folkeavstemning

Folkeavstemning om Innlandet

Publisert av Erik Råheim 03.02.2022. Sist oppdatert 03.02.2022.

Eldrerådet ønsker å bistå dem som trenger hjelp til å opprette MinID slik at de kan delta i folkevastemningen om Innlandet. Hjelp kan du få på Solbraut eller Hedalen bibliotek mandag 7. februar i tidsrommet 12.00–14.00.

Bakgrunn

Stortingsvalget høsten 2021 resulterte i regjeringsskifte, og i den nye regjeringens plattform er det åpnet for at sammenslåtte fylker kan deles opp igjen. En eventuell søknad med ønske om skilsmisse skal i så fall leveres innen 1. mars 2022.

Rådgivende folkeavstemning

Fylkestinget valgte å utsette saken, og valgte med én stemmes overvekt å ha en rådgivende folkeavstemning blant innbyggerne i Innlandet før de tar stilling til spørsmålet om oppløsning. Folkeavstemningen skjer i perioden 10.–17. februar 2022.

Digital folkeavstemning

Den rådgivende folkeavstemningen åpner torsdag 10. februar kl. 09.00 og stenger torsdag 17. februar kl. 15.00.

Hva trenger du for å delta?

Det vil være enkelt å stemme, men du trenger elektronisk ID.

  • Hvis du ikke har bankID, får du dette ved å henvende deg til banken din.
  • MinID er en elektronisk ID utstedt av Digitaliseringsdirektoratet.

Eldrerådet i Sør-Aurdal ønsker å legg til rett for dem som trenger bistand til å delta i folkeavstemningen. Derfor vil vi være til stede på Solbraut og på biblioteket på Hedalen bo- og servicesenter i tidsrommet 12.00–14.00 mandag 7. februar for å bistå dem som trenger å bestille pinkoder for å bruke MinID for å kunne stemme.

Når de som har bestilt dette får pinkoder tilsendt i posten, vil det være mulig å få stemme ved Solbraut eller Hedalen bo- og servicesenter onsdag 16. februar i tidsrommet 12.00–14.00.

Med hilsen eldrerådet i Sør-Aurdal kommune

Les også..

Hjerte- og lungeredning

Kan du HLR?

Hjerte- og lungeredning (HLR) er en kombinasjon av brystkompresjoner og ...
Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Oppgjør om Begnadalen skole

I kommunestyrets møte 31. mars 2022 ble følgende enstemmig vedtatt: ...
Lions

Søke støtte?BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret Lions Club vil også i år dele ut penger ...

Musikalsk inntog på Veigård

Familien Hilltout-Hagen har reist fra England til Veigård i Begnadalen, ...
Gry Langedrag Engelsen

Økonomisjefen fikk ros

Da kommunestyret behandlet årsmelding for 2021, fikk økonomisjef Gry Langedrag ...
Potetsetting

Hurra for Potetdyrkerlaget!

Nå har det skjedd igjen! Birger Åsheim, Knut i Dikja ...