2022-10-06-2346

Manglende kantslått

Publisert av Arne Heimestøl 06.10.2022. Sist oppdatert 05.10.2022.

Nord for krysset i Hedalen er det gjennomført kantslått på fv. 243, men langs samme veg fra krysset til fylkesdelet er det bare tatt én bredde. Samme utfordring er det på Vestsidevegen.

– Hva skyldes det? Blir det mer kantslått før vinteren setter inn? spør en leser i e-post til Hedalen.no.

Vi har tatt saken opp med Brødrene Dokken AS. Det er dette selskapet som har driftsansvaret for fylkesvegene i Hedalen.

Vi får opplyst at gjerder og kabler etter vinterstormene kan ha hindret arbeidet. Brødrene Dokken har lovet å ta saken opp med sin underentreprenør.

Så får vi se om det blir mer kantslått før snøen kommer.

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Hedalsfjellet i Mars 2023. Foto: Helge Nordby

Velkommen til våre arrangementer påska 2023BEKJENTGJØRELSER 

Her har vi laget en oversikt over arrangementer vi kjenner ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...