Olaf Søbekkseter

Stormen 19/11 og utfordringer for SAEYTRING 

Publisert av Olaf Søbekkseter, styreleder i SAE 21.01.2022. Sist oppdatert 20.01.2022.

«Du tror det ikke før du får se det», er en ytring som ofte blir brukt i flere sammenhenger. Og denne ytringen blei nok brukt mange ganger, om resultatet av stormen vi opplevde i Sør-Aurdal, den 19. november. Det er skrevet en del om de enorme ødeleggelsene som stormen har medført på flere områder i kommunen vår, så jeg skal begrense meg til en ytring vedrørende SAE sine utfordringer etter stormen.

Når strøm, telefon og nett blir satt ut av drift, medfører dette at problemene hoper seg opp i den moderne heimen, som de fleste av oss lever i. For gardsbruk og andre næringer, får dette store konsekvenser.

Da er det viktig at de som skal få dette opp å gå igjen, er klare til å gå løs på de utfordringer dette krever. For de fleste ser virvaret av nedblåst skog, knekte stolper og ledninger, ut som en umulig oppgave å få orden på igjen.

Den 19. november og de påfølgende dager var vi vitner til at montørstaben i SAE utførte en imponerende jobb, og det som hadde høgeste prioritet, var å få strøm til alle husstander som var berørt, så fort som mulig!  

Vi kunne se bilder av mannskap som arbeidet i toppen av stolper, lenge etter at mørket hadde senket seg. Også daglig leder i SAE, Nils Martin, var å se ute i felten i starten av dette arbeidet.

Her var det ikke snakk om ni til fire jobb, men å utnytte døgnet så godt som mulig, uten at det skulle gå ut over sikkerheten.

Å arbeide i et slikt virvar som dette blei, er på ingen måte ufarlig! Arbeidet de første 8 dagene, utgjorde 2500 timer med innleide og egne folk.

Administrasjonen i SAE hadde også en stri tørn med å organisere og informere, etter hvert som arbeidet pågikk, med å få linjenettet opp å gå igjen. Oppdatering til innbyggerne i bygdene er også viktig, og fra kontorplass hos SAE informerte jevnlig hedalen.no v/Arne Heimestøl.

I slike ekstreme tilfeller, er det viktig å ha en god montørstab med stå på-vilje! Lokalkunnskap og tilgjengelighet, er viktig for å komme fort i gang for å få nettet opp å gå. Lager med reservemateriell er også viktig for å komme fort i gang.  

Stormens herjinger utgjør en stor utgiftspost for SAE. Til nå er det brukt ca. 3 millioner kroner, og med det store arbeidet som gjenstår, vil kostnadene anslagsvis bli på 8 millioner kr. pluss redusert inntektsramme, som settes av NVE.

Arbeidet med å få linjenettet i fullgod stand igjen, vil nok ta lang tid, og en regner med at mye av sommeren vil gå før dette er i orden.

Svært mange husstander i kommunen var uten strøm i dette uværet. Noen fikk igjen strømmen om kvelden den 19. november, mens andre måtte vente ei uke før strømmen var tilbake. Dersom vi hadde hatt et dårlig linjenett, og var avhengig av folk utenfra, tror jeg vi kunne regne med adskillig lengre tid før strømmen var tilbake i de områder som blei rammet.

De siste tjue årene er det brukt 206 millioner kroner på rehabilitering av linjenettet. Det gjenstår enda å investere noen millioner kroner før dette er fullført. Dette har gjort sitt til at vi har et robust linjenett i Sør-Aurdal. Ødeleggelsen etter stormens herjinger hadde nok vært adskillig mer omfattende dersom vi hadde hatt et dårligere utgangspunkt.

Jeg er ganske sikker på at ekstremvær vil vi oppleve oftere i framtida, og da er det viktig å ha en god beredskap, og være rustet til å håndtere slike situasjoner.

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...