Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sør-Aurdal er en god kommuneYTRING 

Publisert av Elling Fekjær 09.05.2022. Sist oppdatert 08.05.2022.

Alle kommuner i Norge – om det er by eller land – har sine utfordringer og muligheter.

Viktig er det å ta tak i de muligheter og de ressurser som finnes i en kommune. Personlig er jeg

  • glad i Sør-Aurdal og folket som bor her
  • stolt av Sør-Aurdal og jeg trives og har det godt her 

I Sør-Aurdal bor masse flinke, trivelige folk. Kommunen gir gode tjenester til sine innbyggere. Det er godt å bo og drive næringsvirksomhet innen kommunens grenser. Jeg tenker ofte: Kommunen det er jeg og vi. Hva kan jeg personlig gjøre for å delta aktivt i utviklingen av kommunen jeg er så glad i? Hva kan jeg gjøre for at Sør-Aurdal skal få et så godt omdømme som mulig?

 Jeg som innbygger har et stort ansvar for at kommunen fortsatt skal være en god kommune å bo, leve og virke i.  Hvordan omtaler jeg kommunen? Hva kan jeg som innbygger gjøre for at folk flytter til Sør-Aurdal og vil trives?

Folketallet går dessverre noe ned i Sør-Aurdal. Skatteinngangen blir som følge av dette mindre, overføringer fra staten blir lavere.

Det blir færre til å bruke tilbudene i kommunen. Færre barn blir det i barnehage og skole. Vi er inne i en negativ spiral. Denne må og skal stoppes!

Vi alle har her et ansvar. For å skape utvikling. Hver bygd og Bagn som kommunesenter har delvis ulike muligheter til utvikling.

E-16  går gjennom hoveddalføret. Kan bygda Begnadalen utnytte de muligheter all trafikk på E-16 fører med seg? Nes i Ådal får til mye nå. Folket i Begnadalen bør tenke muligheter her. Vil det være rom for flere spesialforretninger på Bagn eller annen sentrumsvirksomhet?

Folket i den vakre bygda Reinli bør analysere og se hva som kan utvikles i bygda. Det samme med Leirskogen.

Hedalen har mange bedrifter og svært mange hytter. Jeg kjenner til at hyttefolk reiser over til Nesbyens mange forretninger for å handle. Hvorfor? Hedalen har hatt to gode forretninger. Nå er den ene nedlagt. Vil det la seg gjøre å få til ny virksomhet her med variert etterspurt vareutvalg uten å ødelegge for hverandre? Kan etablerte bedrifter i Hedalen videreutvikles?

Kommunen selv og bedrifter i Sør-Aurdal kan ha utfordringer med å rekruttere gode folk. Slik er det mange steder i Norge. Et godt omdømme er rekrutterende. Hvordan få dette til? Vi må snakke pent om kommunen vår og om hverandre. Vi må glede oss over at andre lykkes. Dette er positiv omdømmebygging.

I kommunens årsmelding for 2021 kan en lese at Sør-Aurdal gir mye god tjeneste til sine innbyggere og har mange dyktige ansatte (helt enig!).

Videre leser vi at kommunen har et for høyt sykefravær. Kommunedirektør løser dette i årsmeldingen og på hedalen.no 22.04.22 ved å skrive: «Det bør arbeides mot en målsetting for å sikre stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen.»

Jeg leser dette som synonymt med å slå sammen tjenestesteder til større enheter, altså  sentralisering.  Det er raskt for en toppleder å gripe til en slik negativ og korttenkt løsning. Dette er ikke veien å gå, kjære kommunedirektør og politikere! Kommunedirektøren som øverste administrative ledere må i stedet  tørre å gå inn og analysere, finne ut årsaken til det høye sykefraværet.

I tillegg må han se på de muligheter og ressurser som er i hver og en ansatt. Jeg er sikker på at alle ansatte i Sør Aurdal kommune hilser slike positive prosesser velkommen.

Søre Aurdal er en langstrakt kommune med store avstander. Mye næringsliv er i ytre del av kommunen. Uten gode kommunale tjenestetilbud også i denne del av kommunen, vil det være ekstra krevende å rekruttere gode folk til bedriftene. Skatteinngang og folketall vil da  gå ytterligere ned.

Det vil derfor være korttenkt og etter min mening direkte farlig av kommunedirektøren vår å komme med slike antydninger. Jeg tør be kommunedirektøren tenke seg om før han går videre i en slik tenkning og handling. Dette virker demotiverende og negativt for utviklingen i vår kjære Sør-Aurdal.

La oss ikke få mer strid i Sør-Aurdal.  La oss alle i stedet samarbeide – få til vekst og utvikling i hele kommunen vår. La oss være positive til hverandre og sørge for at Sør-Aurdal har et godt omdømme. La oss være stolte av hverandre og hva vi får til kommunen vår.

La oss ønske hverandre lykke til!

Les også..

Foto: Sigrid Haugen

Nytt aktivitetstilbud på Bautahaugen

Nå kan også barna få prøve seg på lafting på ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Sammen skaper vi det demensvennlige InnlandetYTRING 

Statsforvalteren kan med rette være er stolt over at alle ...
Helselagstur

Bli med på helselagstur torsdag 22. august!BEKJENTGJØRELSE 

Påmelding innen 9. august til: Oddbjørg: 48 11 12 39 ...
Bensinstasjonen

KortautomatANNONSE 

Kortautomaten på bensinstasjonen i Hedalen har vært ute av drift ...
SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Expandia Moduler vant anbudskonkurransen

Bygningsmassen til Sør-Aurdal ungdomsskole ble ødelagt av flommen «Hans» i ...
Skinntrykk

Bautahaugen lørdag 27. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: SKINNTRYKK Oddbjørg Brenden Hansen vil vise hvordan en kan ...