Marianne Sand Hansen. Foto: Arne Heimestøl

Bosetting av flyktninger fra Ukraina

Publisert av Arne Heimestøl 11.03.2022. Sist oppdatert 12.03.2022.

I kommunestyrets spørretime torsdag 10.3. stilte Marianne Sand Hansen (uavhengig representant) følgende spørsmål:

«Det er i kriser det blir tydelig hvor viktige vi mennesker er for hverandre. Vi er alle ansvarlige for å holde håpet levende. 

Vi er vitner til den mest fortvilte og kaotiske situasjonen på europeisk jord i nyere tid. Hensynsløsheten og brutaliteten gjør at ord blir fattige. De menneskelige lidelsene av krig er enorme, de materielle skadene er voldsomme. 

For mange vil livet aldri bli det samma. FN melder om over 2 millioner på flukt, det fryktes at det kan bli opp mot 10 millioner. Et antall det er vanskelig å fatte omfanget av.  

I oppropet fra ordførere mot krigen i Ukraina står det at kommunene er beredt på å ta på seg bosetting av flyktninger hvis norske myndigheter ønsker det. 

Jeg trur ikke lenger det vil være snakk om hvis, men snarere når. Spørsmålet mitt i dag lyder: 

Har Sør-Aurdal kommune startet planlegging for å kunne gjøra vedtak om å ta i mot flyktninger når IMDi ber om det? 

Nå har det seg sånn at jeg veit at IMDi har bedt alle kommuner om å vurdere kapasitet, og hvor raskt man kan bosette. Svarfristen er i dag, 10.03.22.»

Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen sitt svar

«Kommunen har ikke fått anmodning om bosetting, men en forespørsel der kommunen skal gi tilbakemelding på muligheten til å

  • ta imot flyktninger for en kortere periode og
  • muligheter for å bosette flyktninger
  • SAK har ikke bygg som er egnet til å ta imot mange flyktninger for en kortere periode.
  • SAK har meldt tilbake til IMDI at vi ønsker å bidra ved å bosette.
  • Så langt er det kartlagt kommunale boliger, men det kommer også inn henvendelser fra privatpersoner som ønsker å bidra med bolig.
  • SAK la ned innvandrertjenesten og introduksjonssenteret 1. august 2021, og vi har derfor meldt tilbake til IMDI om at vi ser for oss muligheter for bosetting tidligst månedsskifte april/mai. Vi ønsker rask tilbakemelding på behovet for bosetting slik at vi har mulighet til å bygge opp igjen innen: helse, introduksjonsordning for voksne (eventuelt avtale om å kjøpe plasser i Nord-Aurdal avhengig av antallet), støtte/norskopplæring i barnehage og skole osv.»

Sand Hansen sin oppfølging etter svar

»Jeg vil bare legge te at det bor rundt 44 millioner mennesker i Ukraina. Det vil jo si at de aller fleste blir igjen. Humanitær hjelp vil derfor være livsnødvendig. 

Så håper jeg vi har hjelpeapparatet klart til våre innbyggere som har familie og venner i Ukraina og også i Russland. De har det vondt og vanskelig nå.»

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...