Tor Ingar Nordby

Strømutgiftene svir

Publisert av Arne Heimestøl 15.08.2022. Sist oppdatert 12.08.2022.

Joker Hedalen er én av mange bedrifter som har fått oppleve at veksten i strømkostnader har skapt betydelige utfordringer. Store deler av næringslivet får ikke strømstøtte.

– Vi har omtrent samme linjeleie som før, ca. 200 000 kr pr. år. Strømmen for første halvår er på 236 000 kr mot 75 000 kr for samme periode i fjor, sier Tor Ingar Nordby i Joker Hedalen.

– Dette betyr en kostnadsøkning på 320 000 kr pr. år for oss hvis prisnivået for første halvår fortsetter, og det betyr at vi må ha en vesentlig økning i omsetning for å dekke inn slike økte kostnader.

Nordby legger til at bedriften har økning i øvrige kostnader på ca. 100 000 kr i år.

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,8 prosent fra juli 2021 til juli 2022. Uvanlig kraftig oppgang i matvareprisene er den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i KPI fortsetter å stige, skrev Statistisk Sentralbyrå 10. august.

Fra juni til juli steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 7,6 prosent.

Prisfastsetting

I hvilken grad kan utfordringen løses ved å øke prisene?

– Prisene på det aller meste Joker Hedalen omsetter, er de samme som i andre Joker-butikker. De lokale varene vi selger, har det samme påslaget som før strømkrisa, sier Nordby.

– Prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer betyr ikke økte marginer for oss. Det er flere som skal ta igjen økte kostnader.

Må gjelde alle

Nordby viser til et oppslag i VG 10. august i år der det anslås at staten til nå i år har tjent 27 milliarder ekstra på strømkrisen. Kun deler av de økte inntektene har blitt brukt til strømstøtte så langt.

– De økte strømkostnadene er vanskelig å dekke inn. Jeg mener hele næringslivet må få en lignende strømstøtte som det private husholdninger har fått, sier Nordby.

Strømprisen har økt mye mer enn generell prisvekst.

Les også..

Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...
Arbeiderpartiets logo

Sør-Aurdal ArbeiderpartiBEKJENTGJØRELSE 

minner om årsmøte mandag 30. januar kl. 18.00 på Begnadalen ...
Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen ...
Kantrydding

Omfattende kantrydding

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Brødrene Dokken AS de ...