Sykmelding

Sykefraværet bør reduseres kraftigLEDEREN 

Publisert av Arne Heimestøl 02.05.2022. Sist oppdatert 01.05.2022.

Totalt sykefravær i Sør-Aurdal kommune var i 2021 på 11,5 %. Det er én prosent mer enn i 2020.

For kommunesektoren har Statistisk sentralbyrå beregnet at det egen- og legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2021 var på 8,6 %. (Kilde.)

At sykefraværet har økt i pandemitiden i Sør-Aurdal kommune, er til å forstå. Men det er grunn til bekymring når det vært vesentlig høyere enn gjennomsnittet i Kommune-Norge.

Slik har sykefraværet vært de siste fem årene:

År20172018201920202021
Sykefravær7,6 %7,8 %8,1 %10,5 %11,5 %

Dominoeffekten

Det er svært lav arbeidsledighet i Sør-Aurdal. Både kommunen og det private næringslivet sliter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft og vikarer.

Vakante stillinger kombinert med svært høyt sykefravær er en skummel blanding som skaper en dominoeffekt. Det tærer på krefter og presser flere til å melde pass. Slik kan vi ikke ha det.

Når pandemien nå forhåpentligvis er over, må arbeidet med å få sykefraværet ned på akseptabelt nivå intensiveres. Et særs viktig tiltak vil da være å få besatt flest mulig ledige stillinger.

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...