Plakat

Markering av verdensdagen for psykisk helse på Fekjær

Publisert av Gunnar Fossholt 18.10.2022. Sist oppdatert 16.10.2022.

Verdensdagen for psykisk helse er fast 10. oktober. Fekjær psykiatriske senter valgte i år å avsette torsdag 13. oktober til å markere verdensdagen med aktiviteter både formiddag og ettermiddag.

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. I Norge er det samlet mye informasjon om verdensdagen på nettstedet verdensdagen.no. Her kan man blant annet finne informasjon om ulike arrangement som bidrar til at verdensdagen blir en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres av tusenvis over hele landet fra uke 39-42 hvert år.

Formiddagen torsdag 13. oktober på Fekjær ble avsatt til rebusløp. Her ble alle på døgnenhet 1 og 2 delt inn i lag på rundt 5 personer. Lagene gikk så en lengre internrunde på ca. 2 km. Langs løypa hadde en aktivitetsgruppe sørga for 12 poster med ca 3 spørsmål pr post. Temaet for postene var relatert til psykisk helse generelt og årets tema for verdensdagen – bl.a. «vi trenger hverandre. Løft blikket. Ensomhet og utenforskap…». Rebusløpet ble også krydra med noen spørsmål om Fekjær – hvor mange sauer har vi? Osv.

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Etter en god trimrunde ble det samling i salen vår – Heggomkjelleren. Her hadde de andre aktivitetsgruppene sørga for rigging med bord og stoler, litt servering og noen effekter fra verdensdagen til deltagerne – eksempelvis stressballer og reflekser. Ei gruppe tok oppgaven med å se over besvarelsen fra de ulike lagene og gjennomgang av fasiten med de frammøtte. I sum involvering og inkludering av alle med ulike oppgaver i tråd med våre miljøterapeutiske prinsipper.

Ettermiddagen ble benytta til å ta turen ned til Søre lokalet for å oppleve kunstutstillingen PSYK..?

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...