Foto: Bente Isefjær / NOAH

Dyrevern hører ikke hjemme i et tilsyn med fokus på «mat» og forbrukYTRING 

Publisert av Siri Martinsen, NOAH 22.07.2022. Sist oppdatert 21.07.2022.

Mattilsynets ansatte sier rett ut at dyrevelferd nedprioriteres, og dyr fortsetter å lide i hendene på folk som er dømt for vanskjøtsel. NOAH – for dyrs rettigheter mener regjeringen må øremerke midler til opprettelse av et eget tilsyn for dyrevelferd.

 
Siden 2004 har Mattilsynet hatt det overordnede ansvaret for dyrevelferd i Norge, men tilsynets egne ansatte har gjentatte ganger varslet om at dyremishandling og vanskjøtsel nedprioriteres systematisk, grunnet manglende kapasitet og ressurser.


De siste årene har mediene rapportert om flere store dyretragedier – 2022 er intet unntak. Sakene gjelder både «produksjonsdyr» og familiedyr som lever under lovstridige forhold i årevis, og dyr som overlates til folk som tidligere er dømt for alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Samtidig varsler Mattilsynets egne ansatte at de ikke får sjekket bekymringsmeldinger, ikke får hindret ulovlig dyrehold og nærmest må lukke øynene for dyr som lider. Dette er helt klart en uholdbar situasjon. NOAH har i snart 20 år foreslått et eget dyreverntilsyn ognå mener vi det er på tide at myndighetene ser alvorlig på forslaget.


Tidligere denne måneden uttalte en avtroppende avdelingssjef i Mattilsynet at kanskje politiet burde ta seg av familiedyr for å avlaste tilsynet. NOAH mener dette ikke er en god løsning. Politiet og tilsynsetater har helt ulike roller: Mens tilsynsetater driver faglig veiledning, tilsyn og regelverksutvikling, driver politiet etterforskning og påtale ved lovbrudd. Løsningen er isteden å anerkjenne at dyrevelferd er en så stor og viktig oppgave at det må få et eget tilsyn med egne øremerkede ressurser.


Helt siden Mattilsynet ble opprettet har NOAH advart om risikoen for at dyrevelferd skulle bli salderingspost. Det har det også blitt – og tilsynets egne ansatte uttrykker fortvilelse over det. Dyrevern har aldri hørt hjemme i et tilsyn med fokus på «mat» og forbruk. Det er nå på tide å opprette en egen tilsynsetat med fullt fokus på dyrevelferd, og hvor penger og personell ikke systematisk smuldrer bort fra denne viktige samfunnsoppgaven. Det var nødvendig med egne dyrepoliti-ressurser innenfor politiet – nå er det nødvendig med en egen tilsynsmyndighet dedikert til dyrevelferd.

Les også..

Hedalen helselag

Tren med ossBEKJENTGJØRELSE 

TREN MED OSS tirsdag 12. des. kl. 17.30. – 18.30. ...
Aage Sogn

Konserter i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 13. desember kan du få med deg julekonsert med ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Jul med valdresmål og meining

Vi som var så heldig å ha billett til konserten ...
Ordfører Marit Hougsrud Foto: Arne Heimestøl

Orientering eller sak?

Ordfører Marit Hougsrud har sendt ut innkalling til kommunestyremøtet 14. ...
Salto logo

GrøtfestBEKJENTGJØRELSE 

på Kroken for både ute- og innegruppa, torsdag 14.12. kl. 17:30–19:00.
Hakkebakkeskogen

Bli med til HakkebakkeskogenYTRING 

På lokalet den 16. og 17. desember det skjer.Vi ønsker ...