Oppryddinga er i gang. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Rettferdig avvirkning

Publisert av Arne Heimestøl 18.01.2022. Sist oppdatert 17.01.2022.

Skogskadene etter stormen 19. november er enorme. Etterspørselen etter skogsmaskiner er større enn tilgangen. Det betyr at noen må vente. Vil det føre til at noen vil tape mer enn andre fordi det som skal avvirkes seint, kan bli skadet og tape seg i verdi?

Hedalen.no har stilt spørsmål knyttet til avvirkningen til skogbrukssjef Espen Nerødegård i Sør-Aurdal kommune.

Hva gjøres for å få til en rettferdig avvirkning av vindfall etter 19. november? Er det noen sammenheng mellom hvem som har forsikring, og  hvem som får hjelp først?

Skogbrukssjef Espen Nerødegård
Skogbrukssjef Espen Nerødegård. Foto: Arne Heimestøl

– Det er ikke noen prioritering om skogeier er forsikret eller ikke. Det er tømmerkjøperne som planlegger for «sine» maskiner i forhold til mest volum avvirket per maskintime og hensyn til barkebiller. Enkelte skogeiere som har fått ryddet opp vindfall, vil kunne oppleve at det står igjen trær på som burde vært hogd. Prioriteringen vil være trær som ligger på bakken, så får vi heller ta opprydding av skadd, men stående skog etter hvert, sier Nerødegård.

– Som skogbrukssjef vil jeg gi honnør til skogbruksledere, entreprenører og tømmertransport som står på.

Gode forhold for avvirkning

– Har du oversikt over hvor mye tømmer som er klargjort for bortkjøring i Sør-Aurdal nå?

– Det er trolig hogd 30 000–35 000 m3 vindfall i Sør-Aurdal. Hadde det kommet mye snø før jul, hadde oppryddingen stoppet opp.

– Det ble innmålt 13 000 m3 i desember, noe som er høyt. Jeg vet ikke hvor mye av det som ble hogd før 19/11. I 2021 ble det totalt innmålt ca. 97 000 m3 .

Hvordan har arbeidsforholdene vært for dem som kjører skogsmaskiner i kommunen til nå, og hvordan ser de ut til å bli i tiden som kommer?

– Det er og har vært gode forhold for opprydding av vindfall. Vi har hatt flaks med at det har kommet lite nedbør etter 19/11. Skogbruket håper på snøfattig vinter.

Vindfallstiltak prioriteres

Flere må trolig bygge skogsbilveger for å få hentet ut vindfall. For å bygge slike veger, må traseer gjerne ryddes for vindfall først. Kan man vente hjelp til dette?

– Det mener jeg må prioriteres slik at vegbyggingen kan starte. Dette etter dialog mellom skogeier og tømmerkjøper.

Hvilke muligheter for tilskudd finnes det til å bygge nye skogsbilveger nå? Hvordan skal man gå fram før slike prosjekter igangsettes?

– Dersom det skal bygges eller rustes opp en skogsbilveg, skal det leveres byggesøknad, plan og kostnadsoverslag og tilskuddssøknad til kommunen. Ta kontakt med meg for veiledning eller Viken Skog sin vegplanlegger Anders Berg Stensrud.

– Statsforvalteren i Innlandet har også for 2022 fått tildelt midler som tildeles som tilskudd til skogsveger. Fordelingen mellom kommunene i Innlandet er ikke avgjort, men det er gitt signaler om at prosjekter som må utføres pga. vindfall, skal prioriteres. Sør-Aurdal prioriterer sine tildelte midler knyttet til slike prosjekter.

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...