Plakat

Markering av verdensdagen for psykisk helse på Fekjær

Publisert av Gunnar Fossholt 18.10.2022. Sist oppdatert 16.10.2022.

Verdensdagen for psykisk helse er fast 10. oktober. Fekjær psykiatriske senter valgte i år å avsette torsdag 13. oktober til å markere verdensdagen med aktiviteter både formiddag og ettermiddag.

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. I Norge er det samlet mye informasjon om verdensdagen på nettstedet verdensdagen.no. Her kan man blant annet finne informasjon om ulike arrangement som bidrar til at verdensdagen blir en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres av tusenvis over hele landet fra uke 39-42 hvert år.

Formiddagen torsdag 13. oktober på Fekjær ble avsatt til rebusløp. Her ble alle på døgnenhet 1 og 2 delt inn i lag på rundt 5 personer. Lagene gikk så en lengre internrunde på ca. 2 km. Langs løypa hadde en aktivitetsgruppe sørga for 12 poster med ca 3 spørsmål pr post. Temaet for postene var relatert til psykisk helse generelt og årets tema for verdensdagen – bl.a. «vi trenger hverandre. Løft blikket. Ensomhet og utenforskap…». Rebusløpet ble også krydra med noen spørsmål om Fekjær – hvor mange sauer har vi? Osv.

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Etter en god trimrunde ble det samling i salen vår – Heggomkjelleren. Her hadde de andre aktivitetsgruppene sørga for rigging med bord og stoler, litt servering og noen effekter fra verdensdagen til deltagerne – eksempelvis stressballer og reflekser. Ei gruppe tok oppgaven med å se over besvarelsen fra de ulike lagene og gjennomgang av fasiten med de frammøtte. I sum involvering og inkludering av alle med ulike oppgaver i tråd med våre miljøterapeutiske prinsipper.

Ettermiddagen ble benytta til å ta turen ned til Søre lokalet for å oppleve kunstutstillingen PSYK..?

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...