Jon Gudbrand og Bjørnar

Har investert i høvel

Publisert av Arne Heimestøl 22.01.2022. Sist oppdatert 20.01.2022.

Bjørnstad sag DA, som nå drives av Bjørnar Bjørnstad, Kent Hømanberg og Jon Gudbrand Bjørnstad, har investert i en høvel til 100 000 kr.

– Høvelen har én overkutter og to sidekuttere. Med denne investeringen har vi blant annet mulighet til å produsere både innvendig og utvendig panel, listverk og vindusutforinger, sier Bjørnar.

– Ulike typer høvelprofiler kan gi forskjellige design, og vi kan bestille høvelstål for å kunne høvle med de profilene kunden måtte ønske. Når flisavsug til den nyinnkjøpte høvelen er montert, håper vi å ta nyanskaffelsen i bruk – trolig i februar.

Øvrige produkter

Vassfarhuken

Bjørnstad sag selger trelast og noe ved. Fra 2013 til nå har virksomheten også produsert rundt 40 stavlafta gapahuker.

– Vi har også solgt søppelskur og uthus. I tillegg hadde vi en sentral rolle da Hedalsmølla ble restaurert. Bjørnstad sag laget nye vannhjul, vannrenne, kvernkall, dam og satt i stand det mekaniske innvending i mølla.

–Vi bygde også scena som har vært i bruk på Hedalen kulturforum sine arrangementer.

– På sikt håper å få bygd opp et godt lager med ulik trelast slik at vi kan lagerføre produkter vi merker det er etterspørsel etter. Over tid kan vi ta på oss større ordrer, men det forutsetter at en dialog med kunder starter tidlig i prosessen. 

Saga som har vært i bruk i flere år. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tørke

– For øyeblikket tørker vi materialene våre utendørs. Vi har pågående grunnarbeider for å bygge flere bygg på tomta, så på sikt kan det være aktuelt for oss å bygge ei tørke for å forkorte tørkeprosessen, sier Bjørnar.

Dette skiltet viser veg til Bjørnstad sag. Avkjørselen er ca. 150 meter nord for Bautahaugen samlinger.

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...