Rapportforsiden

Avvik og internkontroll

Publisert av Arne Heimestøl 04.10.2022. Sist oppdatert 03.10.2022.

Torsdag 6.10. skal formannskapet behandle tertialrapporten for 2. tertial 2022. I saken leser vi at tertialrapporten er en del av kommunens oppfølgings- og tilbakemeldingssystem.

Vi har hatt problemer med å forstå det som står i innledningen til rapporten og har spurt kommunedirektøren om han kan svare på spørsmålene vi stiller nedenfor:

Spørsmål fra Hedalen.no

«Det blir rapportert på følgende områder:

  1. Økonomi
  2. Fravær
  3. Drift

Tertialrapporten er en avviksrapport, der det blir gitt forklaring på avvik, dersom årsaken er kjent.»

Vi har lest rapporten, og det meste er forståelig. Den første delen, om internkontroll, sliter vi imidlertid med å begripe.

På den første linja leser vi følgende:

«Totalt antall avvik registrert i Compilo 2021: 461 avvik. Av disse avvikene var 98 % lukket ved årsslutt.»

Vi lurer på følgende:

  • Hva er målestokken? Vi trodde tilbakemeldingen gjaldt økonomi, fravær og drift…

Vi leser videre: Alvorlighetsgraden til avvikene slik de er definert av avviksmelder fordeler seg slik:

  • Hva betyr lav, middels og høy her?
  • Hvem har mulighet og/eller plikt til å melde avvik?
  • Hva handler avvikene om?
  • Hvilke tiltak er satt inn slik at kommunen kan slå fast at avvikene er lukket?

Kommunedirektøren forklarer

Den første linja er nok en redigeringsfeil og skulle ikke vært med. De forskjellige rapportene som leveres, er basert på en mal, og her har er det nok sneket seg med en setning som ikke skulle vært med.

Alvorlighetsgraden settes av den som innrapporterer et avvik. Samtlige ansatte i hele organisasjonen kan melde avvik. Avvikene omhandler alt av driftsrelaterte forhold.

Når det fremkommer avvik i en eller annen form, vil disse rapporteres til nærmeste leder som igjen gjør en vurdering av avviket.

Avhengig av avvikets art vil det kunne bli satt opp tiltak for å korrigere feilen. Tiltaket følges opp og vil ikke kunne ferdigstilles før tiltaket er ferdigstilt, hvilket igjen medfører mulighet til å lukke avviket.

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...