Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Fortsatt synkende elevtall ved Begnadalen skole

Publisert av Arne Heimestøl 03.02.2022. Sist oppdatert 02.02.2022.

17. desember 2020 vedtok kommunestyret at skolestrukturen i kommunen skal bestå som i dag i den valgperioden vi er inne i.

I august 2021 skrev vi at det på det tidspunktet var søkt om overføring av sju elever fra Begnadalen skole til Bagn skule. Alle søknadene var innvilget. Ved skolestart høsten 2021 var det kun 18 elever igjen ved Begnadalen skole.

Kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven opplyser at det er 14 elever igjen ved skolen. Fra skoleåret 2022/2023 forventes det at det vil være 13 elever ved Begnadalen skole.

Islandsmoen Kleven legger til at administrasjonen forholder seg til gjeldende kommunestyrevedtak vedrørende skolestruktur samt budsjettvedtaket fra 16.12.2021 og påfølgende prosess som skal igangsettes.

Tilstandsrapport for grunnskolen

Da kommunestyret i møte 16.12.2021 behandlet tilstandsrapport for grunnskolen 2021, foreslo Svein Erik Wold følgende:

«Resultatet i grunnskolen er ikke som forventet i forhold til ressursbruken og kommunestyret ber Kommunedirektøren finne muligheter for innsparing. Elevtallet i Begnadalen er kritisk lavt. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å starte dialog med FAU i Begnadalen med tanke om overflytting av elever til de andre skolene.»

Dette forslaget fikk støtte fra 6 av Sp sin gruppe og 1 uavhengig. 5. fra Ap, 3 fra Sp, 2 fra H, 1 fra FrP og 1 fra TPK stemte imot.

Prosessen som skal igangsettes

Kommunestyret vedtok følgende da budsjett- og økonomiplan for 2022–2025 ble behandlet:

«Ordfører og Kommunedirektør initierer et arbeid for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi ved at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Arbeidsgruppen settes sammen av 4 fra posisjon og 3 fra opposisjon med 1 vara fra hver gruppe.»

Les også..

Kommunestyret

Meir demokrati i Sør-Aurdal kommune?LEIAREN 

Kommunen har lagt årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan ...
Elstad

Eldstad i Hedalen til leieANNONSE 

Sjarmerende enebolig med 2 stuer, 3 soverom og vedovn i ...
Begnadalen kirkes barnekor. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Begnadalen kirkes barnekor

Begnadalen kirkes barnekor øver vår og høst i Begnadalen kirke. ...
Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...