Formannskapet

Formannskapet

Publisert av Arne Heimestøl 12.02.2022. Sist oppdatert 10.02.2022.

Formannskapet har møte i kommunestyresalen torsdag 17.2. fra kl. 09.30. Sakene gjelder klage på avslag om fradeling av to fritidstomter, søknad om deling av landbrukseiendom, behandling av to klagesaker, reguleringsplan for F9 Høgbrenna – utlegging til offentlig ettersyn, søknad om dispensasjon for oppføring av fiskebu, og revisjon av kommuneplanens arealdel – varsel om oppstart og høring av planprogram.

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...