2022-02-11-3

Har investert i flere skogsmaskiner

Publisert av Arne Heimestøl 11.02.2022. Sist oppdatert 10.02.2022.

Det siste anslaget fra Viken skog ved skogsjef Lars Kristian Haug er at 300 000 kubikkmeter med tømmer er slått overende i forbindelse med stormene som har rammet Sør-Aurdal i vinter. Oppryddingsarbeidet er enormt og krevende.

Nå har Stugård Skog og Anleggsentreprenør ved Aleksander Åsli Stugård investert i en Ponsse Scorpion hogstmaskin og en lassbærer Komatsu 895 av den største typen.

Den nyinnkjøpte lassbæreren

Firma i vekst

Disse to nyinnkjøpte, men brukte maskinene vil hovedsakelig gå i det bratt og krevende terreng for å redde ut tømmer i hogstklasse 4 og 5.

Åsli Stugaard har en hogstmaskin og en lassbærer fra før. Til sammen er det fem ansatte i firmaet, og nå er det to skift på et maskinlag og ett på det andre.

Stor etterspørsel

– Etterspørselen etter skogsmaskiner er ekstremt stor. Vindfall har en kubikkmeterpris på mellom 160 og 230 kr for hogst og framkjøring, sier Åsli Stugård. – Jeg startet opp i 2014 og hogger nå for både tidligere og nye kunder.

Hvert lag hogger og kjører fram mellom 80 og 100 kubikkmeter tømmer per skift. Vindfalldrift er 35–40 % dyrere enn drift at stående skog.

– Vindfallhogst er også krevende arbeid. Faren for å skade maskinene er større enn ved vanlig hogst. Samtidig er det viktig å håndtere tømmeret slik at vi berger mest mulig av verdiene.

– Fornuftig investering

Hvilke tanker gjør du deg om investeringsnivået i firmaet?

– Jeg tror at det jeg har gjort, er fornuftig. For det første er det brukte maskiner jeg har kjøpt inn. For det andre mener jeg det vil bli god etterspørsel etter skogsmaskiner i overskuelig framtid.

Aleksander Åsli Stugård bor på Nes i Ådal, og at de andre ansatte i firmaet bor også i nærområdet.

Les også..

Hjerte- og lungeredning

Kan du HLR?

Hjerte- og lungeredning (HLR) er en kombinasjon av brystkompresjoner og ...
Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Oppgjør om Begnadalen skole

I kommunestyrets møte 31. mars 2022 ble følgende enstemmig vedtatt: ...
Lions

Søke støtte?BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret Lions Club vil også i år dele ut penger ...

Musikalsk inntog på Veigård

Familien Hilltout-Hagen har reist fra England til Veigård i Begnadalen, ...
Gry Langedrag Engelsen

Økonomisjefen fikk ros

Da kommunestyret behandlet årsmelding for 2021, fikk økonomisjef Gry Langedrag ...
Potetsetting

Hurra for Potetdyrkerlaget!

Nå har det skjedd igjen! Birger Åsheim, Knut i Dikja ...