Mette Sofie Kollerud

Hytteutviklingen i HedalenYTRING 

Publisert av Mette Sofie Kollerud 12.04.2022. Sist oppdatert 12.04.2022.

Vi har i den senere tid (senest på NRK TV lørdag 9. april) kunnet følge med på hvordan stadig ny hytteutbygging rundt i Norge øker i dramatisk omfang. Den enkelte kommune og landets politikere ser ikke ut til å «følge med i timen».

Hvor mye av fjellheimen skal bygges ut før det er «nok»? Grunneiere i Søbekkseter – Teinvassåsen har fra 1970-tallet og frem til i dag fått utbygge mange hyttefelt. Pr. dags dato er «Skurveknatten» under full utbygging.

Nedenfor Søbekkseter er det planlagt nye hyttefelt som vil omfatte 50 hytter. Nå står reguleringsplan F9 for Høgbrenna for tur med 20 nye hytter.

Selv har jeg tilknytning til hytte i Søbekklia. Da den ble kjøpt for ca 10 år siden, var det i områdene rundt dette hyttefeltet fortsatt mange uberørte og intakte naturområder. Hytta ble i stor grad kjøpt på grunn av disse kvalitetene.

Ny og videre utvikling av grunneiendommene

Det kan virke som om mange grunneiere nå «må» realisere sine grunneiendommer ved å bebygge dem med hytter.

Naturområder ser ikke lenger ut til å verdsettes i seg selv. På denne måten ser vi at veldig mye natur nå holder på å bli nedbygd. Opplevelsen av å være ute i «den frie natur» forringes.

Store deler av «Høgbrenna» utgjøres av myr eller myrlendte drag. I dag representerer disse eiendommene i all hovedsak rene naturområder – med unntak av et par hytter i utkanten av områdene – ned mot noen bratte stup.

Områdene brukes i dag til rekreasjon av lokalfolk og hytteeiere – sommer som vinter. Dette er et unikt naturområde der man slipper å krysse veier og «stenges inne» av hytter.

Men nevnte reguleringsplan inneholder blant annet en vei som skjærer rett gjennom et våtmarksområde med et tjern. Og dette skal politikerne nå gå inn for å vedta med «åpne øyne» i året 2022?

Myr som i følge gjeldende retningslinjer skal bevares – som samler opp karbon, og hvis ivaretakelse er en del av tiltak om inngår i det «grønne skiftet».

Hyttenes plassering i landskapet

De planlagte hyttene skal ligge i små grupper. Dette vil medføre lange veistrekninger som resulterer i unødvendig utgraving og ødeleggelse av natur.

Eksisterende hyttefelt ligger i all hovedsak slik til at tilkjørselsveier er av svært begrenset lengde. Delvis må hytteeiere parkere på den eksisterende parkeringsplassen ved Søbekkseter – med gangavstand til hyttene.

Nyere hytteutbygging har allerede resultert i flere nye tilførselsveier i turområdene.

Kan ikke noe natur forbli uberørt og ubebygd? Vi ønsker ikke «hyttebyer». Når alle planlagte hyttefelt er ferdig utbygd, vil vi få nettopp det. Inngrepene i fjellheimen vil være uopprettelige – og natur vil for alltid være nedbygd.

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...