Kommunestyret

Sa ja til å bosette flyktninger – og det kan bli flere enn 15

Publisert av Arne Heimestøl 31.03.2022. Sist oppdatert 31.03.2022.

Sør-Aurdal kommune har fått brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi
18.3.2022 med anmodning om å bosette til sammen 15 flyktninger i kommunen i år. Denne saken kom opp i kommunestyrets møte torsdag 31. mars.

Det var stor enighet i kommunestyret om at det er riktig å ta imot flyktninger som nå i stort antall kommer fra Ukraina. Følgende ble enstemmig vedtatt:

«Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger og kan i 2022 bosette til sammen 15 flyktninger.»

Flertallsforslaget

Men kommunestyret ønsket å gå lenger. Denne merknaden ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer:

«Kommunestyret ber administrasjonen gi IMDi tilbakemelding om at kommunen er positive til å i løpet av 2022 bosette flere enn antallet som er anmodet.

Kommunestyret ber administrasjonen se på muligheter for bosetting av flyktninger i hele kommunen. Administrasjonen bør også se på muligheter for gjenopprettelse av innvandrertjenesten, enten alene eller i samarbeid med nabokommuner.

Det må brukes ressurser i tiden fremover til helhetlig planlegging av et større antall bosettinger. Kommunen må knytte de frivillige lag og organisasjoner til engasjementet.»

Merknaden var foreslått av Ap, TPK, FrP og vedtatt med 11 (Ap, TPK, FrP, H, 2 Sp) mot 8 stemmer (7
Sp, Ua).

Mindretallsforslaget

Mindretallet stemte for en nokså lik formulering framsatt av Magnhild Huseby (H):

«Kommunestyret ber administrasjonen gi IMDi tilbakemelding om at kommunen er positive til å bosette flere enn antallet som er anmodet.

Kommunestyret ber administrasjonen se på muligheter for bosetting av flyktninger i hele kommunen. Administrasjonen bør også se på muligheter for gjenopprettelse av innvandrertjenesten, enten alene eller i samarbeid med nabokommuner. Det må brukes ressurser i tiden fremover til helhetlig planlegging av et større antall bosettinger.»

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...