fiber

Nærmer seg forhandlingsslutt i bredbåndsprosjekt

Publisert av Arne Heimestøl 06.07.2022. Sist oppdatert 05.07.2022.

1171 tilskuddsberettigede boenheter og 860 potensielle abonnenter i seks Valdres-kommuner var med i anbudskonkurransen som Innlandet fylkeskommune la ut på Doffin 30.4.2021. I Sør-Aurdal gjelder dette 51 tilskuddsberettigede adresser og 53 potensielle abonnenter.

Prosjektet er sterkt forsinket. Svend Hoff Johnstad i firmaet Abakus opplyser at valg av leverandør vil bli avgjort i august. Deretter blir det kontraktsinngåelse, prosjektering og salg, og Hoff Johnstad regner med at det vil bli oppstart i høst. Utbygginga vil neppe være fullført dette kalenderåret.

Berørte adresser

I Hedalen er Åsli med. Grøvsvegen er nevnt, men bare med én tilskuddsberettiget adresse. Tilstøtende adresser i Øvrevegen som ikke fikk være med i Telenor sitt Hedalen nord-prosjekt, er holdt utenfor.

Sør i Begnadalen er flere adresser tatt med. Det samme kan vi se i Juvkamsvegen og Bagnskleive. På fylkeskommunens side leser vi at det bare er adresser med fastboende som kan få støtte.

Aktører

Tidligere har Valdres natur- og kulturpark administrert slike offentlig medfinansierte utbygginger. Nå er det Innlandet fylkeskommune som eier prosjektet, og Abakus as, som er en kompetansebedrift innen prosessbistand og juridiske tjenester innenfor offentlige anskaffelser, gjennomfører anbudsprosessen.

Konkurransen er del av Innlandet fylkeskommunes fellesutlysning av utbyggingsprosjekter med offentlige støttemidler til utbygging av bredbåndinfrastruktur.

Kommunene i Valdresregionen har til hensikt å inngå avtale med utbygger om utbygging av områdene som er angitt i konkurransegrunnlaget.

Om anskaffelsen og frister

Frist for å levere anbud var opprinnelig satt til 16. august 2021. Anskaffelsen var ikke delt opp i delkontrakter. Tilbyder måtte altså kunne ta hele utbyggingsoppdraget i Valdres.

Kontraktens varighet var satt til 04.10.2021–31.12.2022. Prosjektet er snart et år forsinket.

Kommersiell utbygging og utbygging med støtte

Offentlig støtte er et virkemiddel for å stimulere til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut slik digital infrastruktur. Offentlig støtte er midler fra stat, fylkeskommune eller kommune.

I Hedalen er det kun prosjektet Hedalen sør som er gjennomført med offentlig medfinansiering. Dette var det første fiberprosjektet i bygda. Tilkoblingsavgifta var her 3 990 kr, og det var Eidsiva bredbånd og SAE som stod for utbygginga som ble påbegynt i 2016.

På oppdrag fra Eidsiva bredbånd fullførte Vokks og SAE fiberutbygging til 45 adresser i Brunbakklia, Skolehagen og nært tilgrensende områder i 2018. Tilkoblingsprisen var 10 000 kr. Dette var et kommersielt finansiert prosjekt.

I 2018 ga Telenor tilbud til 410 adresser i Bagn, 135 i Reinli, 114 i Leirskogen, 167 i Begnadalen og 113 i Hedalen nord – til sammen 969 adresser. På grunn av kostnadssprekk ble noen adresser tatt ut av prosjektene. Dette var også et kommersielt prosjekt, og tilkoblingsavgiften var svært lav.

I 2021 ble utbygging i Midtbygda i Hedalen til de fleste av 44 adresser gjennomført. Her var det Eidsiva bredbånd som har gitt tilbud i et kommersielt prosjekt. Tilkoblingsprisen er 11 990 kr.

I 2020 ble det klart at Telenor vant en anbudsrunde i Valdres. Denne omfattet 1696 adresser, og 160 av disse var i Sør-Aurdal. Følgende områder ble berørt: Liagrenda, Lundebygda, nedre del av Leirskogen, Begnadalen, Garthus, Åsebygda, Seterbygda, Kandbabygda, Briskeby og et område sør for Begna bruk (østsida).

Utenfor eller innenfor?

Bredbåndsutbygginga i kommunen har vært en tidkrevende prosess. Mange områder er dekket. De som er innenfor et område som er utbygd, kan etterbestille oppkobling.

– Bredbånd er en naturlig del av infrastrukturen i samfunnet, og fylkeskommunen skal bidra til bedre bredbåndsdekning i hele fylket, skrev fylket på sin hjemmeside i 2021. – God tilgang kan også gi innbyggere og hyttefolk mulighet til å utføre arbeid hjemme, og dermed kunne bo lengre fra arbeidsplassen eller være lenger på hytta.

Les også..

1. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Åtte førsteklassinger i år

Fire gutter og fire jenter begynte i 1. klasse mandag ...
tur

Til lag og foreninger i HedalenYTRING 

I Hedalen helselag prøver vi så godt vi kan å ...
Tall fra SSB

20 færre innbyggere i Sør-Aurdal

Ved utgangen av 2. kvartal var det 2 876 innbyggere ...
Logo Hedalen idrettslag

Idrettens dag søndag 11.9.2022 kl. 12.00BEKJENTGJØRELSE 

Inngang og parkering på grusbanen. Dette skjer: LENGDE60MHØYDEREBUS/NATURSTITRAMPETTAIRTRACKLASERSKYTINGAKTIVITETSPARK KL. 13.30: ...
Flotte blåbær

Bærnytt ekstra: Svært flotte blåbær nå!

Stedvis finnes det store mengder flotte blåbær i Hedalslinna. Bærene ...
Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Få høringsuttalelser om Begnadalen skole

Ordfører Marit Hougsrud opplyser at det har kommet inn fire ...