Sør-Aurdal kommune

Kom med innspill til kommuneplanens arealdel!

Publisert av arealplanlegger Marie Kristine Ødegård 12.07.2022. Sist oppdatert 09.07.2022.

Sør-Aurdal kommune har igangsatt arbeidet med ny kommuneplanens arealdel. Denne planen bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres, bestemmes i denne planen.

Arealdelen skal skape rom for framtidens utvikling i kommunen. Den skal følge opp målene for ønsket samfunnsutvikling og arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel.

Innbyggermøte

Det blir innbyggermøte i C-blokka på ungdomskolen i Bagn 6. september kl. 18.00. Møtet krever ingen påmelding. Innbyggermøtet vil bestå av en presentasjon av planarbeidet, og det vil åpnes for dialog og spørsmål.

Møte for lag og foreninger

Det blir et felles møte for alle lag og foreninger i C-blokka på ungdomskolen i Bagn 2. september kl. 18.00. Dersom det er noen lag, organisasjoner eller velforeninger som ønsker egne møter med kommunen angående arealdelen, så må dere be om dette.

Innspill

Alle har mulighet til å sende inn forslag om arealbruken i kommuneplanens arealdel. Innspill som gjelder ny eller endret arealbruk skal sendes inn skriftlig, innen 1. oktober.

Les også..

klubbmesterskap

KlubbmesterskapetBEKJENTGJØRELSE 

Klubbmesterskapet i Hedalen skytterlag utsettes til etter sommerferien. Mer informasjon ...
Molteblomstringa er i gang. Foto: Arne Heimestøl

Bærnytt 2

Molteblomstringa er i gang. Dette bildet ble tatt på Jevnlismyra ...
Avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Stabilt sykefravær i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,5 prosent i ...
Kinoplakat

Bygdekino fredag 9. juniBEKJENTGJØRELSE 

HUL inviterer til en flott filmkveld på Lokalet fredag 9. ...
Trompet

Gå med oss og Hedalen musikkorps tirsdag 13. juniBEKJENTGJØRELSE 

Vi starter kl. 18.00 fra Nordre Lokalet og går en ...
Konfirmanter og prost er klare til prosesjon. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Åtte konfirmanter i Hedalen stavkirke

Lørdag 3. juni var kirken fullsatt da det var konfirmasjon. ...