Strøm

Mange bekkar små…LEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 08.10.2022. Sist oppdatert 07.10.2022.

Den siste økonomirapporten som vart lagt fram for formannskapen torsdag 6. oktober, viser at Sør-Aurdal kommune kan kome ut med eit meirforbruk på 3 millionar kroner i 2022.

Inntektene ser ut til å verte 9 millionar kroner større enn rekna med, men utgiftene kan kome til å vekse med om lag 12 millionar kroner.

I formannskapsmøtet meinte Inger Lise Damslora (Ap) til at det er mange overskridingar.

– Kor skal dette ende sjølv etter at Begnadalen er borte? spurte ho og viste til nedlegginga av barneskulen i bygda.

I saka les vi at sektorane har jobba med å få ned meirforbruket, men det er ikkje alle postar i budsjettet kommunen styrer like mykje sjølv.

Kommunedirektøren disponerer likevel totalbudsjettet kommunestyret har vedteke. Er det gjort nok for å redusere forbruket?

Det ser ut til at kommunen bruker 5,7 millionar kr meir på straum enn det som er vedteke i budsjettet for 2022. På dette området saknar vi grundig informasjon om kva tiltak som er sette i verk, når dette skjedde, og kva som er mogleg å få til.

Kommunen kan ikkje lastast for høge straumprisar, men kanskje kan ein gjere meir for å redusere forbruket. Dette er viktig både med omsyn til økonomi og miljø.

Vi meiner administrasjonen med lys og lykter må undersøke om det er meir som kan gjerast for å halde budsjetta kommunestyret har vedteke. Gjer ein ikkje det, skaper ein større problem i åra som kjem. Også når det gjeld sparing, heiter det at mange bekkar små gjer ei stor å.

Vi minner om at den estimerte utgiftsveksten i 2022 er dobbelt så stor som innsparingsmålet kommunedirektøren nemnde i fjor på denne tida. Og statsbudsjettet som er lagt fram, vil neppe tette alle hol.

Les også..

Klar for rumpeldunkkamp

Harry Potter på Hedalen skole

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...

KllubbdommerkursBEKJENTGJØRELSE 

Klubbhuset Hedalen IL tirsdag 9. april  18.00. Barn født i 2012 ...
Bomstasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vil at elbilister skal betale mer bompenger

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt å søke Statens vegvesen om ...
Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS. Foto: Bjørn H. Pettersen og Halstein Heiene

Halvor Thørud tilsatt som daglig leder

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene ...
Foto: Erik Solhjell

Skitur i solskinn i Hedalsfjellene

Det er utrolig fine forhold for skiturer denne vinterferien: Masse ...
Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Valdres i 4. kvartal 2023

Folketallet i Etnedal og Nord-Aurdal vokste mye i 4. kvartal ...