Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Elevtallet øker ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Publisert av Arne Heimestøl 10.02.2022. Sist oppdatert 09.02.2022.

Ved skolestart høsten 2022 vil det være 77 elever ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Dette opplyser rektor Astrid Nybråten.

Det er 6 elever mer enn i inneværende skoleår.

7 elever begynner i første klasse. På ungdomstrinnet vil det være 25 elever. Barnetrinnet vil følgelig ha 52 elever.

Hedalen naturbarnehage

I Hedalen naturbarnehage er det for tiden 26 barn. Sju av disse begynner i første klasse. Styrer i barnehagen, Trine Adde Hansebakken, opplyser at det er flere søkere til neste barnehageår, men at det ikke er avklart hvor mange som starter høsten 2022.

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...