Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Elevtallet øker ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Publisert av Arne Heimestøl 10.02.2022. Sist oppdatert 09.02.2022.

Ved skolestart høsten 2022 vil det være 77 elever ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Dette opplyser rektor Astrid Nybråten.

Det er 6 elever mer enn i inneværende skoleår.

7 elever begynner i første klasse. På ungdomstrinnet vil det være 25 elever. Barnetrinnet vil følgelig ha 52 elever.

Hedalen naturbarnehage

I Hedalen naturbarnehage er det for tiden 26 barn. Sju av disse begynner i første klasse. Styrer i barnehagen, Trine Adde Hansebakken, opplyser at det er flere søkere til neste barnehageår, men at det ikke er avklart hvor mange som starter høsten 2022.

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...