Fra venstre: Elling Fekjær, Tor Anders Perlestenbakken, Sandra Bruflot og Kari-Anne Jønnes

– Fekjær er selve beviset for meg på at faglighet og kvalitet må komme nedenfra

Publisert av Arne Heimestøl 26.08.2022. Sist oppdatert 25.08.2022.

Mandag 22. august besøkte stortingsrepresentantene Sandra Bruflot (H) fra helse- og omsorgskomiteen og Kari-Anne Jønnes (H) fra utdannings- og forskningskomiteen Fekjær psykiatriske senter. Jønnes, som representerer Oppland, hadde tatt initiativet til besøket.

– Jeg ønsket at Høyres fremste politiker på rus- og psykiatri-feltet skulle få besøke Fekjær, møte ledelse og ansatte – og ikke minst snakke med pasienter. Jeg er stolt av å representere en valgkrets som har det unike tilbudet Fekjær er, sier Jønnes.

Stortingsrepresentantene fikk orientering om senterets historie og tilbud, et møte med tre pasienter og omvisning.

Fra venstre: Varaordfører i Sør-Aurdal, Olav Kristian Huseby (H), stortingsrepresentant Sandra Bruflot (H) fra helse- og omsorgskomiteen, Kari-Anne Jønnes (H) fra utdannings- og forskningskomiteen, institusjonssjef ved Fekjær psykiatriske senter, Elling Fekjær, assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken og enhetsleder Nina Haugom Grøv.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Senter i vekst

Fekjær psykiatriske senter har i dag 28 pasienter innlagt ved døgnenhetene. 40 står på venteliste for å få plass, og ukentlig kommer det opp til åtte nye søknader.

I underkant av 70 personer er ansatt i Stiftelsen Fekjær, og virksomheten er dermed den største private arbeidsplassen i Sør-Aurdal kommune.

Fekjær har samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst og er også godkjent etter ordningen Fritt behandlingsvalg. Denne ordningen betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. De fleste pasientene ved døgnenheten er innlagt etter avtalen Fekjær har med Helse Sør-Øst.

Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling, kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

Fritt behandlingsvalg kan bli avviklet

Regjeringen Støre har fulgt opp Hurdalsplattformen og sendt på høring forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Pasienten skal imidlertid fortsatt ha rett til å velge hvor behandlingen skal ytes, både blant offentlige sykehus og blant private aktører som har avtale med de regionale helseforetakene.

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Godord fra pasienter

Stortingsrepresentantene fikk møte tre ungdommer som er innlagt på Fekjær.

De tre ungdommene var svært positive til behandlingstilbudene de har fått.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

En mann (27 år) var først innlagt ved døgnenheten noen måneder for så å motta viderebehandling ved Fekjærtunet overgangsboliger.  

– Jeg er bygutt og bor nå langt unna byen. Fekjær valgte jeg fordi jeg hadde dårlige erfaringer med å bo for meg selv. Her på Fekjær har jeg fått god hjelp med de helseutfordringer jeg har hatt.

–  Det er trygt å bo her, jeg setter pris på å dele mine erfaringer med andre, blant annet gjennom gruppeterapi, og så har jeg kommet i gang med nettstudier i programmering. Gjennom dette har jeg blant annet lært hvor viktig struktur og egendisiplin i hverdagen er. Jeg har også hatt jobb på en gård i bygda. 

– Jeg skal flytte ut fra Fekjær om ikke så lenge.

– Det går bra, svarer jeg ofte når jeg blir spurt om hvordan jeg har det. Nå er dette utsagnet blitt mer reelt, og jeg er klar for å gå videre i livet.

Overgangsboligene på Fekjær psykiatriske senter. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ei kvinne (29) fortalte at hun hadde vært innom flere behandlingssteder, men mente at Fekjær gir unike tilbud. Beliggenheten er et pluss, og at det er en gård med dyr, betyr mye.

– Jeg har tidligere vært i kontakt med barnevernet. Å dele med andre det som har vært mine problemer, har vært en stor utfordring. Her på Fekjær opplever jeg at andre tåler hele meg og mine reaksjoner. Her blir jeg ikke gitt opp.

Denne kvinna hadde vært innlagt på Fekjær for sju år siden. Etter dette oppholdet fullførte hun utdanning og starta i jobb. – Mye av det jeg har slitt med, har imidlertid ikke kommet fram før nå. Fekjær er det stedet jeg vil tilbake til når jeg trenger hjelp.

En mann (27 år) fortalte at han har vært på senteret i 12 måneder. 1. september skal han hjem. Han har tidligere blitt behandlet for rusavhengighet og er nå rusfri.

