Ved Høgdefjell

Arealplaner i Sør-Aurdal og sløsing med uberørt naturYTRING 

Publisert av Solveig Lie 28.10.2022. Sist oppdatert 28.10.2022.

Kommunestyret skal vedta noen særdeles viktige ting for framtiden: Salg og kjøp av uberørt natur. Og setervoller. Det vises til «Innspill til arealdelen» ref. SAK045-1188531.

Innspillet gjelder retreatsenter bak Onsknatten og 100 hytter på Skålevassåsen.

Retreatsenter bak Onsknatten

Sitat: «Det er gammel setermark og har vært et sauebeite. Det aktuelle området er i dag urørt natur. Pga bomveien brukes heller ikke området til turområde i særlig grad. Området er slik sett ubrukt, og tilstedeværelsen av en fjellstue vil føre til en ny bruk som ikke går utover dagens bruk».

Her bør kommunerepresentantene spisse ører:
På grunn av bomveien som noen få grunneiere eier og ikke vil slippe opp, så kommer ikke vi vanlige fjellinteresserte til. Hadde veien opp til Brennsetra vært åpen – du verden så mange fine fjellturer vi kunne hatt til Onsknatten med folk som ikke nødvendigvis går i mange timer.

For på bare en times tid kunne vi se hele Hedalen. Det kunne vært nydelige kveldsturer. Og for ikke å snakke om bærturer. Men det er bomvei. Og derfor «ikke brukt i særlig grad». Det er det dårligste argumentet i kassa.

Den uberørte naturen bak Onsknatten bør ikke selges. For vi må verne om uberørt natur.

100 hytter på Skålevassåsen

Her søkes det om tre hyttefelt på til sammen ca. 100 hytter. På gamle setervoller. Jeg håper at dette bare er en spøk.

Vi må hegne om historien vår. Historien for Hedalen er at gardene hadde setre. Det er ikke så mange land i verden som har setervoller Igjen. Setervollene er våre framtidige museer. Det var her de levde, og det var her de var. Og det var her de drømte, og det var her de møttes.

Det gjelder ikke bare for Hedalen, men for hele Sør Aurdal. Vi må ikke selge historien vår til hytteutbyggere. Vi bør heller ikke glemme hvor vi kommer fra. For vi har en lang historie om et flott seterliv. Og den bør ikke være til salgs.

Solveiglie1@gmail.com
97114530

(Bildet i denne ytringa er et illustrasjonsbilde.)

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...