fiber

Nærmer seg forhandlingsslutt i bredbåndsprosjekt

Publisert av Arne Heimestøl 06.07.2022. Sist oppdatert 05.07.2022.

1171 tilskuddsberettigede boenheter og 860 potensielle abonnenter i seks Valdres-kommuner var med i anbudskonkurransen som Innlandet fylkeskommune la ut på Doffin 30.4.2021. I Sør-Aurdal gjelder dette 51 tilskuddsberettigede adresser og 53 potensielle abonnenter.

Prosjektet er sterkt forsinket. Svend Hoff Johnstad i firmaet Abakus opplyser at valg av leverandør vil bli avgjort i august. Deretter blir det kontraktsinngåelse, prosjektering og salg, og Hoff Johnstad regner med at det vil bli oppstart i høst. Utbygginga vil neppe være fullført dette kalenderåret.

Berørte adresser

I Hedalen er Åsli med. Grøvsvegen er nevnt, men bare med én tilskuddsberettiget adresse. Tilstøtende adresser i Øvrevegen som ikke fikk være med i Telenor sitt Hedalen nord-prosjekt, er holdt utenfor.

Sør i Begnadalen er flere adresser tatt med. Det samme kan vi se i Juvkamsvegen og Bagnskleive. På fylkeskommunens side leser vi at det bare er adresser med fastboende som kan få støtte.

Aktører

Tidligere har Valdres natur- og kulturpark administrert slike offentlig medfinansierte utbygginger. Nå er det Innlandet fylkeskommune som eier prosjektet, og Abakus as, som er en kompetansebedrift innen prosessbistand og juridiske tjenester innenfor offentlige anskaffelser, gjennomfører anbudsprosessen.

Konkurransen er del av Innlandet fylkeskommunes fellesutlysning av utbyggingsprosjekter med offentlige støttemidler til utbygging av bredbåndinfrastruktur.

Kommunene i Valdresregionen har til hensikt å inngå avtale med utbygger om utbygging av områdene som er angitt i konkurransegrunnlaget.

Om anskaffelsen og frister

Frist for å levere anbud var opprinnelig satt til 16. august 2021. Anskaffelsen var ikke delt opp i delkontrakter. Tilbyder måtte altså kunne ta hele utbyggingsoppdraget i Valdres.

Kontraktens varighet var satt til 04.10.2021–31.12.2022. Prosjektet er snart et år forsinket.

Kommersiell utbygging og utbygging med støtte

Offentlig støtte er et virkemiddel for å stimulere til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut slik digital infrastruktur. Offentlig støtte er midler fra stat, fylkeskommune eller kommune.

I Hedalen er det kun prosjektet Hedalen sør som er gjennomført med offentlig medfinansiering. Dette var det første fiberprosjektet i bygda. Tilkoblingsavgifta var her 3 990 kr, og det var Eidsiva bredbånd og SAE som stod for utbygginga som ble påbegynt i 2016.

På oppdrag fra Eidsiva bredbånd fullførte Vokks og SAE fiberutbygging til 45 adresser i Brunbakklia, Skolehagen og nært tilgrensende områder i 2018. Tilkoblingsprisen var 10 000 kr. Dette var et kommersielt finansiert prosjekt.

I 2018 ga Telenor tilbud til 410 adresser i Bagn, 135 i Reinli, 114 i Leirskogen, 167 i Begnadalen og 113 i Hedalen nord – til sammen 969 adresser. På grunn av kostnadssprekk ble noen adresser tatt ut av prosjektene. Dette var også et kommersielt prosjekt, og tilkoblingsavgiften var svært lav.

I 2021 ble utbygging i Midtbygda i Hedalen til de fleste av 44 adresser gjennomført. Her var det Eidsiva bredbånd som har gitt tilbud i et kommersielt prosjekt. Tilkoblingsprisen er 11 990 kr.

I 2020 ble det klart at Telenor vant en anbudsrunde i Valdres. Denne omfattet 1696 adresser, og 160 av disse var i Sør-Aurdal. Følgende områder ble berørt: Liagrenda, Lundebygda, nedre del av Leirskogen, Begnadalen, Garthus, Åsebygda, Seterbygda, Kandbabygda, Briskeby og et område sør for Begna bruk (østsida).

Utenfor eller innenfor?

Bredbåndsutbygginga i kommunen har vært en tidkrevende prosess. Mange områder er dekket. De som er innenfor et område som er utbygd, kan etterbestille oppkobling.

– Bredbånd er en naturlig del av infrastrukturen i samfunnet, og fylkeskommunen skal bidra til bedre bredbåndsdekning i hele fylket, skrev fylket på sin hjemmeside i 2021. – God tilgang kan også gi innbyggere og hyttefolk mulighet til å utføre arbeid hjemme, og dermed kunne bo lengre fra arbeidsplassen eller være lenger på hytta.

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...