Foto: Bente Isefjær / NOAH

Dyrevern hører ikke hjemme i et tilsyn med fokus på «mat» og forbrukYTRING 

Publisert av Siri Martinsen, NOAH 22.07.2022. Sist oppdatert 21.07.2022.

Mattilsynets ansatte sier rett ut at dyrevelferd nedprioriteres, og dyr fortsetter å lide i hendene på folk som er dømt for vanskjøtsel. NOAH – for dyrs rettigheter mener regjeringen må øremerke midler til opprettelse av et eget tilsyn for dyrevelferd.

 
Siden 2004 har Mattilsynet hatt det overordnede ansvaret for dyrevelferd i Norge, men tilsynets egne ansatte har gjentatte ganger varslet om at dyremishandling og vanskjøtsel nedprioriteres systematisk, grunnet manglende kapasitet og ressurser.


De siste årene har mediene rapportert om flere store dyretragedier – 2022 er intet unntak. Sakene gjelder både «produksjonsdyr» og familiedyr som lever under lovstridige forhold i årevis, og dyr som overlates til folk som tidligere er dømt for alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Samtidig varsler Mattilsynets egne ansatte at de ikke får sjekket bekymringsmeldinger, ikke får hindret ulovlig dyrehold og nærmest må lukke øynene for dyr som lider. Dette er helt klart en uholdbar situasjon. NOAH har i snart 20 år foreslått et eget dyreverntilsyn ognå mener vi det er på tide at myndighetene ser alvorlig på forslaget.


Tidligere denne måneden uttalte en avtroppende avdelingssjef i Mattilsynet at kanskje politiet burde ta seg av familiedyr for å avlaste tilsynet. NOAH mener dette ikke er en god løsning. Politiet og tilsynsetater har helt ulike roller: Mens tilsynsetater driver faglig veiledning, tilsyn og regelverksutvikling, driver politiet etterforskning og påtale ved lovbrudd. Løsningen er isteden å anerkjenne at dyrevelferd er en så stor og viktig oppgave at det må få et eget tilsyn med egne øremerkede ressurser.


Helt siden Mattilsynet ble opprettet har NOAH advart om risikoen for at dyrevelferd skulle bli salderingspost. Det har det også blitt – og tilsynets egne ansatte uttrykker fortvilelse over det. Dyrevern har aldri hørt hjemme i et tilsyn med fokus på «mat» og forbruk. Det er nå på tide å opprette en egen tilsynsetat med fullt fokus på dyrevelferd, og hvor penger og personell ikke systematisk smuldrer bort fra denne viktige samfunnsoppgaven. Det var nødvendig med egne dyrepoliti-ressurser innenfor politiet – nå er det nødvendig med en egen tilsynsmyndighet dedikert til dyrevelferd.

Les også..

Blåbærlyng i slutten av mai. Foto: Magne Ruud

Bærnytt 1

I Vestbygda har Magne Ruud funnet blåbærlyng som blomstrer. I ...
Rolf Gunnar Olsen

Noen tanker om trafikk og trafikksikkerhet i Sør-AurdalYTRING 

Trafikk er et aktuelt tema i kommunen og formannskapet skal ...
Vestbygda. Foto: Sigrid Haugen

Gå med oss onsdag 31.5.BEKJENTGJØRELSE 

Helselagets gåturer fortsetter annenhver onsdag (partallsuker.) Vi møtes kl. 18.00. ...
Terje Skoglund

Foreslår endringer i regler for skoleskyss

Torsdag 1. juni skal formannskapet behandle saken Vurdering av særlig ...
Sara Chohan, Mohammed Jaffer og Marit Hagadokken

Ny tannklinikk i Bagn

Nå har det blitt lettere å få tannlege i nærområdet. ...
Foto: HIL

Hedalen IL, Norway Cup og kakelotteri

Takk til alle som har bidratt med lørdagens store kakelotteri! ...