Vindfall

Beredskapsplanen til kommunestyret

Publisert av Arne Heimestøl 14.10.2022. Sist oppdatert 13.10.2022.

Torsdag 20.10. skal fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund ved Statsforvalteren i Innlandet gi kommunestyret i Sør-Aurdal en orientering om beredskap.

Seinere i møtet skal kommunestyret behandle sak 058/22: Overordnet beredskapsplan 2022-2026 Sør-Aurdal kommune.

Fra hemmelighold til mer åpenhet

Hedalen.no ba tidlig i desember 2021 om innsyn Sør-Aurdal kommunes beredskapsplan. I SMS fra kommunen v/Stig Solbrekken 7. desember 2021 ble innsynskravet avslått med henvisning til at planen inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Hedalen.no klaget avslaget inn for Statsforvalteren, og 15. juni fikk vi medhold i klagesaken. Tirsdag 5. juli fikk vi sladdet versjon av planen tilsendt.

Torsdag 16. juni var oppdatering av plan for kommunal kriseledelse i Sør-Aurdal satt opp som sak i kommunestyret. Det fulgte ikke noen dokumenter med i innkallingen. «Unntatt offentlighet» kunne vi lese i møteinnkallingen. Saken ble likevel behandlet i åpent møte.

Kommunestyret vedtok enstemmig følgende:

«Kommunestyret ber om utsettelse i sak med bestilling om at saken fremstilles i to deler.
Der del 1. Inneholder offentlig plan for kommunal kriseledelse
Der del 2. Inneholder dokumenter som er unntatt offentlighet»

Saksframleggene

På den offentlige møteinnkalling følger det med to dokumenter.

Her finner du de åpne dokumentene.

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...