Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Elevtallet øker ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Publisert av Arne Heimestøl 10.02.2022. Sist oppdatert 09.02.2022.

Ved skolestart høsten 2022 vil det være 77 elever ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Dette opplyser rektor Astrid Nybråten.

Det er 6 elever mer enn i inneværende skoleår.

7 elever begynner i første klasse. På ungdomstrinnet vil det være 25 elever. Barnetrinnet vil følgelig ha 52 elever.

Hedalen naturbarnehage

I Hedalen naturbarnehage er det for tiden 26 barn. Sju av disse begynner i første klasse. Styrer i barnehagen, Trine Adde Hansebakken, opplyser at det er flere søkere til neste barnehageår, men at det ikke er avklart hvor mange som starter høsten 2022.

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...