Sør-Aurdal kommune

Kom med innspill til kommuneplanens arealdel!

Publisert av arealplanlegger Marie Kristine Ødegård 12.07.2022. Sist oppdatert 09.07.2022.

Sør-Aurdal kommune har igangsatt arbeidet med ny kommuneplanens arealdel. Denne planen bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres, bestemmes i denne planen.

Arealdelen skal skape rom for framtidens utvikling i kommunen. Den skal følge opp målene for ønsket samfunnsutvikling og arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel.

Innbyggermøte

Det blir innbyggermøte i C-blokka på ungdomskolen i Bagn 6. september kl. 18.00. Møtet krever ingen påmelding. Innbyggermøtet vil bestå av en presentasjon av planarbeidet, og det vil åpnes for dialog og spørsmål.

Møte for lag og foreninger

Det blir et felles møte for alle lag og foreninger i C-blokka på ungdomskolen i Bagn 2. september kl. 18.00. Dersom det er noen lag, organisasjoner eller velforeninger som ønsker egne møter med kommunen angående arealdelen, så må dere be om dette.

Innspill

Alle har mulighet til å sende inn forslag om arealbruken i kommuneplanens arealdel. Innspill som gjelder ny eller endret arealbruk skal sendes inn skriftlig, innen 1. oktober.

Les også..

Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...
Arbeiderpartiets logo

Sør-Aurdal ArbeiderpartiBEKJENTGJØRELSE 

minner om årsmøte mandag 30. januar kl. 18.00 på Begnadalen ...
Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen ...
Kantrydding

Omfattende kantrydding

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Brødrene Dokken AS de ...