Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sør-Aurdal er en god kommuneYTRING 

Publisert av Elling Fekjær 09.05.2022. Sist oppdatert 08.05.2022.

Alle kommuner i Norge – om det er by eller land – har sine utfordringer og muligheter.

Viktig er det å ta tak i de muligheter og de ressurser som finnes i en kommune. Personlig er jeg

  • glad i Sør-Aurdal og folket som bor her
  • stolt av Sør-Aurdal og jeg trives og har det godt her 

I Sør-Aurdal bor masse flinke, trivelige folk. Kommunen gir gode tjenester til sine innbyggere. Det er godt å bo og drive næringsvirksomhet innen kommunens grenser. Jeg tenker ofte: Kommunen det er jeg og vi. Hva kan jeg personlig gjøre for å delta aktivt i utviklingen av kommunen jeg er så glad i? Hva kan jeg gjøre for at Sør-Aurdal skal få et så godt omdømme som mulig?

 Jeg som innbygger har et stort ansvar for at kommunen fortsatt skal være en god kommune å bo, leve og virke i.  Hvordan omtaler jeg kommunen? Hva kan jeg som innbygger gjøre for at folk flytter til Sør-Aurdal og vil trives?

Folketallet går dessverre noe ned i Sør-Aurdal. Skatteinngangen blir som følge av dette mindre, overføringer fra staten blir lavere.

Det blir færre til å bruke tilbudene i kommunen. Færre barn blir det i barnehage og skole. Vi er inne i en negativ spiral. Denne må og skal stoppes!

Vi alle har her et ansvar. For å skape utvikling. Hver bygd og Bagn som kommunesenter har delvis ulike muligheter til utvikling.

E-16  går gjennom hoveddalføret. Kan bygda Begnadalen utnytte de muligheter all trafikk på E-16 fører med seg? Nes i Ådal får til mye nå. Folket i Begnadalen bør tenke muligheter her. Vil det være rom for flere spesialforretninger på Bagn eller annen sentrumsvirksomhet?

Folket i den vakre bygda Reinli bør analysere og se hva som kan utvikles i bygda. Det samme med Leirskogen.

Hedalen har mange bedrifter og svært mange hytter. Jeg kjenner til at hyttefolk reiser over til Nesbyens mange forretninger for å handle. Hvorfor? Hedalen har hatt to gode forretninger. Nå er den ene nedlagt. Vil det la seg gjøre å få til ny virksomhet her med variert etterspurt vareutvalg uten å ødelegge for hverandre? Kan etablerte bedrifter i Hedalen videreutvikles?

Kommunen selv og bedrifter i Sør-Aurdal kan ha utfordringer med å rekruttere gode folk. Slik er det mange steder i Norge. Et godt omdømme er rekrutterende. Hvordan få dette til? Vi må snakke pent om kommunen vår og om hverandre. Vi må glede oss over at andre lykkes. Dette er positiv omdømmebygging.

I kommunens årsmelding for 2021 kan en lese at Sør-Aurdal gir mye god tjeneste til sine innbyggere og har mange dyktige ansatte (helt enig!).

Videre leser vi at kommunen har et for høyt sykefravær. Kommunedirektør løser dette i årsmeldingen og på hedalen.no 22.04.22 ved å skrive: «Det bør arbeides mot en målsetting for å sikre stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen.»

Jeg leser dette som synonymt med å slå sammen tjenestesteder til større enheter, altså  sentralisering.  Det er raskt for en toppleder å gripe til en slik negativ og korttenkt løsning. Dette er ikke veien å gå, kjære kommunedirektør og politikere! Kommunedirektøren som øverste administrative ledere må i stedet  tørre å gå inn og analysere, finne ut årsaken til det høye sykefraværet.

I tillegg må han se på de muligheter og ressurser som er i hver og en ansatt. Jeg er sikker på at alle ansatte i Sør Aurdal kommune hilser slike positive prosesser velkommen.

Søre Aurdal er en langstrakt kommune med store avstander. Mye næringsliv er i ytre del av kommunen. Uten gode kommunale tjenestetilbud også i denne del av kommunen, vil det være ekstra krevende å rekruttere gode folk til bedriftene. Skatteinngang og folketall vil da  gå ytterligere ned.

Det vil derfor være korttenkt og etter min mening direkte farlig av kommunedirektøren vår å komme med slike antydninger. Jeg tør be kommunedirektøren tenke seg om før han går videre i en slik tenkning og handling. Dette virker demotiverende og negativt for utviklingen i vår kjære Sør-Aurdal.

La oss ikke få mer strid i Sør-Aurdal.  La oss alle i stedet samarbeide – få til vekst og utvikling i hele kommunen vår. La oss være positive til hverandre og sørge for at Sør-Aurdal har et godt omdømme. La oss være stolte av hverandre og hva vi får til kommunen vår.

La oss ønske hverandre lykke til!

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...