Hytte

Hedda Hytter må tilpasse seg markedssituasjonen

Publisert av Arne Heimestøl 01.11.2022. Sist oppdatert 31.10.2022.

Høye strømkostnader, økte lånerenter, generell prisvekst og usikkerhet rundt krigen i Ukraina har fått følger for hyttemarkedet. Det har ført til at Hedda Hytter har startet en nedbemanningsprosess som rammer både administrasjon og produksjon ved fabrikken som til sammen har 40 ansatte.

– Det er fortsatt interesse for hytter, men på grunn av usikkerheten er det mange som venter med å bestille, sier daglig leder Magne Omsrud. – Hedda Hytter har bestått i 40 år, og vi har vært gjennom turbulente perioder før. Det vi opplever nå, tror vi vil vare i en lengre periode. Derfor har vi gått til oppsigelser – og ikke permitteringer.

– Fokuset i en krevende tid må være å ta vare på de fleste arbeidsplassene, samtidig er det vondt å måtte si opp medarbeidere som har stått på for bedriften, sier Magne Omsrud.
Foto: Arne Heimestøl

Legger om produksjonen

Grunnet økte produksjonskostnader har Hedda Hytter også valgt å midlertidig stoppe produksjonen av hyttetypen Hedvig. Denne stoppen vil iverksettes etter at hytter som er kontraktsfestet, er produsert.

– Vi velger å satse sterkere på merkevaren Hedda. Dette er en hyttetype som har mange muligheter, sier Omsrud. – Vår samarbeidspartner, Suldal Hyttebygg på Vestlandet, vil fortsette med å produsere både Hedvig og Hedda i sitt geografiske område.

Ny standard

Nylig sendte Hedda Hytter en høringsuttalelse til kommunen vedrørende kommuneplanens arealdel. Her peker hyttefabrikken på at dagens hytter i stor grad har vært bygd som høystandard- eller lavstandardhytter.

Både med hensyn til nye miljøkrav og økonomi tar Omsrud til orde for at det bør satses sterkere på en mellomstandard der hytter får strøm fra solceller, samt tekniske installasjoner som gjør at hyttene ikke trenger å stå oppvarmet når de ikke er i bruk.

– Vi tror det i tiden som kommer, vil være fornuftig å satse sterkere på mindre og rimelige hytter med lave driftskostnader.

Les også..

Hedalenen helselag sin logo

Trim med ossBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen helselag starter opp igjen Trim med oss tirsdag 28. ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med oss!BEKJENTGJØRELSE 

Bli med på helselaget gåturer annenhver onsdag (partallsuker)! Denne uka ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...
Klassebildene fra 98 og 99

Klassebilder fra 1998 og 1999

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn ...
Kulturprisvinnere 2022

Kulturprisen for 2023

2. juni 2022 vedtok formannskapet enstemmig at Liv Barbro og ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...