Sør-Aurdal kommune

Kom med innspill til kommuneplanens arealdel!

Publisert av arealplanlegger Marie Kristine Ødegård 12.07.2022. Sist oppdatert 09.07.2022.

Sør-Aurdal kommune har igangsatt arbeidet med ny kommuneplanens arealdel. Denne planen bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres, bestemmes i denne planen.

Arealdelen skal skape rom for framtidens utvikling i kommunen. Den skal følge opp målene for ønsket samfunnsutvikling og arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel.

Innbyggermøte

Det blir innbyggermøte i C-blokka på ungdomskolen i Bagn 6. september kl. 18.00. Møtet krever ingen påmelding. Innbyggermøtet vil bestå av en presentasjon av planarbeidet, og det vil åpnes for dialog og spørsmål.

Møte for lag og foreninger

Det blir et felles møte for alle lag og foreninger i C-blokka på ungdomskolen i Bagn 2. september kl. 18.00. Dersom det er noen lag, organisasjoner eller velforeninger som ønsker egne møter med kommunen angående arealdelen, så må dere be om dette.

Innspill

Alle har mulighet til å sende inn forslag om arealbruken i kommuneplanens arealdel. Innspill som gjelder ny eller endret arealbruk skal sendes inn skriftlig, innen 1. oktober.

Les også..

1. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Åtte førsteklassinger i år

Fire gutter og fire jenter begynte i 1. klasse mandag ...
tur

Til lag og foreninger i HedalenYTRING 

I Hedalen helselag prøver vi så godt vi kan å ...
Tall fra SSB

20 færre innbyggere i Sør-Aurdal

Ved utgangen av 2. kvartal var det 2 876 innbyggere ...
Logo Hedalen idrettslag

Idrettens dag søndag 11.9.2022 kl. 12.00BEKJENTGJØRELSE 

Inngang og parkering på grusbanen. Dette skjer: LENGDE60MHØYDEREBUS/NATURSTITRAMPETTAIRTRACKLASERSKYTINGAKTIVITETSPARK KL. 13.30: ...
Flotte blåbær

Bærnytt ekstra: Svært flotte blåbær nå!

Stedvis finnes det store mengder flotte blåbær i Hedalslinna. Bærene ...
Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Få høringsuttalelser om Begnadalen skole

Ordfører Marit Hougsrud opplyser at det har kommet inn fire ...