Sykmelding

Sykefraværet bør reduseres kraftigLEDEREN 

Publisert av Arne Heimestøl 02.05.2022. Sist oppdatert 01.05.2022.

Totalt sykefravær i Sør-Aurdal kommune var i 2021 på 11,5 %. Det er én prosent mer enn i 2020.

For kommunesektoren har Statistisk sentralbyrå beregnet at det egen- og legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2021 var på 8,6 %. (Kilde.)

At sykefraværet har økt i pandemitiden i Sør-Aurdal kommune, er til å forstå. Men det er grunn til bekymring når det vært vesentlig høyere enn gjennomsnittet i Kommune-Norge.

Slik har sykefraværet vært de siste fem årene:

År20172018201920202021
Sykefravær7,6 %7,8 %8,1 %10,5 %11,5 %

Dominoeffekten

Det er svært lav arbeidsledighet i Sør-Aurdal. Både kommunen og det private næringslivet sliter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft og vikarer.

Vakante stillinger kombinert med svært høyt sykefravær er en skummel blanding som skaper en dominoeffekt. Det tærer på krefter og presser flere til å melde pass. Slik kan vi ikke ha det.

Når pandemien nå forhåpentligvis er over, må arbeidet med å få sykefraværet ned på akseptabelt nivå intensiveres. Et særs viktig tiltak vil da være å få besatt flest mulig ledige stillinger.

Les også..

Kongen

Gratulerer med dagen, Kong Harald V!

Hilsen Birk, Jacob, Jonathan, Oliver og Nils-Øyvind på kunst og håndverk ...
Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...