2022-02-11-3

Har investert i flere skogsmaskiner

Publisert av Arne Heimestøl 11.02.2022. Sist oppdatert 10.02.2022.

Det siste anslaget fra Viken skog ved skogsjef Lars Kristian Haug er at 300 000 kubikkmeter med tømmer er slått overende i forbindelse med stormene som har rammet Sør-Aurdal i vinter. Oppryddingsarbeidet er enormt og krevende.

Nå har Stugård Skog og Anleggsentreprenør ved Aleksander Åsli Stugård investert i en Ponsse Scorpion hogstmaskin og en lassbærer Komatsu 895 av den største typen.

Den nyinnkjøpte lassbæreren

Firma i vekst

Disse to nyinnkjøpte, men brukte maskinene vil hovedsakelig gå i det bratt og krevende terreng for å redde ut tømmer i hogstklasse 4 og 5.

Åsli Stugaard har en hogstmaskin og en lassbærer fra før. Til sammen er det fem ansatte i firmaet, og nå er det to skift på et maskinlag og ett på det andre.

Stor etterspørsel

– Etterspørselen etter skogsmaskiner er ekstremt stor. Vindfall har en kubikkmeterpris på mellom 160 og 230 kr for hogst og framkjøring, sier Åsli Stugård. – Jeg startet opp i 2014 og hogger nå for både tidligere og nye kunder.

Hvert lag hogger og kjører fram mellom 80 og 100 kubikkmeter tømmer per skift. Vindfalldrift er 35–40 % dyrere enn drift at stående skog.

– Vindfallhogst er også krevende arbeid. Faren for å skade maskinene er større enn ved vanlig hogst. Samtidig er det viktig å håndtere tømmeret slik at vi berger mest mulig av verdiene.

– Fornuftig investering

Hvilke tanker gjør du deg om investeringsnivået i firmaet?

– Jeg tror at det jeg har gjort, er fornuftig. For det første er det brukte maskiner jeg har kjøpt inn. For det andre mener jeg det vil bli god etterspørsel etter skogsmaskiner i overskuelig framtid.

Aleksander Åsli Stugård bor på Nes i Ådal, og at de andre ansatte i firmaet bor også i nærområdet.

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...