Strøm

Mange bekkar små…LEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 08.10.2022. Sist oppdatert 07.10.2022.

Den siste økonomirapporten som vart lagt fram for formannskapen torsdag 6. oktober, viser at Sør-Aurdal kommune kan kome ut med eit meirforbruk på 3 millionar kroner i 2022.

Inntektene ser ut til å verte 9 millionar kroner større enn rekna med, men utgiftene kan kome til å vekse med om lag 12 millionar kroner.

I formannskapsmøtet meinte Inger Lise Damslora (Ap) til at det er mange overskridingar.

– Kor skal dette ende sjølv etter at Begnadalen er borte? spurte ho og viste til nedlegginga av barneskulen i bygda.

I saka les vi at sektorane har jobba med å få ned meirforbruket, men det er ikkje alle postar i budsjettet kommunen styrer like mykje sjølv.

Kommunedirektøren disponerer likevel totalbudsjettet kommunestyret har vedteke. Er det gjort nok for å redusere forbruket?

Det ser ut til at kommunen bruker 5,7 millionar kr meir på straum enn det som er vedteke i budsjettet for 2022. På dette området saknar vi grundig informasjon om kva tiltak som er sette i verk, når dette skjedde, og kva som er mogleg å få til.

Kommunen kan ikkje lastast for høge straumprisar, men kanskje kan ein gjere meir for å redusere forbruket. Dette er viktig både med omsyn til økonomi og miljø.

Vi meiner administrasjonen med lys og lykter må undersøke om det er meir som kan gjerast for å halde budsjetta kommunestyret har vedteke. Gjer ein ikkje det, skaper ein større problem i åra som kjem. Også når det gjeld sparing, heiter det at mange bekkar små gjer ei stor å.

Vi minner om at den estimerte utgiftsveksten i 2022 er dobbelt så stor som innsparingsmålet kommunedirektøren nemnde i fjor på denne tida. Og statsbudsjettet som er lagt fram, vil neppe tette alle hol.

Les også..

fiber

Eidsiva Bredbånd AS varsler søksmål mot fem Valdres-kommuner

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging ...
Lysfest

Lysfest og julegrantenningBEKJENTGJØRELSE 

Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner inviterer til ...
Utsikt mot Hellsenningen og Hedalsfjella

Savner du hunden din?ANNONSE 

En svart og hvit huskey er observert i Hedalsfjella flere ...
Cathrine Hagen

Valglista til Sør-Aurdal Arbeiderparti er klar

Lista ble fastsatt på medlemsmøte torsdag 29.11. Catrine Hagen har ...
Idrettsprisen

Idrettsprisen for 2020ORDFØRERENS TALE  

Det er idrettsrådet som tildeler idrettsprisen. Dette ble derfor bestemt ...
Marit

Men varm mat fikk vi denne uka ogsåYTRING 

Jeg er en jente som gikk i sjette trinn da ...