Jon Gudbrand og Bjørnar

Har investert i høvel

Publisert av Arne Heimestøl 22.01.2022. Sist oppdatert 20.01.2022.

Bjørnstad sag DA, som nå drives av Bjørnar Bjørnstad, Kent Hømanberg og Jon Gudbrand Bjørnstad, har investert i en høvel til 100 000 kr.

– Høvelen har én overkutter og to sidekuttere. Med denne investeringen har vi blant annet mulighet til å produsere både innvendig og utvendig panel, listverk og vindusutforinger, sier Bjørnar.

– Ulike typer høvelprofiler kan gi forskjellige design, og vi kan bestille høvelstål for å kunne høvle med de profilene kunden måtte ønske. Når flisavsug til den nyinnkjøpte høvelen er montert, håper vi å ta nyanskaffelsen i bruk – trolig i februar.

Øvrige produkter

Vassfarhuken

Bjørnstad sag selger trelast og noe ved. Fra 2013 til nå har virksomheten også produsert rundt 40 stavlafta gapahuker.

– Vi har også solgt søppelskur og uthus. I tillegg hadde vi en sentral rolle da Hedalsmølla ble restaurert. Bjørnstad sag laget nye vannhjul, vannrenne, kvernkall, dam og satt i stand det mekaniske innvending i mølla.

–Vi bygde også scena som har vært i bruk på Hedalen kulturforum sine arrangementer.

– På sikt håper å få bygd opp et godt lager med ulik trelast slik at vi kan lagerføre produkter vi merker det er etterspørsel etter. Over tid kan vi ta på oss større ordrer, men det forutsetter at en dialog med kunder starter tidlig i prosessen. 

Saga som har vært i bruk i flere år. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tørke

– For øyeblikket tørker vi materialene våre utendørs. Vi har pågående grunnarbeider for å bygge flere bygg på tomta, så på sikt kan det være aktuelt for oss å bygge ei tørke for å forkorte tørkeprosessen, sier Bjørnar.

Dette skiltet viser veg til Bjørnstad sag. Avkjørselen er ca. 150 meter nord for Bautahaugen samlinger.

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...