Nyfjøset

Fjøsdag hos Guttorm og Geir Øverby

Publisert av Knut-Harald Bergum 12.05.2022. Sist oppdatert 11.05.2022.

TINE-kollegaer møtte lørdag opp på Øverby i Hedalen for å gratulere med, og feire at, nyfjøset på gården er tatt i bruk. 

Noen investeringer satt på vent

Øverby har valgt å bygge et godt fjøs i massivtre i første omgang, så får investeringer i moderne teknologi komme etter hvert.

I mellomtiden mjølkes kyrne i det eldre båsfjøset. Kyrne går velvillig inn på bås der og fikseres i fanghekken, deretter gis kraftfôr, og de blir mjølka. De får kun kraftfôr her når de mjølkes – det er et godt lokkemiddel.

Lyst og trivelig fjøs med utstrakt bruk av tre. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Spekalv i gamlefjøset. Her har de det lunt og godt. Arne G. Perlestenbakken
Nyfjøset
Mjølkekyrne slapper av i liggebåsene sine. Har de gode liggeunderlag, ligger de mer og produserer mer mjølk enn om de står oppreist. Foto: Arne G. Perlestenbakken.
Det er mjølkeku til venstre og ammeku (kjøttfe) til høyre for forbrettet. Øverby produserer godt grovfor som er en avgjørende faktor for ei vellykka drift. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra venstre Guttorm og Geir Øverby, fra Tines produsentlag: Lisabet Johanne Heistad Gåsmo og Knut-Harald Bergum. Fra innovasjon Innlandet: Tom Arild Fredriksen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kyrne blir mjølka i to puljer morgen og kveld. Fordelene er mange, ikke minst spares/utsettes ca. 2 millioner kroner i investeringer på robotteknologi og kraftfôrstasjoner. 

Et annet undervurdert «problem» er feilmeldinger og alarmer som kan oppstå til alle døgnets tider med robotteknologi som fører til heft. Dette unngås med å mjølke på gamle-metoden. 

Kan øke antall mjølkekyr

Siden fjøset er bygd for framtida med 56 liggeplasser til kyr, er kapasiteten også utnytta til ammekyr/kjøttfe.  Så kan antallet mjølkekyr økes i takt med tilgangen på jord og mjølkekvote. 

Dyrevelferd

Vi fikk en grundig omvisning, og det var lett å bli imponert over fine, reine dyr i et lyst og luftig fjøs. Dyrevelferd er satt i sentrum, og når dyra har det bra, har bonden det også godt.  

Øverby er ekspert på beiting og uteliv for kyrne, og dette vil de fortsette med framover.  De benytter seg også av de mulighetene ekstra sommermjølk-produksjon betyr for totaløkonomien. 

Guttorm har utdanna seg til agronom på Tomb jordbruksskole. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Det feires med kake, så klart. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Godt samarbeid mellom generasjonene på Øverby. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Interesserte bønder lot seg imponere over nyfjøset. Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Sett tak på kostnader

Tom Arild Fredriksen fra Innovasjon Innlandet holdt et godt foredrag om hva det er viktig å tenke på når en planlegger bygg og søker om støtte. 

Tom Arild Fredriksen holdt et godt foredrag. Arne G. Perlestenbakken

Blant rådene er å ikke la seg blende av utstyrsleverandør i første omgang, men bestemme seg for om hvor mye en kan investere. Altså sette et økonomisk tak på kostnaden til bygget. En tommelfingerregel er at de fleste greier å betjene gjeld på 25 kroner per kvoteliter en har. 

Dvs. at med 250 000 l i kvote, blir «grensen» 6,25 millioner kroner.

Saksa fra Tim Arilds innlegg:

Tidlig i prosjektet kan en basere seg på erfaringstall:

  • 25 kr/l kan de fleste leve godt med
  • 30 kr/l beste halvdel
  • 35 kr/l de aller beste
  • 40 kr/l spesielle forhold
Storfjøsen på Øverby. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Storfjøset på Øverby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...
Arbeiderpartiets logo

Sør-Aurdal ArbeiderpartiBEKJENTGJØRELSE 

minner om årsmøte mandag 30. januar kl. 18.00 på Begnadalen ...
Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen ...
Kantrydding

Omfattende kantrydding

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Brødrene Dokken AS de ...