Hytte

Hedda Hytter må tilpasse seg markedssituasjonen

Publisert av Arne Heimestøl 01.11.2022. Sist oppdatert 31.10.2022.

Høye strømkostnader, økte lånerenter, generell prisvekst og usikkerhet rundt krigen i Ukraina har fått følger for hyttemarkedet. Det har ført til at Hedda Hytter har startet en nedbemanningsprosess som rammer både administrasjon og produksjon ved fabrikken som til sammen har 40 ansatte.

– Det er fortsatt interesse for hytter, men på grunn av usikkerheten er det mange som venter med å bestille, sier daglig leder Magne Omsrud. – Hedda Hytter har bestått i 40 år, og vi har vært gjennom turbulente perioder før. Det vi opplever nå, tror vi vil vare i en lengre periode. Derfor har vi gått til oppsigelser – og ikke permitteringer.

– Fokuset i en krevende tid må være å ta vare på de fleste arbeidsplassene, samtidig er det vondt å måtte si opp medarbeidere som har stått på for bedriften, sier Magne Omsrud.
Foto: Arne Heimestøl

Legger om produksjonen

Grunnet økte produksjonskostnader har Hedda Hytter også valgt å midlertidig stoppe produksjonen av hyttetypen Hedvig. Denne stoppen vil iverksettes etter at hytter som er kontraktsfestet, er produsert.

– Vi velger å satse sterkere på merkevaren Hedda. Dette er en hyttetype som har mange muligheter, sier Omsrud. – Vår samarbeidspartner, Suldal Hyttebygg på Vestlandet, vil fortsette med å produsere både Hedvig og Hedda i sitt geografiske område.

Ny standard

Nylig sendte Hedda Hytter en høringsuttalelse til kommunen vedrørende kommuneplanens arealdel. Her peker hyttefabrikken på at dagens hytter i stor grad har vært bygd som høystandard- eller lavstandardhytter.

Både med hensyn til nye miljøkrav og økonomi tar Omsrud til orde for at det bør satses sterkere på en mellomstandard der hytter får strøm fra solceller, samt tekniske installasjoner som gjør at hyttene ikke trenger å stå oppvarmet når de ikke er i bruk.

– Vi tror det i tiden som kommer, vil være fornuftig å satse sterkere på mindre og rimelige hytter med lave driftskostnader.

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...