Formannskapet

Formannskapet

Publisert av Arne Heimestøl 12.02.2022. Sist oppdatert 10.02.2022.

Formannskapet har møte i kommunestyresalen torsdag 17.2. fra kl. 09.30. Sakene gjelder klage på avslag om fradeling av to fritidstomter, søknad om deling av landbrukseiendom, behandling av to klagesaker, reguleringsplan for F9 Høgbrenna – utlegging til offentlig ettersyn, søknad om dispensasjon for oppføring av fiskebu, og revisjon av kommuneplanens arealdel – varsel om oppstart og høring av planprogram.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...