Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Helge Nordby

Vil endre rekkefølgen

Publisert av Arne Heimestøl 29.04.2022. Sist oppdatert 28.04.2022.

Kommunestyret har vedtatt at det skal settes av 7,9 millioner kr til opprusting av Hedalen barne- og ungdomsskole. Første del av planen var å asfaltere skoleplassen sommeren 2022. Til dette formålet var det satt av 1,8 millioner kr.

Torsdag 28.4. orienterte bygningsingeniør Oddleiv Juvkam om planene for opprustinga, og han tok til orde for at rekkefølgen i prosjektet bør justeres. Ramma for totalprosjektet kan også bli endret når anbudsinnhenting er foretatt. Får administrasjonen det som den vil, blir asfaltarbeidene på skoleplassen fullført først i 2024.

Dette må gjøres

Administrasjonen mener det må være en gjennomgang og oppgradering av teknikk på skolebygget. Dette gjelder

 • branntekniske forhold; rømningsveier, brannmotstand vegger, dører m.m.
 • elektroteknikk; lys, kontakter, sikringsskap, nettverk, ledelys m.m. 
 • ventilasjon; kapasitet, fordeling m.m. 

Når det gjelder universell utforming, peker administrasjonen på følgende behov:

 • trinnfri adkomst til alle dører
 • heis
 • tilstrekkelig antall og tilgjengelighet HCWC
 • montering av automatiske døråpnere
 • lys og kontrast
 • lyd og akustikk m.m.

Videre vil administrasjonen se på

 • oppgradering av innvendige golv, vegger, tak, dører, toaletter
 • eventuell flytting av vegger, innvendig omorganisering

Utfordringer med vedtatt rekkefølge

Etter befaringer har administrasjonen sett det som problematisk å asfaltere skoleplassen før rehabilitering av skolebygget på grunn av at

 • heissjakt bør på plass før asfaltering.
 • det er behov for å vurdere om det er fornuftig å flytte toalettanlegget i stedet for å rehabilitere det.
 • å asfaltere først ville trolig medføre at asfalt blir ødelagt i forbindelse med bygningsarbeider.

Ønsket rekkefølge

Administrasjonen ønsker følgende rekkefølge:

 • 2022: Anskaffe fagfolk på brann, elektro og bygg/arkitekt. I samarbeid med skolen gå gjennom bygget og vurdere hva som må/bør gjøres, både i skolen og i barnehagen.
 • 2023: Beskrive og lyse ut konkurranser, starte med grunnarbeid og noe bygningsmessig rehabilitering.
 • 2024: Gjennomføre resten av rehabiliteringa. Bygge opp og asfaltere plassen.

Tilbakemelding fra formannskapet

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud sa at det har vært krevende å følge opp den klare bestillinga som kommunestyret har gjort.

Ordfører Marit Hougsrud (Sp) mente det ville være lurt å ta opprustinga i riktig rekkefølge. – Vi ønsker en ordentlig opprusting av Hedalen barne- og ungdomsskole.

Arnstein Li (Sp) sa at han forstod logikken i det som var framlagt, men minte om at skoleplassen er i dårlig forfatning. – Vil det være mulig å foreta midlertidig utbedring? spurte han.

– Dette kan gjøres av kommunens folk i sommer, svarte Juvkam.

Kommunedirektør Haakon B. Ludvigsen sa at investeringsbudsjettet kan bli justert i kommunestyrets junimøte. Han la til at kostnadene har økt, og at en må forvente en økt ramme til opprustingsprosjektet.

Både Li og Hougsrud mente at kommunestyret må få samme orientering som formannskapet fikk torsdag. Ordføreren konkluderte med at ny orientering vil bli gitt i kommunestyrets møte 19. mai.

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...