Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Fortsatt synkende elevtall ved Begnadalen skole

Publisert av Arne Heimestøl 03.02.2022. Sist oppdatert 02.02.2022.

17. desember 2020 vedtok kommunestyret at skolestrukturen i kommunen skal bestå som i dag i den valgperioden vi er inne i.

I august 2021 skrev vi at det på det tidspunktet var søkt om overføring av sju elever fra Begnadalen skole til Bagn skule. Alle søknadene var innvilget. Ved skolestart høsten 2021 var det kun 18 elever igjen ved Begnadalen skole.

Kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven opplyser at det er 14 elever igjen ved skolen. Fra skoleåret 2022/2023 forventes det at det vil være 13 elever ved Begnadalen skole.

Islandsmoen Kleven legger til at administrasjonen forholder seg til gjeldende kommunestyrevedtak vedrørende skolestruktur samt budsjettvedtaket fra 16.12.2021 og påfølgende prosess som skal igangsettes.

Tilstandsrapport for grunnskolen

Da kommunestyret i møte 16.12.2021 behandlet tilstandsrapport for grunnskolen 2021, foreslo Svein Erik Wold følgende:

«Resultatet i grunnskolen er ikke som forventet i forhold til ressursbruken og kommunestyret ber Kommunedirektøren finne muligheter for innsparing. Elevtallet i Begnadalen er kritisk lavt. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å starte dialog med FAU i Begnadalen med tanke om overflytting av elever til de andre skolene.»

Dette forslaget fikk støtte fra 6 av Sp sin gruppe og 1 uavhengig. 5. fra Ap, 3 fra Sp, 2 fra H, 1 fra FrP og 1 fra TPK stemte imot.

Prosessen som skal igangsettes

Kommunestyret vedtok følgende da budsjett- og økonomiplan for 2022–2025 ble behandlet:

«Ordfører og Kommunedirektør initierer et arbeid for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi ved at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Arbeidsgruppen settes sammen av 4 fra posisjon og 3 fra opposisjon med 1 vara fra hver gruppe.»

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...