Kommunestyret

Offentlege møte i Sør-Aurdal kommuneLEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 28.02.2022. Sist oppdatert 27.02.2022.

I paragraf 100 i Grunnlova les vi at alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ. Det kan i lov setjast grenser for denne retten av omsyn til personvern og av andre tungvegande grunnar. Denne retten er også nemnd i paragraf 11-5 i kommunelova.

I paragraf 11 i kommunelova les vi òg at leiaren for det folkevalde organet set opp saksliste for det einskilde møte. Sakliste og andre offentlege dokument skal vere tilgjengelege for alle. Møte i folkevalde organ skal kunngjerast på føremålstenleg måte. Det skal òg førast møtebok for møte i alle folkevalde organ, og det som er offentleg i møteboka, skal vere tilgjengeleg for ålmenta.

På heimesida til Sør-Aurdal kommune finst det ein møteplan. Her skulle ein tru at alle møte i folkevalde organ var lista opp, men slik er det ikkje. Kontrollutvalet sin møteplan ligg på IKT Valdres si side.

På nyheitssida til kommunen vart det 22.2. kunngjort at arbeidsgruppa for berekraftig kommuneøkonomi skulle ha det andre møtet sitt 24.2. Kva for organ dette eigentleg er, har både Kommunal Rapport, Statsforvaltaren og Hedalen.no sett søkelyset på. Kommunedirektøren har varsla at det kjem opp ei eiga sak om dette i kommunestyret 10. mars.

Skjermdropp av møtekalenderen. Her er det vel plass til meir?

Vi meiner at kommunen bør kunngjere alle møte i folkevalde organ på same plass – i møtekalenderen. Her må ein òg vere nøye med å leggje ut alle offentlege dokument som høyrer med.

Les også..

Bildeglimt 2 fra 17. mai-feiring i Hedalen 2022

Det var flott vær, godt frammøte og stor stemning da ...

Bildeglimt 1

Både undertegnede og Arne G. P. tok bilder på 17. ...
Ståle Borgersen

Tale for dagen i Hedalen 17. mai

Gratulerer med dagen! Endelig kan vi få feire dagen igjen, ...
komiteen

Hele folket i arbeid

17. mai-komiteen har en travel dag.
Flaggheising

Gratulerer med dagen!

Kl. 08.10: 17. mai-feiringa er i gang i Hedalen. I ...

Barnedåp

Loke Davidsen Antonsen ble døpt i Hedalen stavkirke søndag 15. ...