Formannskapet

Formannskapet

Publisert av Arne Heimestøl 12.02.2022. Sist oppdatert 10.02.2022.

Formannskapet har møte i kommunestyresalen torsdag 17.2. fra kl. 09.30. Sakene gjelder klage på avslag om fradeling av to fritidstomter, søknad om deling av landbrukseiendom, behandling av to klagesaker, reguleringsplan for F9 Høgbrenna – utlegging til offentlig ettersyn, søknad om dispensasjon for oppføring av fiskebu, og revisjon av kommuneplanens arealdel – varsel om oppstart og høring av planprogram.

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...