Sykmelding

Sykefraværet bør reduseres kraftigLEDEREN 

Publisert av Arne Heimestøl 02.05.2022. Sist oppdatert 01.05.2022.

Totalt sykefravær i Sør-Aurdal kommune var i 2021 på 11,5 %. Det er én prosent mer enn i 2020.

For kommunesektoren har Statistisk sentralbyrå beregnet at det egen- og legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2021 var på 8,6 %. (Kilde.)

At sykefraværet har økt i pandemitiden i Sør-Aurdal kommune, er til å forstå. Men det er grunn til bekymring når det vært vesentlig høyere enn gjennomsnittet i Kommune-Norge.

Slik har sykefraværet vært de siste fem årene:

År20172018201920202021
Sykefravær7,6 %7,8 %8,1 %10,5 %11,5 %

Dominoeffekten

Det er svært lav arbeidsledighet i Sør-Aurdal. Både kommunen og det private næringslivet sliter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft og vikarer.

Vakante stillinger kombinert med svært høyt sykefravær er en skummel blanding som skaper en dominoeffekt. Det tærer på krefter og presser flere til å melde pass. Slik kan vi ikke ha det.

Når pandemien nå forhåpentligvis er over, må arbeidet med å få sykefraværet ned på akseptabelt nivå intensiveres. Et særs viktig tiltak vil da være å få besatt flest mulig ledige stillinger.

Les også..

Hjerte- og lungeredning

Kan du HLR?

Hjerte- og lungeredning (HLR) er en kombinasjon av brystkompresjoner og ...
Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Oppgjør om Begnadalen skole

I kommunestyrets møte 31. mars 2022 ble følgende enstemmig vedtatt: ...
Lions

Søke støtte?BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret Lions Club vil også i år dele ut penger ...

Musikalsk inntog på Veigård

Familien Hilltout-Hagen har reist fra England til Veigård i Begnadalen, ...
Gry Langedrag Engelsen

Økonomisjefen fikk ros

Da kommunestyret behandlet årsmelding for 2021, fikk økonomisjef Gry Langedrag ...
Potetsetting

Hurra for Potetdyrkerlaget!

Nå har det skjedd igjen! Birger Åsheim, Knut i Dikja ...