Vindfall

Beredskapsplanen til kommunestyret

Publisert av Arne Heimestøl 14.10.2022. Sist oppdatert 13.10.2022.

Torsdag 20.10. skal fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund ved Statsforvalteren i Innlandet gi kommunestyret i Sør-Aurdal en orientering om beredskap.

Seinere i møtet skal kommunestyret behandle sak 058/22: Overordnet beredskapsplan 2022-2026 Sør-Aurdal kommune.

Fra hemmelighold til mer åpenhet

Hedalen.no ba tidlig i desember 2021 om innsyn Sør-Aurdal kommunes beredskapsplan. I SMS fra kommunen v/Stig Solbrekken 7. desember 2021 ble innsynskravet avslått med henvisning til at planen inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Hedalen.no klaget avslaget inn for Statsforvalteren, og 15. juni fikk vi medhold i klagesaken. Tirsdag 5. juli fikk vi sladdet versjon av planen tilsendt.

Torsdag 16. juni var oppdatering av plan for kommunal kriseledelse i Sør-Aurdal satt opp som sak i kommunestyret. Det fulgte ikke noen dokumenter med i innkallingen. «Unntatt offentlighet» kunne vi lese i møteinnkallingen. Saken ble likevel behandlet i åpent møte.

Kommunestyret vedtok enstemmig følgende:

«Kommunestyret ber om utsettelse i sak med bestilling om at saken fremstilles i to deler.
Der del 1. Inneholder offentlig plan for kommunal kriseledelse
Der del 2. Inneholder dokumenter som er unntatt offentlighet»

Saksframleggene

På den offentlige møteinnkalling følger det med to dokumenter.

Her finner du de åpne dokumentene.

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Hedalsfjellet i Mars 2023. Foto: Helge Nordby

Velkommen til våre arrangementer påska 2023BEKJENTGJØRELSER 

Her har vi laget en oversikt over arrangementer vi kjenner ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...