Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Ekstraordinært kommunestyremøte

Publisert av Arne Heimestøl 29.03.2022. Sist oppdatert 29.03.2022.

Kommunestyret er innkalt til møte på Tingvoll torsdag 31.3. kl. 09.00. De folkevalgte skal behandle disse sakene:

013/22 Omvisertjenesten stavkirkene – underskuddsgaranti
014/22 Festeavgifter–gravsted
015/22 Bosetting av flyktninger i Sør-Aurdal
016/22 Begnadalen skole

Begnadalen skole

Det er ordfører Marit Hougsrud som har skrevet denne saksframstillingen:

Saksopplysninger:

Fra høsten 2022 er situasjonen slik at det ikke vil være elever ved Begnadalen skole. Foreldrene ved skolen har uttrykt ønske om et SFO-tilbud i Begnadalen, gjerne i samarbeid med barnehagen. Kommunestyret vil på bakgrunn av dette be administrasjonen om en utredning av saken.

Forslag til vedtak:

  1. Utrede nedleggelse av Begnadalen skole.
  2. Utrede et SFO-tilbud i Begnadalen, da med mulighet til å følge skoleskyssen fra Bagn skule til Begnadalen skole. SFO-tilbudet i Begnadalen bør sees i sammenheng med barnehagen.
  3. Se på muligheten for å benytte skolebussen for videregående skole for elever som eventuelt velger å benytte seg av SFO på Bagn.
  4. Sikre en god, trygg og effektiv skoleskyss for alle elvene fra Begnadalen til Bagn.

Saken presenteres for kommunestyret i mai.

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...