjerte sambygdinger som har klare meninger om hvordan lokalsamfunnet bør utvikle seg.

Politikk på fylkes- og riksnivå

Lokallagsleder Line Sandli supplerer med følgende ytring:

«Selv om Sør-Aurdal FrP er et lite lokallag, har vi markert oss overfor resten av Innlandet fylke. Vi er representert både i fylkesstyret, valgkomiteen og nominasjonskomiteen til Innlandet FrP. Vi har også nestleder i Innlandet FrP fra Sør-Aurdal og valgkampleder til fylkestingsvalget. Visste du forresten at 3. vara til Stortinget er medlem i Sør-Aurdal FrP?

Noe av det som gjør den partipolitiske rollen interessant, er at vi har moderparti på fylkesnivå og nasjonalt nivå der vi kan ta opp saker som trenger å løftes til et høyere plan. I FrP er veien fra grasrota til toppledelsen kort. Det er derfor lett å komme i kontakt med sentrale politikere for å drøfte saker og å få hjelp til å fremme saker på fylkesting og storting. For at demokratiet skal fungere er det viktig at elle bidrar. Derfor inviterer vi deg med på laget.»

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...