Oppryddinga er i gang. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Større utfordringer enn først varsla

Publisert av Arne Heimestøl 26.01.2022. Sist oppdatert 26.01.2022.

13. desember 2021 anslo skogbrukssjef Espen Nerødegård at omtrent 200 000 m3 med tømmer ble skadet i stormen i Sør-Aurdal 19. november. Det siste anslaget fra Viken skog ved skogsjef Lars Kristian Haug viser at omfanget trolig er vesentlig større. – Vårt anslag for Sør-Aurdal er nå 300 000 m3 med vindfall.

Skogbruksleder i Sør-Aurdal, Kai Reidar Dølven, legger til at den stadig oppdager nye felt med skogskader, så fasiten kjenner vi ikke ennå.

De største skogskadene i Hedalen

Dølven anslår følgende fordeling på bygder i Sør-Aurdal:

BygderProsent Volum
Bagn/Leirskogen20 %60 000 m3
Begnadalen 20 % 60 000 m3
Hedalen60 % 180 000 m3

Mange hogstlag

Normalt er det fem hogstlag i kommunen om vinteren. Kapasiteten er økt betraktelig. Viken skog vil fra denne uka ha 11 lag i arbeid, opplyser Dølven. Tor Kristian Stugård og Helge Syver Holte kan fortelle at Glommen Skog AS nå har 3 hogstlag gående i Sør-Aurdal. Kapasiteten vil gradvis øke til 6 lag utover vinteren.

Både Glommen og Viken arbeider for å øke kapasiteten ytterligere når våren kommer.

Store kostnader

Dølven forteller at det er høye timepriser på hogst av vindfall. Hogstmaskiner koster 1500–1700 kr per time i drift. Tilsvarende pris for lassbærere er 1200 kr per time.

Tor Kristian Stugaard opplyser at en ny hogstmaskin koster omtrent 5 millioner kroner. Nypris på lassbærer ligger på rundt 3 millioner kroner.

Transport

Valdres tømmer har 10 tømmerbiler. Disse sørger for transport til Begna Bruk, Sokna, Drammen og Follum. Denne uka er to innleide biler i arbeid slik at det til sammen kjøres med 12 tømmerbiler.

– Til og med pensjonist Einar Bruskerud er i fullt arbeid igjen, sier Rune Hermundstad, som er områdeleder i Valdres tømmer. – Vi gjør det vi kan for å ta unna det som avvirkes, og prioriterer sagtømmer.

– Når våren kommer og avvirkninga øker, må vi ha mer hjelp utenfra.

En tømmerbil kan frakte 45–50 m3 per lass. Regner vi et snitt på 47 m3 og legger til grunn at alt vindfall skal avvirkes, betyr det at over 6 350 lass skal kjøres ut.

Lassbærer i bratt lende. Foto: Arne Heimestøl
Store mengder tømmer kjøres i disse dager ut fra Hedalen. Foto: Arne Heimestøl

Flere dilemmaer

– Det høres ut til å være et fornuftig tall på 100 m3 pr. dag for en hogstmaskin under normale driftsforhold og hogstklasse 4–5, sier skogsjef Lars Kristian Haug.

Nå vet vi at det tar mer tid å avvirke avvirke lavere hogstklasser. Regner vi et snitt på 95 m3 per dag, vil 17 hogstlag kunne avvirke 1710 m3 per dag. Avvirkes alt, vil det bety at hele jobben vil kunne utføres på 175 arbeidsdager med den kapasiteten en har nå.

Arbeidsforholdene har de to siste månedene har vært svært gode. Kommer det snø, kan dette stoppe mye av arbeidet.

– Når vi planlegger hogst, må vi i flere tilfeller gjøre skogeiere oppmerksomme på at avvirkningskostnadene vil bli større enn inntjeningen. De som har forsikring, kan regne med å få dekket mellom 1000 og 2000 kr per dekar. Selv med forsikring kan flere områder kan bli stående igjen, sier skogbruksleder Dølven, som håper at nasjonale myndigheter kan komme med tiltak som vil avhjelpe denne situasjonen. – Vi prioriterer nå å få ut mest mulig av sagtømmeret – det som har størst verdi.

Kan vi risikere at en ikke vil rekke dette før tømmeret tørker og blir massevirke, samt at barkebiller gjør ugagn?

– Det er en reell problemstilling, sier Dølven.

Skogskader tema i Stortinget

Her er det flere lass som venter. Foto: Arne Heimestøl

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...