Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Ekstraordinært kommunestyremøte

Publisert av Arne Heimestøl 29.03.2022. Sist oppdatert 29.03.2022.

Kommunestyret er innkalt til møte på Tingvoll torsdag 31.3. kl. 09.00. De folkevalgte skal behandle disse sakene:

013/22 Omvisertjenesten stavkirkene – underskuddsgaranti
014/22 Festeavgifter–gravsted
015/22 Bosetting av flyktninger i Sør-Aurdal
016/22 Begnadalen skole

Begnadalen skole

Det er ordfører Marit Hougsrud som har skrevet denne saksframstillingen:

Saksopplysninger:

Fra høsten 2022 er situasjonen slik at det ikke vil være elever ved Begnadalen skole. Foreldrene ved skolen har uttrykt ønske om et SFO-tilbud i Begnadalen, gjerne i samarbeid med barnehagen. Kommunestyret vil på bakgrunn av dette be administrasjonen om en utredning av saken.

Forslag til vedtak:

  1. Utrede nedleggelse av Begnadalen skole.
  2. Utrede et SFO-tilbud i Begnadalen, da med mulighet til å følge skoleskyssen fra Bagn skule til Begnadalen skole. SFO-tilbudet i Begnadalen bør sees i sammenheng med barnehagen.
  3. Se på muligheten for å benytte skolebussen for videregående skole for elever som eventuelt velger å benytte seg av SFO på Bagn.
  4. Sikre en god, trygg og effektiv skoleskyss for alle elvene fra Begnadalen til Bagn.

Saken presenteres for kommunestyret i mai.

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...