2022-10-07-456

Mye ros

Publisert av Arne Heimestøl 07.10.2022. Sist oppdatert 06.10.2022.

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan Sør-Aurdal kommune 2022–2030 i september.

Denne gruppa har hatt hovedansvaret for utforming av planen: Marie Kristine Ødegaard, planlegger, Miriam Haugen, saksbehandler på tildelingskontor, Anne Kirsti Sørumshaugen, tjenesteleder helse og familie, og Rune Fremgaard, avdelingsleder på teknisk.

– Eldrerådet synes dette er en konkret og god plan, der tiltaksdelen skal rulleres hvert år. Vil være et godt verktøy for å styre boligpolitikken i kommunen, leser vi i møteboka for dette folkevalgte organet. Vedtaket var enstemmig.

Også formannskapet og kommunestyret vedtok planen enstemmig. Planen fikk rosende omtale i begge de folkevalgte organene.

Varaordfører Olav Kristian Huseby uttaler følgende om planen som nå er vedtatt:

«Boligplanen til Sør-Aurdal Kommune er en godt gjennomarbeidet plan. Den er faglig nyttig for alle som skal arbeide med boligutvikling i kommunen og er veldig godt og tydelig formulert. Boligplanen inneholder mange opplysninger og betraktninger som kan brukes av kommunen, utbyggere og ikke minst er den nyttig for Mitt Sør-Aurdal sitt arbeid med å kartlegge og påvirke en bedre bruk av boligeiendommer i kommunen.»

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...