Kommunestyret

Sa ja til å bosette flyktninger – og det kan bli flere enn 15

Publisert av Arne Heimestøl 31.03.2022. Sist oppdatert 31.03.2022.

Sør-Aurdal kommune har fått brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi
18.3.2022 med anmodning om å bosette til sammen 15 flyktninger i kommunen i år. Denne saken kom opp i kommunestyrets møte torsdag 31. mars.

Det var stor enighet i kommunestyret om at det er riktig å ta imot flyktninger som nå i stort antall kommer fra Ukraina. Følgende ble enstemmig vedtatt:

«Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger og kan i 2022 bosette til sammen 15 flyktninger.»

Flertallsforslaget

Men kommunestyret ønsket å gå lenger. Denne merknaden ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer:

«Kommunestyret ber administrasjonen gi IMDi tilbakemelding om at kommunen er positive til å i løpet av 2022 bosette flere enn antallet som er anmodet.

Kommunestyret ber administrasjonen se på muligheter for bosetting av flyktninger i hele kommunen. Administrasjonen bør også se på muligheter for gjenopprettelse av innvandrertjenesten, enten alene eller i samarbeid med nabokommuner.

Det må brukes ressurser i tiden fremover til helhetlig planlegging av et større antall bosettinger. Kommunen må knytte de frivillige lag og organisasjoner til engasjementet.»

Merknaden var foreslått av Ap, TPK, FrP og vedtatt med 11 (Ap, TPK, FrP, H, 2 Sp) mot 8 stemmer (7
Sp, Ua).

Mindretallsforslaget

Mindretallet stemte for en nokså lik formulering framsatt av Magnhild Huseby (H):

«Kommunestyret ber administrasjonen gi IMDi tilbakemelding om at kommunen er positive til å bosette flere enn antallet som er anmodet.

Kommunestyret ber administrasjonen se på muligheter for bosetting av flyktninger i hele kommunen. Administrasjonen bør også se på muligheter for gjenopprettelse av innvandrertjenesten, enten alene eller i samarbeid med nabokommuner. Det må brukes ressurser i tiden fremover til helhetlig planlegging av et større antall bosettinger.»

Les også..

Kommunestyret

Meir demokrati i Sør-Aurdal kommune?LEIAREN 

Kommunen har lagt årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan ...
Elstad

Eldstad i Hedalen til leieANNONSE 

Sjarmerende enebolig med 2 stuer, 3 soverom og vedovn i ...
Begnadalen kirkes barnekor. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Begnadalen kirkes barnekor

Begnadalen kirkes barnekor øver vår og høst i Begnadalen kirke. ...
Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...