Den nye Vassfarkoia. Foto: Ole-Martin Høgfoss

Vassfarkoia gjenåpnet

Publisert av Arne Heimestøl 22.06.2022. Sist oppdatert 22.06.2022.

Fredag 9. mars 2018 brant DNT-hytta Vassfarkoia, ei turisthytte på Veneli i Flå, ned til grunnen. Denne hytta hadde vært i drift fra 2007. Vassfarkoia var finansiert ved hjelp av midler fra Olav Thons stiftelse, tippemidler, samt egenkapital og dugnad fra Ringerikes turistforening.

Lørdag 18. juni 2022 ble den nye Vassfarkoia høytidelig åpnet. Koia ligger på samme sted som hytta som brant – på Vassfarstien mellom Storekrakkoia og Fønhuskoia.

Byggekomiteen har bestått av: Jan Ola Lehne (leder), Kjetil Sudgarden, Erik Brenden og Ole-Martin Høgfoss. Karin Solberg var med som sekretær for byggekomiteen frem til høsten 2021 (ikke tilstede under åpningen).

Fra åpninga

Det var strålende vær da den nye Vassfarkoia gjenåpnet. 150 turglade vandrere hadde funnet veien opp til Veneli i Flå denne dagen.

Programmet startet med et flott musikalsk samspill mellom Erling Petersen og Sven Nordalen.

Turfolket kunne svinge seg til musikk av Erling Petersen og Sven Nordalen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Leder av DNT Ringerike Tom-Erik Bakkely Aasheim ønsket velkommen, før han fortalte historien om den første Vassfarkoia og den tragiske brannen i 2018.

Konferansier Lars Elsrud ledet så programmet gjennom dagen. Her fikk man høre et flertall gode vassfarhistorier, ett av høydepunktene kom da de frammøtte fikk hilse på Berte Skrukkefyllhaugen, alias Karin Reiersgård.

Berte Skrukkefyllhaugen, alias Karin Reiersgård, og Lars Elsrud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Byggekomiteens tale ble holdt av Ole-Martin Høgfoss. Ole Johnny Haugerud satte folk i stemning med diktlesning: Åbborvann i himmelen, eller var det kanskje turistkoier i himmelen?

Under den offisielle åpningen, ble Vassfarkoieskiltet avduket ved at et bjørneskinn ble løftet ned. Denne høytidelige avdekningen var det Kjetil Sudgarden og Rune Thorsen som fikk æren av å utføre. Dette var en kopi fra åpningen av den første Vassfarkoia i 2007.
Foto: Arne G. Perlestenbakkn

Etter gratis kaffe og kake, innledet Ole Johnny siste del av programmet med et dikt om begravelsen til Mikkjel Fønhus. Skaurockeren Dagfinn Kollberg dro så direkte i gang med en fantastisk låt om Mikkjel Fønhus.

Skaurock og Vassfarbjørn sto så på programmet. Arne Nævra holdt et engasjerende foredrag der han ledet forsamlingen gjennom historien til Norges siste ekte bjørnestamme, Vassfarstammen. Før han tok for seg kjendisbjørnene Deisjøbamsen og OP1, som begge var på både besøk og overvintring i Vassfaret.

Arne Nævra holdt foredrag om Vassfarbjørnen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Dagfinn Kollberg fikk nakkehåra til å reise seg gjennom foredraget med å fremføre klassiske Neil Young inspirerte skaurock sanger.

Dagen ble avsluttet med en fin 4 km lang tur til Bjødnahaugen. Turleder var Per H. Stubbraaten. Per formidlet på en engasjerende måte både kultur- og Vassfarhistorie under veis. På Bjødnahaugen snakket Ole-Martin Høgfoss Vassfaret og litt mer om Vassfarbjørnen. Det deltok 24 stk. på denne turen.

Videoglimt

Glimt fra åpninga av Vassfarkoia. Her møter du blant andre «Berte», og du får høre utdrag av foredraget Arne Nævra holdt.
Video: Arne G. Perlestenbakken

Omfattende byggeprosess

Forsikringsoppgjøret til DNT Ringerike ble på ca. 4 millioner kroner. Byggekomiteen for nye Vassfarkoia ble utnevnt av styret i DNT Ringerike høsten 2020. Oppdraget var å bygge ei ny turistforeningshytte i tråd med forsikringsoppgjøret – samt å bygge ei koie som var tilpasset medlemmers bruk for framtida.

Byggekomiteen: Erik Brenden, Ole-Martin Høgfoss, Jan Ola Lehne (leder), Kjetil Sudgarden. Karin Solberg var med som sekretær for byggekomiteen frem til høsten 2021 (ikke tilstede under åpninga).
Foto: Johan Fegri, DNT.

Byggekomiteen la ned nesten 1000 dugnadstimer i prosjektet fra 2020 til den nye hytta ble åpnet. Seks hytteprodusenter ble forespurt om å tegne utkast. Inspirert av koronapandemien valgte man ei hytte som var delt i tre avdelinger, og byggeoppdraget gikk til Tinde Hytter i Gudbrandsdalen. Kontrakten ble signert 26. april 2021.

Grunnarbeider var ferdige i august samme år, oppsetting av hytteelementene startet i september. Allerede i midten av oktober var alle vegger reist, og taket var tett.

