2022-10-07-456

Mye ros

Publisert av Arne Heimestøl 07.10.2022. Sist oppdatert 06.10.2022.

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan Sør-Aurdal kommune 2022–2030 i september.

Denne gruppa har hatt hovedansvaret for utforming av planen: Marie Kristine Ødegaard, planlegger, Miriam Haugen, saksbehandler på tildelingskontor, Anne Kirsti Sørumshaugen, tjenesteleder helse og familie, og Rune Fremgaard, avdelingsleder på teknisk.

– Eldrerådet synes dette er en konkret og god plan, der tiltaksdelen skal rulleres hvert år. Vil være et godt verktøy for å styre boligpolitikken i kommunen, leser vi i møteboka for dette folkevalgte organet. Vedtaket var enstemmig.

Også formannskapet og kommunestyret vedtok planen enstemmig. Planen fikk rosende omtale i begge de folkevalgte organene.

Varaordfører Olav Kristian Huseby uttaler følgende om planen som nå er vedtatt:

«Boligplanen til Sør-Aurdal Kommune er en godt gjennomarbeidet plan. Den er faglig nyttig for alle som skal arbeide med boligutvikling i kommunen og er veldig godt og tydelig formulert. Boligplanen inneholder mange opplysninger og betraktninger som kan brukes av kommunen, utbyggere og ikke minst er den nyttig for Mitt Sør-Aurdal sitt arbeid med å kartlegge og påvirke en bedre bruk av boligeiendommer i kommunen.»

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...