Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Ekstraordinært kommunestyremøte

Publisert av Arne Heimestøl 29.03.2022. Sist oppdatert 29.03.2022.

Kommunestyret er innkalt til møte på Tingvoll torsdag 31.3. kl. 09.00. De folkevalgte skal behandle disse sakene:

013/22 Omvisertjenesten stavkirkene – underskuddsgaranti
014/22 Festeavgifter–gravsted
015/22 Bosetting av flyktninger i Sør-Aurdal
016/22 Begnadalen skole

Begnadalen skole

Det er ordfører Marit Hougsrud som har skrevet denne saksframstillingen:

Saksopplysninger:

Fra høsten 2022 er situasjonen slik at det ikke vil være elever ved Begnadalen skole. Foreldrene ved skolen har uttrykt ønske om et SFO-tilbud i Begnadalen, gjerne i samarbeid med barnehagen. Kommunestyret vil på bakgrunn av dette be administrasjonen om en utredning av saken.

Forslag til vedtak:

  1. Utrede nedleggelse av Begnadalen skole.
  2. Utrede et SFO-tilbud i Begnadalen, da med mulighet til å følge skoleskyssen fra Bagn skule til Begnadalen skole. SFO-tilbudet i Begnadalen bør sees i sammenheng med barnehagen.
  3. Se på muligheten for å benytte skolebussen for videregående skole for elever som eventuelt velger å benytte seg av SFO på Bagn.
  4. Sikre en god, trygg og effektiv skoleskyss for alle elvene fra Begnadalen til Bagn.

Saken presenteres for kommunestyret i mai.

Les også..

Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...
Bautahaugen

Velkommen til sommeråpning på Bautahaugen lørdag 22. juni kl. 12.00!BEKJENTGJØRELSE 

Åpning av sommerutstillinga: Bare ei bjørk? Rømmegraut, kaffe og vafler ...
Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn ...
Kart

Nå er det lagt til rette for fiberutbygging i Åsli

Torsdag 13. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bevilge 289 266 ...