Hytte

Hedda Hytter må tilpasse seg markedssituasjonen

Publisert av Arne Heimestøl 01.11.2022. Sist oppdatert 31.10.2022.

Høye strømkostnader, økte lånerenter, generell prisvekst og usikkerhet rundt krigen i Ukraina har fått følger for hyttemarkedet. Det har ført til at Hedda Hytter har startet en nedbemanningsprosess som rammer både administrasjon og produksjon ved fabrikken som til sammen har 40 ansatte.

– Det er fortsatt interesse for hytter, men på grunn av usikkerheten er det mange som venter med å bestille, sier daglig leder Magne Omsrud. – Hedda Hytter har bestått i 40 år, og vi har vært gjennom turbulente perioder før. Det vi opplever nå, tror vi vil vare i en lengre periode. Derfor har vi gått til oppsigelser – og ikke permitteringer.

– Fokuset i en krevende tid må være å ta vare på de fleste arbeidsplassene, samtidig er det vondt å måtte si opp medarbeidere som har stått på for bedriften, sier Magne Omsrud.
Foto: Arne Heimestøl

Legger om produksjonen

Grunnet økte produksjonskostnader har Hedda Hytter også valgt å midlertidig stoppe produksjonen av hyttetypen Hedvig. Denne stoppen vil iverksettes etter at hytter som er kontraktsfestet, er produsert.

– Vi velger å satse sterkere på merkevaren Hedda. Dette er en hyttetype som har mange muligheter, sier Omsrud. – Vår samarbeidspartner, Suldal Hyttebygg på Vestlandet, vil fortsette med å produsere både Hedvig og Hedda i sitt geografiske område.

Ny standard

Nylig sendte Hedda Hytter en høringsuttalelse til kommunen vedrørende kommuneplanens arealdel. Her peker hyttefabrikken på at dagens hytter i stor grad har vært bygd som høystandard- eller lavstandardhytter.

Både med hensyn til nye miljøkrav og økonomi tar Omsrud til orde for at det bør satses sterkere på en mellomstandard der hytter får strøm fra solceller, samt tekniske installasjoner som gjør at hyttene ikke trenger å stå oppvarmet når de ikke er i bruk.

– Vi tror det i tiden som kommer, vil være fornuftig å satse sterkere på mindre og rimelige hytter med lave driftskostnader.

Les også..

Søksmål

Eidsiva Bredbånd AS varsler søksmål mot fem Valdres-kommuner

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging ...
Lysfest

Lysfest og julegrantenningBEKJENTGJØRELSE 

Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner inviterer til ...
Utsikt mot Hellsenningen og Hedalsfjella

Savner du hunden din?ANNONSE 

En svart og hvit huskey er observert i Hedalsfjella flere ...
Cathrine Hagen

Valglista til Sør-Aurdal Arbeiderparti er klar

Lista ble fastsatt på medlemsmøte torsdag 29.11. Catrine Hagen har ...
Idrettsprisen

Idrettsprisen for 2020ORDFØRERENS TALE  

Det er idrettsrådet som tildeler idrettsprisen. Dette ble derfor bestemt ...
Marit

Men varm mat fikk vi denne uka ogsåYTRING 

Jeg er en jente som gikk i sjette trinn da ...