Formannskapet

Formannskapet

Publisert av Arne Heimestøl 12.02.2022. Sist oppdatert 10.02.2022.

Formannskapet har møte i kommunestyresalen torsdag 17.2. fra kl. 09.30. Sakene gjelder klage på avslag om fradeling av to fritidstomter, søknad om deling av landbrukseiendom, behandling av to klagesaker, reguleringsplan for F9 Høgbrenna – utlegging til offentlig ettersyn, søknad om dispensasjon for oppføring av fiskebu, og revisjon av kommuneplanens arealdel – varsel om oppstart og høring av planprogram.

Les også..

Bildeglimt 2 fra 17. mai-feiring i Hedalen 2022

Det var flott vær, godt frammøte og stor stemning da ...

Bildeglimt 1

Både undertegnede og Arne G. P. tok bilder på 17. ...
Ståle Borgersen

Tale for dagen i Hedalen 17. mai

Gratulerer med dagen! Endelig kan vi få feire dagen igjen, ...
komiteen

Hele folket i arbeid

17. mai-komiteen har en travel dag.
Flaggheising

Gratulerer med dagen!

Kl. 08.10: 17. mai-feiringa er i gang i Hedalen. I ...

Barnedåp

Loke Davidsen Antonsen ble døpt i Hedalen stavkirke søndag 15. ...