Strøm

Mange bekkar små…LEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 08.10.2022. Sist oppdatert 07.10.2022.

Den siste økonomirapporten som vart lagt fram for formannskapen torsdag 6. oktober, viser at Sør-Aurdal kommune kan kome ut med eit meirforbruk på 3 millionar kroner i 2022.

Inntektene ser ut til å verte 9 millionar kroner større enn rekna med, men utgiftene kan kome til å vekse med om lag 12 millionar kroner.

I formannskapsmøtet meinte Inger Lise Damslora (Ap) til at det er mange overskridingar.

– Kor skal dette ende sjølv etter at Begnadalen er borte? spurte ho og viste til nedlegginga av barneskulen i bygda.

I saka les vi at sektorane har jobba med å få ned meirforbruket, men det er ikkje alle postar i budsjettet kommunen styrer like mykje sjølv.

Kommunedirektøren disponerer likevel totalbudsjettet kommunestyret har vedteke. Er det gjort nok for å redusere forbruket?

Det ser ut til at kommunen bruker 5,7 millionar kr meir på straum enn det som er vedteke i budsjettet for 2022. På dette området saknar vi grundig informasjon om kva tiltak som er sette i verk, når dette skjedde, og kva som er mogleg å få til.

Kommunen kan ikkje lastast for høge straumprisar, men kanskje kan ein gjere meir for å redusere forbruket. Dette er viktig både med omsyn til økonomi og miljø.

Vi meiner administrasjonen med lys og lykter må undersøke om det er meir som kan gjerast for å halde budsjetta kommunestyret har vedteke. Gjer ein ikkje det, skaper ein større problem i åra som kjem. Også når det gjeld sparing, heiter det at mange bekkar små gjer ei stor å.

Vi minner om at den estimerte utgiftsveksten i 2022 er dobbelt så stor som innsparingsmålet kommunedirektøren nemnde i fjor på denne tida. Og statsbudsjettet som er lagt fram, vil neppe tette alle hol.

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Hedalsfjellet i Mars 2023. Foto: Helge Nordby

Velkommen til våre arrangementer påska 2023BEKJENTGJØRELSER 

Her har vi laget en oversikt over arrangementer vi kjenner ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...