Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Få høringsuttalelser om Begnadalen skole

Publisert av Arne Heimestøl 18.08.2022. Sist oppdatert 17.08.2022.

Ordfører Marit Hougsrud opplyser at det har kommet inn fire høringsuttalelser vedrørende forslaget om å legge ned Begnadalen skole.

Vi har spurt ordføreren om hun mener det er tilstrekkelig med svar til at saken kan behandles som planlagt i september.

– Ja, jeg mener det. Saken har vært godt opplyst for de dette gjelder som mest, altså elever, foreldre og ansatte i skole og barnehage i Begnadalen. De har også gitt høringssvar gjennom samarbeidsutvalget, skriver ordføreren i e-post til Hedalen.no.  

Unntatt offentlighet

I postlista til kommunen var noen av uttalelsene merket med unntatt offentlighet. I begrunnelsen var det vist til offentliglovens § 14.

I telefonsamtale med ordføreren viste vi til siste del av § 15 i samme lov om dokument hentet utenfra for den interne saksforberedelsen: «Paragrafen her gjeld ikkje for dokument som blir innhenta som ledd i allmenn høyring i ei sak.»

Ordføreren ga følgende svar på e-post: «Du hadde helt rett! Dokumentene var gradert i vårt system. Det var fordi de er lagret i en mappe som er gradert i sin helhet, derfor blir alle dokumenter også automatisk gradert. Så er det glemt å «avgradere». Dette blir fikset snarlig, da skal alt være synlig på postlista.»

Tre uttalelser

Skolefritidsordning og skoleskyss er sentrale temaer i høringsuttalelsene

Les også..

Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...
Frivilligsentralen

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. ...
Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Brukaren i sentrumLEIAREN 

Torsdag 14. desember skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle saka Boligbehov ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysfesten ved innledninga til advent

Sist lørdag var det lysfest ved Joker og på Bautahaugen. ...
Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...