Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Ekstraordinært kommunestyremøte

Publisert av Arne Heimestøl 29.03.2022. Sist oppdatert 29.03.2022.

Kommunestyret er innkalt til møte på Tingvoll torsdag 31.3. kl. 09.00. De folkevalgte skal behandle disse sakene:

013/22 Omvisertjenesten stavkirkene – underskuddsgaranti
014/22 Festeavgifter–gravsted
015/22 Bosetting av flyktninger i Sør-Aurdal
016/22 Begnadalen skole

Begnadalen skole

Det er ordfører Marit Hougsrud som har skrevet denne saksframstillingen:

Saksopplysninger:

Fra høsten 2022 er situasjonen slik at det ikke vil være elever ved Begnadalen skole. Foreldrene ved skolen har uttrykt ønske om et SFO-tilbud i Begnadalen, gjerne i samarbeid med barnehagen. Kommunestyret vil på bakgrunn av dette be administrasjonen om en utredning av saken.

Forslag til vedtak:

  1. Utrede nedleggelse av Begnadalen skole.
  2. Utrede et SFO-tilbud i Begnadalen, da med mulighet til å følge skoleskyssen fra Bagn skule til Begnadalen skole. SFO-tilbudet i Begnadalen bør sees i sammenheng med barnehagen.
  3. Se på muligheten for å benytte skolebussen for videregående skole for elever som eventuelt velger å benytte seg av SFO på Bagn.
  4. Sikre en god, trygg og effektiv skoleskyss for alle elvene fra Begnadalen til Bagn.

Saken presenteres for kommunestyret i mai.

Les også..

Hjerte- og lungeredning

Kan du HLR?

Hjerte- og lungeredning (HLR) er en kombinasjon av brystkompresjoner og ...
Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Oppgjør om Begnadalen skole

I kommunestyrets møte 31. mars 2022 ble følgende enstemmig vedtatt: ...
Lions

Søke støtte?BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret Lions Club vil også i år dele ut penger ...

Musikalsk inntog på Veigård

Familien Hilltout-Hagen har reist fra England til Veigård i Begnadalen, ...
Gry Langedrag Engelsen

Økonomisjefen fikk ros

Da kommunestyret behandlet årsmelding for 2021, fikk økonomisjef Gry Langedrag ...
Potetsetting

Hurra for Potetdyrkerlaget!

Nå har det skjedd igjen! Birger Åsheim, Knut i Dikja ...