Vindfall

Beredskapsplanen til kommunestyret

Publisert av Arne Heimestøl 14.10.2022. Sist oppdatert 13.10.2022.

Torsdag 20.10. skal fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund ved Statsforvalteren i Innlandet gi kommunestyret i Sør-Aurdal en orientering om beredskap.

Seinere i møtet skal kommunestyret behandle sak 058/22: Overordnet beredskapsplan 2022-2026 Sør-Aurdal kommune.

Fra hemmelighold til mer åpenhet

Hedalen.no ba tidlig i desember 2021 om innsyn Sør-Aurdal kommunes beredskapsplan. I SMS fra kommunen v/Stig Solbrekken 7. desember 2021 ble innsynskravet avslått med henvisning til at planen inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Hedalen.no klaget avslaget inn for Statsforvalteren, og 15. juni fikk vi medhold i klagesaken. Tirsdag 5. juli fikk vi sladdet versjon av planen tilsendt.

Torsdag 16. juni var oppdatering av plan for kommunal kriseledelse i Sør-Aurdal satt opp som sak i kommunestyret. Det fulgte ikke noen dokumenter med i innkallingen. «Unntatt offentlighet» kunne vi lese i møteinnkallingen. Saken ble likevel behandlet i åpent møte.

Kommunestyret vedtok enstemmig følgende:

«Kommunestyret ber om utsettelse i sak med bestilling om at saken fremstilles i to deler.
Der del 1. Inneholder offentlig plan for kommunal kriseledelse
Der del 2. Inneholder dokumenter som er unntatt offentlighet»

Saksframleggene

På den offentlige møteinnkalling følger det med to dokumenter.

Her finner du de åpne dokumentene.

Les også..

Søksmål

Eidsiva Bredbånd AS varsler søksmål mot fem Valdres-kommuner

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging ...
Lysfest

Lysfest og julegrantenningBEKJENTGJØRELSE 

Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner inviterer til ...
Utsikt mot Hellsenningen og Hedalsfjella

Savner du hunden din?ANNONSE 

En svart og hvit huskey er observert i Hedalsfjella flere ...
Cathrine Hagen

Valglista til Sør-Aurdal Arbeiderparti er klar

Lista ble fastsatt på medlemsmøte torsdag 29.11. Catrine Hagen har ...
Idrettsprisen

Idrettsprisen for 2020ORDFØRERENS TALE  

Det er idrettsrådet som tildeler idrettsprisen. Dette ble derfor bestemt ...
Marit

Men varm mat fikk vi denne uka ogsåYTRING 

Jeg er en jente som gikk i sjette trinn da ...