– Jeg hadde flere utfordringer jeg slet med, isolerte meg og trengte et nytt opphold. Ting tar tid, og tid har jeg fått her på Fekjær.

– Sammen med meg planla Fekjær utskrivning for seks måneder siden, men under permisjoner opplevde jeg at jeg ikke var ferdigbehandlet og trengte mer behandling. Nå ser jeg fram til utskrivelse og å starte opp med mer skolegang og å bo for meg selv.

Alle tre roste skoletilbudet fylkeskommunen har ved Fekjær.

Skoletilbudet på Fekjær står sentralt i behandlingsopplegget pasientene får. Sigrid Bredesen Fossholt (i midten av bildet) er én av lærerne på skoletilbudet.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fekjær er også en gård. Nærheten til dyr og natur betyr mye i behandlingsopplegget.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Faglighet og kvalitet

– Hver gang jeg er på besøk, møter jeg nye pasienter som har fått tro på seg selv og en ny start takket være tilbudet på Fekjær, sier Kari-Anne Jønnes.

– Det sier mye om kvaliteten og fagligheten når Fekjær rekrutterer topp kompetanse på alle fagområder og samarbeider med universiteter og høyskoler. Fekjær er selve beviset for meg på at faglighet og kvalitet må komme nedenfra, og at dersom det er til stede, er det attraktivt, både som arbeidsplass og som behandlingssted.

Jønnes mener det er grunnleggende viktig å beholde sentre som Fekjær og legge til rette for forutsigbare og stabile rammevilkår, slik at de kan fortsette å utvikle seg.

– Pasienter er forskjellige og har ulike ønsker og behov. Fekjær er en verdifull del av et mangfold vi trenger i behandlingstilbudet innen rus og psykiatri. De pasientene jeg har møtt på Fekjær, trekker fram naturen, dyrene, det at de blir inkludert i daglige gjøremål, at de blir vist tillit og at noen har troen på dem som mennesker som viktige årsaker til at de har lyktes så godt med behandlingen.

Stortingsrepresentantene Sandra Bruflot (H) fra helse- og omsorgskomiteen og Kari-Anne Jønnes (H) fra utdannings- og forskningskomiteen.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Fekjær har livets rett

Stortingsrepresentant Sandra Bruflot uttrykker også begeistring etter besøket på Fekjær.

– Vi ville besøke Fekjær fordi vi vet at de er et psykiatrisk senter som hjelper mange unge mennesker med å mestre livet sitt. Mange av dem som får hjelp her, har gått gjennom ting som man nesten ikke tror noen kan utsette barn og unge for. Likevel har de veldig gode resultater og gir folk troa på seg selv og livet igjen. Jeg tror mange har godt av å se og lære av hvordan Fekjær og andre jobber.

Hvilke tanker gjør du deg om tilbudene pasientene får på Fekjær?

– De har veldig kompetente ansatte, og gir pasientene et veldig bredt og sammensatt tilbud. Man får hjelp med å takle bakenforliggende ting og psykisk helse, men man får også hjelp med utdanning, aktivitet og andre ting også.

– Vi vet at mange får problemer igjen etter å ha vært i behandling fordi ettervernet er dårlig, eller fordi overgangen til hverdagen blir for brå. Der har Fekjær veldig gode måter å jobbe på. De pasientene vi møtte, var tydelige på at hos Fekjær hadde de tid til å bli friske, og at de ble sett og tålt for den de var.

Hva mener du senteret kan gjøre for å ha livets rett i årene som kommer?

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at Fekjær har livets rett. De er en ideell aktør som har kjempegode resultater og dyktige ansatte. De er også viktige for lokalmiljøet. Folk som sliter psykisk, er like forskjellige som alle andre. Man trenger forskjellige ting for å bli frisk, og et mangfoldig tilbud er bra først og fremst for pasientene.

Hvilke konsekvenser kan en eventuell avvikling av ordningen Fritt behandlingsvalg få for Fekjær?

– I verste fall gjør det at de må tilby færre plasser, eller at det kun er de som kan betale selv som får behandling fordi det offentlige ikke lenger tar regninga.

– Så lenge vi ikke vet hva regjeringa vil erstatte fritt behandlingsvalg med, er det egentlig umulig å si hva konsekvensene blir. Når ordningen skal avvikles fra 1. januar, fører det til uforutsigbarhet for dem som tilbyr behandlingsplasser, for pårørende og ikke minst for pasientene, sier Bruflot.

Jønnes og Huseby testet klatreveggen i idrettslåven. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...