Eveline

– Praksisopphold har gitt mersmak

Publisert av Arne Heimestøl 01.04.2022. Sist oppdatert 31.03.2022.

Eveline Sophie Bay Sandberg fra Nøtterøy er én av mange som gjennomfører studiepraksisopphold ved Fekjær psykiatriske senter. Hun studerer psykologi på fjerde året i Odense i Danmark, og er den første psykologstudenten ved Fekjær.

Søkte på nettet

– Jeg er nå inne i hovedpraksisperioden på 3 1/2 måned i studiet mitt. Fekjær kom jeg over ved å søke på nettet, og det jeg leste på nettsiden til senteret om både omgivelser og behandlingstilbud, fant jeg interessant, forteller Eveline.

Roser tilbudet

– I praksisperioden får jeg under veiledning prøve meg i psykologrollen. Veiledningen, som her på Fekjær har vært veldig god, er en viktig del av praksisen.

Eveline legger til at hun har egne pasientforløp, og hun skriver journaler. I tillegg vurderer hun kandidater som kan være aktuelle for Fekjær. – Mye av praksisen går på faglige drøftinger.

– Jeg har ikke vært i kontakt med noe lignende før, men praksisoppholdet har svart til forventningene.

Betyr det at du kan tenke deg å jobbe på et slikt senter?

– Ja, oppholdet her har gitt mersmak. Det helhetlige tilbudet som gis her, har jeg ikke sett andre plasser. På Fekjær er det stort fokus på miljøterapi, det har vært spennende å få innsikt i måten personell og behandlere jobber i fellesskap.

Eveline Sophie Bay Sandberg. Foto: privat

Rekrutterer godt

Institusjonssjef Elling Fekjær forteller at det så langt har lyktes å få tilsatt fagpersonell i alle stillinger ved Fekjær psykiatriske senter. Fekjær er fortsatt i vekst, og nå har senteret sju ledige stillinger. Søknadsfristen er 30. april.

Fekjær som utdanningsarena

Fekjær har over 60 ansatte. – Med et så stort fagmiljø vi har med ulike profesjoner, har Fekjær et ansvar for å også være en utdannings arena – å gi studentene kunnskap innen psykiatrisk behandling, sier Elling.

Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Studentene kommer fra hele Norge. Med Fekjær sin beliggenhet i en mindre fjellbygd i Valdres, vår spesielle fysiske utforming og med et innhold i behandlingen som er noe annerledes enn fra en tradisjonell sykehusavdeling, får studentene en innføring og veiledet praksis de gir gode tilbakemeldinger på.

– Gjennom studenter som er på Fekjær, blir informasjon om Hedalen, Sør-Aurdal og Valdres spredt utover det ganske land. I tillegg til å gi studentene faglig kunnskap innen psykiatrisk behandling, håper vi studietiden ved Fekjær oppleves så god at de etter endt utdanning vil reflektere over utlyste fagstillinger i Valdres.

Faglig påfyll for Fekjær også

– Det er svært viktig å ha kontakt med universiteter og høgskolemiljøer fordi Fekjær gjennom dette også får faglig påfyll, sier Elling.

Studenter på bachelor- hovedfag- eller mastergradsnivå kan altså få studiepraksis på Fekjær psykiatriske senter. Senteret har nå samarbeidsavtaler med Norges Idrettshøgskole, Høgskolen Innlandet, NTNU og Høgskolen i Sogndal.

Les også..

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...
Foto: Vilje Ildjarnstad Jordet

Boksalg

I forbindelse med rehabiliteringen av Hedalen barne- og ungdomsskole vil ...