Haakon Boie Ludvigsen

Kommunen tar selvkritikk

Publisert av Arne Heimestøl 02.03.2022. Sist oppdatert 02.03.2022.

Torsdag 17.2. var det formannskapsmøte. Samme dag var det møte i fondsstyret – et møte som ikke var bekjentgjort. Dette organet har de samme folkevalgte representantene som formannskapet. I ettertid har vi fått vite at fondsstyret denne dagen fordelte 403 000 kr. Dette var statlige koronamidler som det kunne søkes på via regionalforvalning.no.

E-post til kommunedirektøren

Mandag sendte vi følgende e-post til kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen der vi viste til kommuneloven:

«Nettavisa Hedalen.no er kjent med at det i forbindelse med formannskapsmøtet torsdag 17.2. ble avviklet møte i fondsstyret. Slik vi forstår det, har fondsstyret samme sammensetning som formannskapet, og da legger vi til grunn at møtet i fondsstyret var et møte i folkevalgt organ og skal følge reglene i kommuneloven for slike møter.

Kommunedirektøren opplyser at midlene som ble fordelt, kommer fra tiltakspakke 6.

Gitt at det vi skriver ovenfor, er riktig, har vi følgende spørsmål:

  1. Hvor stort var det samlede beløpet som ble fordelt, og hvor kommer disse midlene fra?
  2. I 2020 fordelte kommunen 1 000 000 kr til næringslivet. Disse midlene hadde sammenheng med koronautbruddet, og her var det full offentlighet rundt bevilgningen: 1 million kr til næringslivet i Sør-Aurdal
  3. Hvorfor ble ikke møtet i fondsstyret annonsert? (Møtet skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller delvis lukket etter § 11-5.)
  4. Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket møte. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte. (§ 11-5)
    Ble dette gjennomført?
  5. Vi finner ingen møtebok for dette møtet. Hedalen.no ber om innsyn i møteboken. (§ 11-4)»

– Gjennomført på sedvane med bakgrunn i historikk

Hedalen.no har fått tilsendt følgende svar fra kommunedirektøren:

«1. Samlet beløp var i denne runden var på kr. 403 000.- Dette var statlige midler som det kunne søkes på via regionalforvalning.no

2. Dette var midler frigjort av kommunestyret fra kommunes disposisjonsfond og således en oppfølging av vedtaket fra kommunestyret.

Gjennomføringen av møter i fondsstyret har blitt gjennomført på sedvane med bakgrunn i historikk. At det stilles spørsmål ved sammensetting osv rundt dette kan være forståelig. Med det som utgangspunkt tas innspill til etterretning og søkes korrigert.»

Møteboka

Her er utdrag fra møteboka Hedalen.no også fikk tilsendt. Utdraget viser hvordan midlene ble fordelt.

Stavadalen skisenter ASorg.nr 984691750130.000 kr
Dharma Mountain ASorg.nr 98252753824.000 kr
Piltingsrud Gard ASorg.nr 921408.26910.000 kr
Kåre Helland Morudstranda Campingorg nr 96929586510.000 kr
Langedrag Campingorg nr 98694185121.000 kr
Hos Blåfjelldal AS92745964710.000 kr
Dan Lykke Larssen91370400210.000 kr
Kroa i Bagn AS925178896188.000 kr

– Unntatt offentlighet

Hedalen.no sendte en ny e-post til kommunedirektøren der vi stilte spørsmål om det finnes en saksframstilling, og om vi i så fall kunne få denne tilsendt.

– Den er unntatt offentlighet, svarte kommunedirektøren – uten å vise til lovparagraf.

Les også..

Åpen dag på Nordre lokalet

Lørdag 17. september  arrangerte Hedalen kunst- og husflidslag Åpen dag ...
Dus

Har du en gammel varmtvannsbereder?

Oppvarming av varmtvann utgjør ca. 15–20 prosent av strømregningen i ...
Vaksine

Nye oppdateringer fra FHI om koronavaksine

Det er nå åpnet for at flere grupper kan få ...
Ved Tipp-hytta

Sammen på tur til TIPP

Søndag møttes 20  personer på Tipp-hytta ved Småvatna. Noen gikk ...
Ruggstien

Ruggstien åpnet

Storm og orkan som rammet Hedalen 19. november, førte til ...

Utstillingen PSYK til Hedalen

Velkommen til åpningen av kunstutstillingen PSYK på Søre Lokalet, Hedalsvegen ...