Rapportforsiden

Avvik og internkontroll

Publisert av Arne Heimestøl 04.10.2022. Sist oppdatert 03.10.2022.

Torsdag 6.10. skal formannskapet behandle tertialrapporten for 2. tertial 2022. I saken leser vi at tertialrapporten er en del av kommunens oppfølgings- og tilbakemeldingssystem.

Vi har hatt problemer med å forstå det som står i innledningen til rapporten og har spurt kommunedirektøren om han kan svare på spørsmålene vi stiller nedenfor:

Spørsmål fra Hedalen.no

«Det blir rapportert på følgende områder:

  1. Økonomi
  2. Fravær
  3. Drift

Tertialrapporten er en avviksrapport, der det blir gitt forklaring på avvik, dersom årsaken er kjent.»

Vi har lest rapporten, og det meste er forståelig. Den første delen, om internkontroll, sliter vi imidlertid med å begripe.

På den første linja leser vi følgende:

«Totalt antall avvik registrert i Compilo 2021: 461 avvik. Av disse avvikene var 98 % lukket ved årsslutt.»

Vi lurer på følgende:

  • Hva er målestokken? Vi trodde tilbakemeldingen gjaldt økonomi, fravær og drift…

Vi leser videre: Alvorlighetsgraden til avvikene slik de er definert av avviksmelder fordeler seg slik:

  • Hva betyr lav, middels og høy her?
  • Hvem har mulighet og/eller plikt til å melde avvik?
  • Hva handler avvikene om?
  • Hvilke tiltak er satt inn slik at kommunen kan slå fast at avvikene er lukket?

Kommunedirektøren forklarer

Den første linja er nok en redigeringsfeil og skulle ikke vært med. De forskjellige rapportene som leveres, er basert på en mal, og her har er det nok sneket seg med en setning som ikke skulle vært med.

Alvorlighetsgraden settes av den som innrapporterer et avvik. Samtlige ansatte i hele organisasjonen kan melde avvik. Avvikene omhandler alt av driftsrelaterte forhold.

Når det fremkommer avvik i en eller annen form, vil disse rapporteres til nærmeste leder som igjen gjør en vurdering av avviket.

Avhengig av avvikets art vil det kunne bli satt opp tiltak for å korrigere feilen. Tiltaket følges opp og vil ikke kunne ferdigstilles før tiltaket er ferdigstilt, hvilket igjen medfører mulighet til å lukke avviket.

Les også..

HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
Nordre Lokalet

PubquizBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag og Hedalen musikkorps åpner dørene og ønsker velkommen ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...
Logo HIL

Familieskidag ved HøgdefjellBEKJENTGJØRELSE 

Søndag 2. april arrangerer Hedalen idrettslag, Hedalen løypelag og Hedalen ...