2022-03-26-bruk-5

Sterk satsing på Begna Bruk

Publisert av Arne Heimestøl 29.03.2022. Sist oppdatert 29.03.2022.

I disse dager heises modulene og takstolene til nytt kontorbygg på Begna Bruk på plass. Administrasjonsbygget har en grunnflate på 220 kvadratmeter. Det har to etasjer og rommer 10 kontorplasser og spiserom til de ansatte. Bedriften har per i dag 53 årsverk.

Det er Moelven Byggmodul AS som leverer bygget, og prosjektet har en kostnadsramme på 11 millioner kroner, inkludert uteområdet og parkeringsplasser med ladestasjoner.

Video: Arne G. Perlestenbakken

Ny kanaltørke

I uke 42 starter et nytt byggeprosjekt. Begna Bruk vil da få en ny kanaltørke til 28 millioner kroner. Den skal stå ferdig i uke 6 i 2023 med en kapasitet på 55 000 m³ trelast pr år, og den vil erstatte tre gamle betongtørker fra 1960-tallet. Disse har en samlet kapasitet på 39 000 m³. Begna Bruk har flere tørker, og den samlede tørkekapasiteten vil etter denne utbygginga være på ca. 115 000 m³ trelast per år.

Skisse av den nye kanaltørka
Morten Lien vil få hovedansvaret for den nye kanaltørka. Foto: Arne Heimestøl

– Effektiv og solid bedrift

– Begna Bruk er en solid bedrift, sier plass-sjef på Begna Bruk AS, Kjell Nybakke.
– Det er god tilgang på sagtømmer, og også gode priser på produktene bruket leverer.

Selskapet ble stiftet i 1962. Innkjøpt tømmerkvantum ligger i overkant av 200 000 m³ grantømmer per år. – I årene etter oppstarten har vi ikke hatt en eneste permittering, sier Nybakke.

Begna Bruk. Foto: Halsstein Heiene
Begna Bruk 2021. Foto: Hallstein Heiene

Justerverket ble ombygd til automatisk kamerasortering i 2013. Ny barkemaskin, ny målerammet og annet måleutstyr på saga ble tatt i bruk i 2015.

Bedriftens siste investering var en ny høvellinje til en verdi av 35 millioner kr. Den ble installert i 2017/2018. Denne høvellinjen er den raskeste i landet og kan produsere opp til 300 løpemeter trelast per minutt.

Store moderniseringer har bidratt til en dobling av produksjonen fra århundreskiftet til i dag. Dette har skjedd uten at antall ansatte har økt.

Bedriften satser også på opplæring av nye arbeidstakere. I 2021 var det tre ansatte som tok fagbrev. I år er det to som gjør det samme.

Viken skog er største eier i Begna Bruk og har over 50 % av aksjene. Dette sikrer tømmerleveranser til bedriften.

Begna Bruk produserer blant annet skurlast til limtreproduksjon, kledningsplank, styrkesorterte takstollameller, justert konstruksjonslast, rekker/lekter og rupanel.

Flere bilder fra montering av kontorbygget

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne Heimestøl
Kjell Nybakke(plassjef), Egil Albrigtsen (prosjektleder Moelven byggmodul), Emil Lie(konstruktør Moelven byggmodul).
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...
Arbeiderpartiets logo

Sør-Aurdal ArbeiderpartiBEKJENTGJØRELSE 

minner om årsmøte mandag 30. januar kl. 18.00 på Begnadalen ...
Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen ...
Kantrydding

Omfattende kantrydding

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Brødrene Dokken AS de ...