2022-02-11-3

Har investert i flere skogsmaskiner

Publisert av Arne Heimestøl 11.02.2022. Sist oppdatert 10.02.2022.

Det siste anslaget fra Viken skog ved skogsjef Lars Kristian Haug er at 300 000 kubikkmeter med tømmer er slått overende i forbindelse med stormene som har rammet Sør-Aurdal i vinter. Oppryddingsarbeidet er enormt og krevende.

Nå har Stugård Skog og Anleggsentreprenør ved Aleksander Åsli Stugård investert i en Ponsse Scorpion hogstmaskin og en lassbærer Komatsu 895 av den største typen.

Den nyinnkjøpte lassbæreren

Firma i vekst

Disse to nyinnkjøpte, men brukte maskinene vil hovedsakelig gå i det bratt og krevende terreng for å redde ut tømmer i hogstklasse 4 og 5.

Åsli Stugaard har en hogstmaskin og en lassbærer fra før. Til sammen er det fem ansatte i firmaet, og nå er det to skift på et maskinlag og ett på det andre.

Stor etterspørsel

– Etterspørselen etter skogsmaskiner er ekstremt stor. Vindfall har en kubikkmeterpris på mellom 160 og 230 kr for hogst og framkjøring, sier Åsli Stugård. – Jeg startet opp i 2014 og hogger nå for både tidligere og nye kunder.

Hvert lag hogger og kjører fram mellom 80 og 100 kubikkmeter tømmer per skift. Vindfalldrift er 35–40 % dyrere enn drift at stående skog.

– Vindfallhogst er også krevende arbeid. Faren for å skade maskinene er større enn ved vanlig hogst. Samtidig er det viktig å håndtere tømmeret slik at vi berger mest mulig av verdiene.

– Fornuftig investering

Hvilke tanker gjør du deg om investeringsnivået i firmaet?

– Jeg tror at det jeg har gjort, er fornuftig. For det første er det brukte maskiner jeg har kjøpt inn. For det andre mener jeg det vil bli god etterspørsel etter skogsmaskiner i overskuelig framtid.

Aleksander Åsli Stugård bor på Nes i Ådal, og at de andre ansatte i firmaet bor også i nærområdet.

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...