Arbeidsutvalget

Utfordringene vokser

Publisert av Arne Heimestøl 20.06.2022. Sist oppdatert 20.06.2022.

Torsdag 16. juni behandlet kommunestyret sak 032/22 Bærekraftig kommuneøkonomi. Ordføreren står oppført som saksbehandler, men alle medlemmene av utvalget som ble opprettet 3. mars, har deltatt i skrivearbeidet.

Utvalget har hatt sju møter.

Bakgrunn for arbeidet

I innledningen til saken leser vi følgende:

«Under behandlingen av «Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025» kom det frem at økonomien i kommunen er presset og vi må gjøre tiltak for å tilpasse driften etter forventede overføringer og inntekter.

Som for de fleste kommuner i Norge, viser prognoser en forventet nedgang i folketallet for Sør-Aurdal kommune. I tillegg vil en større andel av befolkningen være eldre og elevtallet i grunnskolen minke. Dette vil medføre en ressursdreining i kommunal tjenesteytelse.

Når folketallet synker, reduseres rammetilskuddet fra staten, og skatteinntektene går ned. Dersom prosentandelen av innbyggere i arbeidsfør alder synker, vil dette også påvirke kommunens mulighet til å yte tjenesteproduksjon.

I økonomiplanen er det lagt inn at kommunen må spare inn minimum 6 millioner årlig for å gå i balanse. Siden økonomiplanen ble vedtatt i desember 2022 har verden endret seg mye og vi ser nå en betydelig prisvekst på lønn, varer og tjenester. Renta er også varslet å stige.

Summen av dette betyr at økonomien i kommunen er satt enda mer under press. All erfaring tilsier at kommunene ikke blir kompensert fullt ut fra staten for disse økte utgiftene. Kommunestyret plikter å vedta et budsjett som er i balanse og dermed plikter vi å tilpasse driften etter inntektene.»

Hvordan få en bærekraftig kommuneøkonomi?

Videoen nedenfor bygger på de samme prinsipper for sunn kommuneøkonomi som kommunestyret i Sør-Aurdal har vedtatt.

Kommunestyrets vedtak i saken

Kommunestyret ber administrasjonen om følgende:

 • Utrede hvilke tjenester som kan samles i passende bygg
 • Utrede en eiendomsstrategi. Herunder ta stilling til salg av eiendom uten formål, salg av bygg uten tjenesteytelse, samt ta stilling til hvilke type bygg/eiendom som skal være i kommunens eie framover.
 • Utrede å samle tilrettelagte tjenester på ett sted
 • Utrede å samle heldøgns omsorgstilbudet på ett sted
 • Utrede å opprette bemannet bofelleskap
 • Styre økonomisk bidrag innenfor kultur i større grad mot barn og unge
 • Vurdere muligheter for bedre koordinering av det frivillige arbeidet
 • Utrede kostnader og omfang av tjenestene i IKS og i vertskommunesamarbeid, sett opp mot tjenester vi utfører selv
 • Utrede dimensjonering av legevakten. Utredingen skal gjøres av en ekstern part.
 • Utrede ordningen med kommunale akutte døgn-senger og intermediær-senger. Utredningen skal gjøres av en ekstern part.
 • Videre utvikling av næringsarealer
 • Kommunestyret oppfordrer administrasjonen til å ha fokus på kommende planene innen bolig- og næringsutvikling.
 • Ha fokus på ledelsesstrategi og arbeidsmiljø.

Kommunestyret ber om status og fremdriftsplan fortløpende.

Les også..

HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
Nordre Lokalet

PubquizBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag og Hedalen musikkorps åpner dørene og ønsker velkommen ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...
Logo HIL

Familieskidag ved HøgdefjellBEKJENTGJØRELSE 

Søndag 2. april arrangerer Hedalen idrettslag, Hedalen løypelag og Hedalen ...