2022-10-07-456

Mye ros

Publisert av Arne Heimestøl 07.10.2022. Sist oppdatert 06.10.2022.

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan Sør-Aurdal kommune 2022–2030 i september.

Denne gruppa har hatt hovedansvaret for utforming av planen: Marie Kristine Ødegaard, planlegger, Miriam Haugen, saksbehandler på tildelingskontor, Anne Kirsti Sørumshaugen, tjenesteleder helse og familie, og Rune Fremgaard, avdelingsleder på teknisk.

– Eldrerådet synes dette er en konkret og god plan, der tiltaksdelen skal rulleres hvert år. Vil være et godt verktøy for å styre boligpolitikken i kommunen, leser vi i møteboka for dette folkevalgte organet. Vedtaket var enstemmig.

Også formannskapet og kommunestyret vedtok planen enstemmig. Planen fikk rosende omtale i begge de folkevalgte organene.

Varaordfører Olav Kristian Huseby uttaler følgende om planen som nå er vedtatt:

«Boligplanen til Sør-Aurdal Kommune er en godt gjennomarbeidet plan. Den er faglig nyttig for alle som skal arbeide med boligutvikling i kommunen og er veldig godt og tydelig formulert. Boligplanen inneholder mange opplysninger og betraktninger som kan brukes av kommunen, utbyggere og ikke minst er den nyttig for Mitt Sør-Aurdal sitt arbeid med å kartlegge og påvirke en bedre bruk av boligeiendommer i kommunen.»

Les også..

Foto: Sigrid Haugen

Nytt aktivitetstilbud på Bautahaugen

Nå kan også barna få prøve seg på lafting på ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Sammen skaper vi det demensvennlige InnlandetYTRING 

Statsforvalteren kan med rette være er stolt over at alle ...
Helselagstur

Bli med på helselagstur torsdag 22. august!BEKJENTGJØRELSE 

Påmelding innen 9. august til: Oddbjørg: 48 11 12 39 ...
Bensinstasjonen

KortautomatANNONSE 

Kortautomaten på bensinstasjonen i Hedalen har vært ute av drift ...
SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Expandia Moduler vant anbudskonkurransen

Bygningsmassen til Sør-Aurdal ungdomsskole ble ødelagt av flommen «Hans» i ...
Skinntrykk

Bautahaugen lørdag 27. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: SKINNTRYKK Oddbjørg Brenden Hansen vil vise hvordan en kan ...