Fra Bringen

Foreslår å verne 21 831 dekar skog i Vassfaret

Publisert av Arne Heimestøl 16.01.2022. Sist oppdatert 15.01.2022.

Statsforvalteren i Viken og Innlandet sender på høring forslag om vern av 21 831 dekar skog i Vassfaret.

Hele arealet ligger innenfor Indre Vassfaret landskapsvernområde og er tilbudt av skogeierne til vern som naturreservat.

Verneforslaget ligger i kommunene Flå og Nesbyen i Viken og Sør-Aurdal i Innlandet.

Fomål med vernet

På Statsforvalteren i Viken sin nettside leser vi at skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes, og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner.

Om lag halvparten av de truede artene i Norge lever i skog, derfor er skogvern er et viktig tiltak for å sikre naturmangfold.

Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge. Målsettingen med vernet er at området skal bevares med hele sitt biologiske mangfold av arter, naturtyper og økosystemer. Samtidig skal kulturminner ivaretas.

Eksisterende hytter kan brukes og vedlikeholdes, og området skal kunne benyttes til friluftsliv og naturopplevelse. Det eksisterende Bringen naturreservat foreslås lagt inn i Vassfaret naturreservat.

Høringsbrevet

Illustrasjonsbildene ovenfor er tatt av Tor Ola Skogstad. Bildet til venstre viser Øvre Grunntjern med Bringen i bakgrunnen. Bildet til høyre: Suluvatnet og Bringen.

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...