Jon Gudbrand og Bjørnar

Har investert i høvel

Publisert av Arne Heimestøl 22.01.2022. Sist oppdatert 20.01.2022.

Bjørnstad sag DA, som nå drives av Bjørnar Bjørnstad, Kent Hømanberg og Jon Gudbrand Bjørnstad, har investert i en høvel til 100 000 kr.

– Høvelen har én overkutter og to sidekuttere. Med denne investeringen har vi blant annet mulighet til å produsere både innvendig og utvendig panel, listverk og vindusutforinger, sier Bjørnar.

– Ulike typer høvelprofiler kan gi forskjellige design, og vi kan bestille høvelstål for å kunne høvle med de profilene kunden måtte ønske. Når flisavsug til den nyinnkjøpte høvelen er montert, håper vi å ta nyanskaffelsen i bruk – trolig i februar.

Øvrige produkter

Vassfarhuken

Bjørnstad sag selger trelast og noe ved. Fra 2013 til nå har virksomheten også produsert rundt 40 stavlafta gapahuker.

– Vi har også solgt søppelskur og uthus. I tillegg hadde vi en sentral rolle da Hedalsmølla ble restaurert. Bjørnstad sag laget nye vannhjul, vannrenne, kvernkall, dam og satt i stand det mekaniske innvending i mølla.

–Vi bygde også scena som har vært i bruk på Hedalen kulturforum sine arrangementer.

– På sikt håper å få bygd opp et godt lager med ulik trelast slik at vi kan lagerføre produkter vi merker det er etterspørsel etter. Over tid kan vi ta på oss større ordrer, men det forutsetter at en dialog med kunder starter tidlig i prosessen. 

Saga som har vært i bruk i flere år. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tørke

– For øyeblikket tørker vi materialene våre utendørs. Vi har pågående grunnarbeider for å bygge flere bygg på tomta, så på sikt kan det være aktuelt for oss å bygge ei tørke for å forkorte tørkeprosessen, sier Bjørnar.

Dette skiltet viser veg til Bjørnstad sag. Avkjørselen er ca. 150 meter nord for Bautahaugen samlinger.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med ...
Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...