Fra Bringen

Foreslår å verne 21 831 dekar skog i Vassfaret

Publisert av Arne Heimestøl 16.01.2022. Sist oppdatert 15.01.2022.

Statsforvalteren i Viken og Innlandet sender på høring forslag om vern av 21 831 dekar skog i Vassfaret.

Hele arealet ligger innenfor Indre Vassfaret landskapsvernområde og er tilbudt av skogeierne til vern som naturreservat.

Verneforslaget ligger i kommunene Flå og Nesbyen i Viken og Sør-Aurdal i Innlandet.

Fomål med vernet

På Statsforvalteren i Viken sin nettside leser vi at skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes, og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner.

Om lag halvparten av de truede artene i Norge lever i skog, derfor er skogvern er et viktig tiltak for å sikre naturmangfold.

Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge. Målsettingen med vernet er at området skal bevares med hele sitt biologiske mangfold av arter, naturtyper og økosystemer. Samtidig skal kulturminner ivaretas.

Eksisterende hytter kan brukes og vedlikeholdes, og området skal kunne benyttes til friluftsliv og naturopplevelse. Det eksisterende Bringen naturreservat foreslås lagt inn i Vassfaret naturreservat.

Høringsbrevet

Illustrasjonsbildene ovenfor er tatt av Tor Ola Skogstad. Bildet til venstre viser Øvre Grunntjern med Bringen i bakgrunnen. Bildet til høyre: Suluvatnet og Bringen.

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...