folkeavstemning

Folkeavstemning om Innlandet

Publisert av Erik Råheim 03.02.2022. Sist oppdatert 03.02.2022.

Eldrerådet ønsker å bistå dem som trenger hjelp til å opprette MinID slik at de kan delta i folkevastemningen om Innlandet. Hjelp kan du få på Solbraut eller Hedalen bibliotek mandag 7. februar i tidsrommet 12.00–14.00.

Bakgrunn

Stortingsvalget høsten 2021 resulterte i regjeringsskifte, og i den nye regjeringens plattform er det åpnet for at sammenslåtte fylker kan deles opp igjen. En eventuell søknad med ønske om skilsmisse skal i så fall leveres innen 1. mars 2022.

Rådgivende folkeavstemning

Fylkestinget valgte å utsette saken, og valgte med én stemmes overvekt å ha en rådgivende folkeavstemning blant innbyggerne i Innlandet før de tar stilling til spørsmålet om oppløsning. Folkeavstemningen skjer i perioden 10.–17. februar 2022.

Digital folkeavstemning

Den rådgivende folkeavstemningen åpner torsdag 10. februar kl. 09.00 og stenger torsdag 17. februar kl. 15.00.

Hva trenger du for å delta?

Det vil være enkelt å stemme, men du trenger elektronisk ID.

  • Hvis du ikke har bankID, får du dette ved å henvende deg til banken din.
  • MinID er en elektronisk ID utstedt av Digitaliseringsdirektoratet.

Eldrerådet i Sør-Aurdal ønsker å legg til rett for dem som trenger bistand til å delta i folkeavstemningen. Derfor vil vi være til stede på Solbraut og på biblioteket på Hedalen bo- og servicesenter i tidsrommet 12.00–14.00 mandag 7. februar for å bistå dem som trenger å bestille pinkoder for å bruke MinID for å kunne stemme.

Når de som har bestilt dette får pinkoder tilsendt i posten, vil det være mulig å få stemme ved Solbraut eller Hedalen bo- og servicesenter onsdag 16. februar i tidsrommet 12.00–14.00.

Med hilsen eldrerådet i Sør-Aurdal kommune

Les også..

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...
Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi ...
Lupiner

Åpent brev til Statens vegvesenYTRING 

Slå gresset/lupinene mens de blomstrer! Langs alle fylkesveger! Statens vegvesen ...