Sør-Aurdal kommune

Kom med innspill til kommuneplanens arealdel!

Publisert av arealplanlegger Marie Kristine Ødegård 12.07.2022. Sist oppdatert 09.07.2022.

Sør-Aurdal kommune har igangsatt arbeidet med ny kommuneplanens arealdel. Denne planen bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres, bestemmes i denne planen.

Arealdelen skal skape rom for framtidens utvikling i kommunen. Den skal følge opp målene for ønsket samfunnsutvikling og arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel.

Innbyggermøte

Det blir innbyggermøte i C-blokka på ungdomskolen i Bagn 6. september kl. 18.00. Møtet krever ingen påmelding. Innbyggermøtet vil bestå av en presentasjon av planarbeidet, og det vil åpnes for dialog og spørsmål.

Møte for lag og foreninger

Det blir et felles møte for alle lag og foreninger i C-blokka på ungdomskolen i Bagn 2. september kl. 18.00. Dersom det er noen lag, organisasjoner eller velforeninger som ønsker egne møter med kommunen angående arealdelen, så må dere be om dette.

Innspill

Alle har mulighet til å sende inn forslag om arealbruken i kommuneplanens arealdel. Innspill som gjelder ny eller endret arealbruk skal sendes inn skriftlig, innen 1. oktober.

Les også..

Hedalen helselag

Tren med ossBEKJENTGJØRELSE 

TREN MED OSS tirsdag 12. des. kl. 17.30. – 18.30. ...
Aage Sogn

Konserter i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 13. desember kan du få med deg julekonsert med ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Jul med valdresmål og meining

Vi som var så heldig å ha billett til konserten ...
Ordfører Marit Hougsrud Foto: Arne Heimestøl

Orientering eller sak?

Ordfører Marit Hougsrud har sendt ut innkalling til kommunestyremøtet 14. ...
Salto logo

GrøtfestBEKJENTGJØRELSE 

på Kroken for både ute- og innegruppa, torsdag 14.12. kl. 17:30–19:00.
Hakkebakkeskogen

Bli med til HakkebakkeskogenYTRING 

På lokalet den 16. og 17. desember det skjer.Vi ønsker ...