Brunsvidd

Det kan bli lite blåbær og tyttebær i år

Publisert av Arne Heimestøl 26.05.2022. Sist oppdatert 25.05.2022.

Over store deler av Hedalen kan du i disse dager se brunsvidde områder med lyng. Her skulle blåbær- og tyttebærlyng ha stått klar til blomstring i mai og juni. Der lyngen er død, blir det ikke bær i år.

Tørkeskader

Det har vært en svært snøfattig vinter. Snødekket som vanligvis beskytter lyngplantene, har manglet.

Mye tele, rikelig med vind i tillegg til betydelige temperatursvingninger har bidratt til ekstra tørre forhold og stor fordamping. Seniorforsker Svein Solberg ved NIBIO antar at dette er viktige årsaker til planteskadene vi nå ser.

Om lyngplanten har overlevd, avhenger av hvor lenge telen satt i jorda. Dersom den nederste delen av stengelen har klart seg, vil lyngen få nye greiner og bli grønn i løpet av høsten, og være klar til blomstring til neste sesong. Er hele planten død, kan det ta to til tre år før det blir bær igjen.

Brunsvidd blåbærlyng. Foto: Arne Heimestøl
Noen av lyngen er fortsatt grønn her. Foto: Arne Heimestøl
Her er mye av tyttebærlyngen skadet. Foto: Magne Ruud

Fortsatt håp

Vi har studert blåbær- og tyttebærlyng flere steder. Det finnes fortsatt grønne blåbærplanter med blomster på. Grønn tyttebærlyng har vi også sett. Denne lyngen blomstrer seinere enn blåbærlyngen.

Det finnes fortsatt grønn, blomstrende blåbærlyng nær myrer, vann og på lune steder der det har vært snø.

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...