Sør-Aurdal kommune

Kom med innspill til kommuneplanens arealdel!

Publisert av arealplanlegger Marie Kristine Ødegård 12.07.2022. Sist oppdatert 09.07.2022.

Sør-Aurdal kommune har igangsatt arbeidet med ny kommuneplanens arealdel. Denne planen bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres, bestemmes i denne planen.

Arealdelen skal skape rom for framtidens utvikling i kommunen. Den skal følge opp målene for ønsket samfunnsutvikling og arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel.

Innbyggermøte

Det blir innbyggermøte i C-blokka på ungdomskolen i Bagn 6. september kl. 18.00. Møtet krever ingen påmelding. Innbyggermøtet vil bestå av en presentasjon av planarbeidet, og det vil åpnes for dialog og spørsmål.

Møte for lag og foreninger

Det blir et felles møte for alle lag og foreninger i C-blokka på ungdomskolen i Bagn 2. september kl. 18.00. Dersom det er noen lag, organisasjoner eller velforeninger som ønsker egne møter med kommunen angående arealdelen, så må dere be om dette.

Innspill

Alle har mulighet til å sende inn forslag om arealbruken i kommuneplanens arealdel. Innspill som gjelder ny eller endret arealbruk skal sendes inn skriftlig, innen 1. oktober.

Les også..

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Plagiert saksframstilling?

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen skal behandles av formannskapet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Eva Hansen og kampen om den lille perla

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Stor aktivitet på trampollina Foto: Arne Heimestøl

Godt besøkt Salto-samling

Lørdag ettermiddag var det sesongavslutning for Salto i Storruste. Salto ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 4 av 6

Hare og skogsfugl som tyr inn på Goplerudjordet, synes ikke ...
Tingvoll

Sykefraværet har gått ned

I årsmelding og regnskap for 2023 leser vi at sykefraværet ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars tiende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...