TV-aksjonen

TV-aksjonen

Publisert av Arne Heimestøl 24.10.2022. Sist oppdatert 24.10.2022.

På nettsiden Giverstafett.no leser vi mandag morgen at det er samlet inn 166 716 kr til TV-aksjonen i Sør-Aurdal. Det er 57,71 kr per innbygger, og dette er 8,64 kr over landsgjennomsnittet på 49,07 kr.

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

Slik er innsamlingsresultatet i Valdres-kommunene:

KommuneInnsamletBidrag per innbygger
Sør-Aurdal166 716 kr57,71 kr
Vang123 710 kr77,95 kr
Vestre Slidre105 724 kr50,08 kr
Øystre Slidre188 278 kr57,90 kr
Etnedal99 741 kr79,41 kr
Nord-Aurdal301 545 kr47,46 kr

De to minste kommunene i Valdres har gitt mest per innbygger.

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...