Kommunestyret

Sa ja til å bosette flyktninger – og det kan bli flere enn 15

Publisert av Arne Heimestøl 31.03.2022. Sist oppdatert 31.03.2022.

Sør-Aurdal kommune har fått brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi
18.3.2022 med anmodning om å bosette til sammen 15 flyktninger i kommunen i år. Denne saken kom opp i kommunestyrets møte torsdag 31. mars.

Det var stor enighet i kommunestyret om at det er riktig å ta imot flyktninger som nå i stort antall kommer fra Ukraina. Følgende ble enstemmig vedtatt:

«Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger og kan i 2022 bosette til sammen 15 flyktninger.»

Flertallsforslaget

Men kommunestyret ønsket å gå lenger. Denne merknaden ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer:

«Kommunestyret ber administrasjonen gi IMDi tilbakemelding om at kommunen er positive til å i løpet av 2022 bosette flere enn antallet som er anmodet.

Kommunestyret ber administrasjonen se på muligheter for bosetting av flyktninger i hele kommunen. Administrasjonen bør også se på muligheter for gjenopprettelse av innvandrertjenesten, enten alene eller i samarbeid med nabokommuner.

Det må brukes ressurser i tiden fremover til helhetlig planlegging av et større antall bosettinger. Kommunen må knytte de frivillige lag og organisasjoner til engasjementet.»

Merknaden var foreslått av Ap, TPK, FrP og vedtatt med 11 (Ap, TPK, FrP, H, 2 Sp) mot 8 stemmer (7
Sp, Ua).

Mindretallsforslaget

Mindretallet stemte for en nokså lik formulering framsatt av Magnhild Huseby (H):

«Kommunestyret ber administrasjonen gi IMDi tilbakemelding om at kommunen er positive til å bosette flere enn antallet som er anmodet.

Kommunestyret ber administrasjonen se på muligheter for bosetting av flyktninger i hele kommunen. Administrasjonen bør også se på muligheter for gjenopprettelse av innvandrertjenesten, enten alene eller i samarbeid med nabokommuner. Det må brukes ressurser i tiden fremover til helhetlig planlegging av et større antall bosettinger.»

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...