Tor Ingar Nordby

Næringslivet får ikke strømstøtte

Publisert av Arne Heimestøl 07.02.2022. Sist oppdatert 06.02.2022.

Regjeringen har kommet med flere strømstøttepakker, blant annet til husholdninger, landbruket, idrettslag, frivillige organisasjoner og studenter. Så langt er næringslivet holdt utenfor. Det reagerer Tor Ingar Nordby i Joker Hedalen på.

7,5 ganger høyere enn i 2020

Regninga for selve strømmen til Joker Hedalen kom i måneden desember på hele 41 764 kr. I samme måned i 2020 var tilsvarende regning med omtrent samme forbruk på 5 525 kr.

– Ågerpriser

Ifølge Espen Gaarder Haug, professor i finans, Handelshøyskolen NMNU, koster det i gjennomsnitt 12 øre å lage en KwH. Cirka 90 prosent av vannkraftproduksjonen i Norge eies av staten, fylkeskommuner og kommuner. – Hvorfor skal disse kunne ta ågerpriser fra næringer, som alt sliter tungt? spør Gaarder Haug i et innlegg i Nettavisen, og legger til følgende:

«De skyhøye strømprisene har medført at staten tok inn cirka 30 milliarder i økte inntekter bare i 2021, samt vil ta inn mange flere milliarder i inntekter de neste månedene. I tillegg tjener staten rekordmye på gassinntekter grunnet høye priser på gass i Europa.»

NHO vil ha strømstøtte for bedrifter

PÅ NHO.no leser vi at NHO tar til orde for en ekstraordinær ordning for å avhjelpe den kritiske situasjonen mange bedrifter står i nå.

Ordningen bør:

  • gjøres gjeldende for de dyreste vintermånedene, og ha et omfang omtrent på nivå med den vedtatte strømstøtteordningen til privatkunder.
  • primært rettes inn mot små og mellomstore bedrifter.
  • gjelde den delen av Norge som har og har hatt de høyeste prisene.
  • være en engangshendelse, og ikke et permanent tilbud fra myndighetene, da bedrifter normalt drives for eiers regning og risiko.

En slik strømstøtteordning vil kunne avhjelpe den akutte situasjonen.

– Vi trenger økt nettkapasitet og fornybar produksjon, i tillegg til energieffektiviserende tiltak og støtteordninger. Det internasjonale strømmarkedet er viktig for forsyningssikkerhet og inntekter til velferdssamfunnet. Bare ved å bygge ut nye, fornybare strømkilder kan vi sikre et velfungerende strømsystem, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...