Oversikt over arbeidsledighet

Stabil lav ledighet over lang tid i Innlandet

Publisert av Peter Mürer 02.11.2022. Sist oppdatert 31.10.2022.

Ved utgangen av oktober var 4 423 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Sammenlignet med utgangen av forrige måned var det nesten ingen endring i tallet på arbeidssøkere, og andelen helt ledige har holdt seg relativt stabil de siste seks månedene, sier avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen i NAV Innlandet.

Situasjonen i Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal var 0,5 % av arbeidsstyrken helt arbeidsledig, og 0,3 % var delvis ledig.

Stabilt antall både helt ledige og delvis ledige

Ved utgangen av oktober var det 2 557 helt ledige, som tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 156, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 1 267 delvis ledige, som tilsvarer 0,7 prosent av arbeidsstyrken. Det var kun små endringer i antall helt og delvis ledige sammenlignet med utgangen av september. 157 personer er permitterte, noe som utgjør under 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.
Det sesongjusterte antallet helt ledige holdt seg stabilt, mens den sesongjusterte bruttoledigheten falt i oktober.

Lavere ledighet i aldersgruppen 20–24 år

Andelen helt ledige holdt seg stabil i samtlige aldersgrupper, bortsett fra i aldersgruppen 20–24 år, sammenlignet med utgangen av forrige måned. I sistnevnte aldersgruppe gikk andelen helt ledige ned fra 2,6 til 2,4 prosent. Ved utgangen av oktober var andelen helt ledige likevel høyest i denne aldersgruppen. Ledigheten var lavest i aldersgruppen 60 år og over med 0,8 prosent.

Lavest ledighet i Nord-Østerdal

Region Nord-Østerdal hadde lavest andel både helt ledige og delvis ledige med henholdsvis 0,8 og 0,4 prosent. Region Sør-Østerdal hadde høyest andel med henholdsvis 1,7 og 0,9 prosent.

Fortsatt flest helt ledige uten yrkesbakgrunn

Ved utgangen av oktober var det flest helt ledige (411) blant personer uten yrkesbakgrunn eller med uoppgitt sådan. Flest delvis ledige var det innen butikk- og salgsarbeid (195). Det var nest flest både helt ledige (305) og delvis ledige (192) innen serviceyrker og annet arbeid.

Lavere stillingstilgang enn på samme tid i fjor

I Innlandet var det i oktober måned en tilgang på 1 849 ledige stillinger. Dette var 12 prosent færre stillinger enn i samme måned i fjor. Tilgangen var størst innen helse, pleie og omsorg med 583 nye ledige stillinger. – Tilgangen på ledige stillinger har vært betydelig lavere etter sommeren enn den var i første halvår. Selv om antall nye arbeidssøkere har vært noe høyere de siste månedene enn det var før sommeren, har ledigheten likevel holdt seg på samme nivå i mange måneder. Det er derfor usikkert hvordan disse forholdene kan komme til å påvirke ledigheten i tiden fremover, sier avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen i NAV Innlandet.

Les også..

HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
Nordre Lokalet

PubquizBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag og Hedalen musikkorps åpner dørene og ønsker velkommen ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...
Logo HIL

Familieskidag ved HøgdefjellBEKJENTGJØRELSE 

Søndag 2. april arrangerer Hedalen idrettslag, Hedalen løypelag og Hedalen ...