Folksomt på Veneli i Flå, under åpningen av nye Vassfarkoia.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den nye hytta

Det er 20 sengeplasser i den nye Vassfarkoia, og totalt bruksareal er på 139 kvadratmeter. Koia består av tre leiligheter/enheter, alle med to soverom, kjøkken med gasskomfyr, stue med vedovn og vaskerom. Disse heter Fantebu, Bertebu og Bjønnebu.

Hovedhytta ble delt i to, disse avdelingene er tilnærmet like, men speilvendte. Via et mellombygg, som består av vedbod og do, har det blitt hengt på ei ekstra tredje avdeling. Alle med separat inngangsdør og solcelleanlegg.

Hver avdeling inneholder stue med kjøkkenkrok, to soverom og et vaskerom i hver avdeling – små avdelinger med normal takhøyde som er lette å varme opp med rentbrennende vedovner. Hit kan man komme svett og kald i 20 minusgrader og fort få varmen opp.

Alle soverom og vaskerom er kalt opp etter stedsnavn i Vassfaret.

Bjønnbu

Denne avdelinga har to soverom – Festningen og Kviturdhiet. Totalt er det fire senger. Vaskerommet har fått navnet Hallingtjern. Her er det muligheter for å ha to hunder, og avdelingen kan bookes separat.

I Bjønnebu er det mye Vassfarhistorie på veggene. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bertebu

Bertebu har to soverom – Hallingvika og Skrukkefyllhaugen. Totalt er det sju senger. Vaskerommet har navnet Skrukkefylla. Muligheter for hund er det også her. Universell utforming mangler, men en har forsøkt å tilrettelegge for funksjonsnedsatte. Hit til Vassfarkoia kan man kjøre til døra – det er rullestolrampe ved inngangen.

Bertebu kan også bookes separat. Ved å booke vil man være sikker på å få avdelinga helt for turgruppa eller seg selv.

Stua i Bertebu. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fantebu

Fantebu har to soverom – Bjørke og Vassfarplassen. Ved å bruke disse navnene binder en sammen både den gamle og den nye Vassfarkoia – dette var nemlig navn på to av soverommene i den gamle koia. I denne avdelingen er det totalt ni senger. Vaskerommet heter Aurdalsfjorden.

Fantebu kan man booke enkeltsenger som vanlig på ei DNT-hytte.

Stua i Fantebu. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Uthus

Koia har et eget lite uthus med ved- og redskapsbod, samt åpen utedo på tunet, totalt bruksareal er på 6 kvadratmeter.

Ei DNT-hytte er et dagsturmål for mange, og ikke alle har med seg DNT sin standardnøkkel som de er låst med. Derfor er det viktig med en alltid åpen utedo på tunet.

Glimt fra gjenåpninga lørdag 18. juni

Det var koselig å sitte i lyngen å høre på både musikk, taler, historier, dikt og foredrag.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Styreleder i DNT Ringerike, Tom-Erik Bakkely Aasheim, ved skiltet som viser avstandene fra Vassfarkoia til Storekrakkoia og Fønhuskoia i Vassfaret.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Byggekomiteen ble behørig takket og hedret for vel utført oppdrag. F.v. Styreleder i DNT Ringerike Tom-Erik Bakkely Aasheim. Byggekomiteen: Erik Brenden, Ole-Martin Høgfoss, Jan Ola Lehne (leder) samt Kjetil Sudgarden. Karin Solberg var med som sekretær for byggekomiteen frem til høsten 2021 (ikke tilstede under åpninga) Foto: Arne G. Perlestenbakken
Styreleder i DNT Ringerike Tom-Erik Bakkely Aasheim takker Arne Nævra for et flott og engasjerende foredrag om Vassfarbjørnen. Skaurockeren Dagfinn Kollberg i midten. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Vestsida av Vassfarkoia har et flott naturlig amfi, hvor det er fint å sitte i lyngen å høre på både musikk og foredrag.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Vestsida av Vassfarkoia har et flott naturlig amfi, hvor det er fint å sitte i lyngen å høre på både musikk og foredrag.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Skaurockeren Dagfinn Kollberg. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ole Johnny Haugerud leste dikt. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Folk koset seg i strålende vær, Raufjell i bakgrunnen.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
I Bertebu kan man beskue en flott fotomontasje av Berte Skrukkefyllhaugen. Bilder er tatt av Johan Brun på Berte sin 90-årsdag.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Gratis kaffe og kake – perfekt i flott sommervær. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ole-Martin Høgfoss ved fotomontasjen av Berte Skrukkefyllhaugen. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Det er hyggelig i sofaen på Bjønnebu. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Nye Vassfarkoia har en flott utedo i mellombygget og en separat, åpen utedo i uthuset. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Kjøkkenet i Bjønnebu. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Soverommet Bjørke, i Fantebu. Foto: Arne G. Perlestenbakken
En byggekomite i solnedgang kan gleder seg over vel utført oppdrag. Ole-Martin Høgfoss, Jan Ola Lehne (leder), Erik Brenden, Kjetil Sudgarden. Karin Solberg var med som sekretær for byggekomiteen frem til høsten 2021 (ikke tilstede under åpninga).Foto: Johan Fegri, DNT.

Les også..

Teinvassåsvegen

Nesbyen–Hedalen veglag orienterer

Det har kommet noen spørsmål til styret for veglaget angående ...
Hedalen.no

De mest leste nyhetsoppslagene

Google Site Kit gir opplysninger om hvor mange sidevisninger de ...
Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...