2022-10-06-2346

Manglende kantslått

Publisert av Arne Heimestøl 06.10.2022. Sist oppdatert 05.10.2022.

Nord for krysset i Hedalen er det gjennomført kantslått på fv. 243, men langs samme veg fra krysset til fylkesdelet er det bare tatt én bredde. Samme utfordring er det på Vestsidevegen.

– Hva skyldes det? Blir det mer kantslått før vinteren setter inn? spør en leser i e-post til Hedalen.no.

Vi har tatt saken opp med Brødrene Dokken AS. Det er dette selskapet som har driftsansvaret for fylkesvegene i Hedalen.

Vi får opplyst at gjerder og kabler etter vinterstormene kan ha hindret arbeidet. Brødrene Dokken har lovet å ta saken opp med sin underentreprenør.

Så får vi se om det blir mer kantslått før snøen kommer.

Les også..

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Plagiert saksframstilling?

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen skal behandles av formannskapet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Eva Hansen og kampen om den lille perla

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Stor aktivitet på trampollina Foto: Arne Heimestøl

Godt besøkt Salto-samling

Lørdag ettermiddag var det sesongavslutning for Salto i Storruste. Salto ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 4 av 6

Hare og skogsfugl som tyr inn på Goplerudjordet, synes ikke ...
Tingvoll

Sykefraværet har gått ned

I årsmelding og regnskap for 2023 leser vi at sykefraværet ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars tiende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...