Sykmelding

Sykefraværet bør reduseres kraftigLEDEREN 

Publisert av Arne Heimestøl 02.05.2022. Sist oppdatert 01.05.2022.

Totalt sykefravær i Sør-Aurdal kommune var i 2021 på 11,5 %. Det er én prosent mer enn i 2020.

For kommunesektoren har Statistisk sentralbyrå beregnet at det egen- og legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2021 var på 8,6 %. (Kilde.)

At sykefraværet har økt i pandemitiden i Sør-Aurdal kommune, er til å forstå. Men det er grunn til bekymring når det vært vesentlig høyere enn gjennomsnittet i Kommune-Norge.

Slik har sykefraværet vært de siste fem årene:

År20172018201920202021
Sykefravær7,6 %7,8 %8,1 %10,5 %11,5 %

Dominoeffekten

Det er svært lav arbeidsledighet i Sør-Aurdal. Både kommunen og det private næringslivet sliter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft og vikarer.

Vakante stillinger kombinert med svært høyt sykefravær er en skummel blanding som skaper en dominoeffekt. Det tærer på krefter og presser flere til å melde pass. Slik kan vi ikke ha det.

Når pandemien nå forhåpentligvis er over, må arbeidet med å få sykefraværet ned på akseptabelt nivå intensiveres. Et særs viktig tiltak vil da være å få besatt flest mulig ledige stillinger.

Les også..

Montørene

Benkevarmere erstatter rørovner

Bagn kyrkje og Hedalen stavkirke har brukt rørovner til oppvarming. ...
Alfred Bjørlo

På tide å ta ME-sjuke på alvorYTRING 

ME er ein sjukdom som påfører dei som vert råka ...
Hedalen stavkirke ved juletider

JulekonsertBEKJENTGJØRELSE 

Det blir julekonsert i Hedalen stavkirke lørdag 17. desember kl. ...
På toppen mellom Surtind og Storausttjern

Løypebidrag sesongen 2022–2023YTRING 

Kjære bruker av skiløypene i Hedalsfjella! Først vil vi si ...

Bildeglimt fra lysfest og julegrantenning

Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner hadde invitert ...
Renovasjon

Sendt på høring uten tallgrunnlag

I formannskapets budsjett- og økonomiplan for 2023–2026 leser vi at ...