Kai Reidar Dølven. Foto: Arne Heimestøl

Det jobbes på spreng med vindfallhogst

Publisert av Arne Heimestøl 08.01.2022. Sist oppdatert 06.01.2022.

– Jeg må få gi en stor takk til alle som tøyer arbeidsdagene sine med mange ekstra timer for å hjelpe til i denne situasjonen. Flere entreprenører ukependler, eller har i det minste mye lenger arbeidsveg enn vanlig, og sjåfører er villige til å sove i tømmerbilene sine for å kunne kjøre mest mulig. Jeg må også få takke skogeierne for tålmodighet og konstruktiv dialog i planleggingen!

Dette sier Kai Reidar Dølven, skogbruksleder for Viken skog i Sør-Aurdal. På denne nettsiden leser vi at det jobbes på spreng med vindfallhogst.

Mye er hentet ut allerede

Nesten 120 000 kubikkmeter med tømmer er allerede hogget etter stormen 19. november i de berørte kommunene. I løpet av 2022 kan mye av den stormfelte skogen i Viken Skogs geografi være hentet ut. − Hittil har det vært fine driftsforhold, sier skogsjef Lars Kr. Haug.

Det er likevel mye igjen. Skogbrand har gått ut med tallet 1,5 til 1,7 millioner kubikkmeter totalt, noe som tilsvarer cirka 6−7 millioner trær.

– Vi opererer med et tall som ligger mellom 200 000 og 300 000 kubikkmeter for Sør-Aurdal. Hovedvolumet er i Hedalen og en god del i Begnadalen. Etter hvert som vi får oversikt, blir det også klart at øvre del av kommunen heller ikke er skåna. Spesielt Leirskogen og nedover mot Hølera igjen er det også mye, seier Dølven.

Ni hogstlag

– Per i dag er det ni hogstlag som hogger vindfall for Viken skog i Sør-Aurdal. I et normalår vil det være 3–5 lag, så kapasiteten er betydelig styrka.

Dølven forteller at tre av lagene er flytta hit delvis langvegsfra. Noe kapasitet er også dratt nedover fra øvre deler av Valdres.

– Nå er det å forvente at vinteren snart vil gjøre det mer krevende for oss å ta ut vindfall, og vi må være forberedt på at det vil stoppe opp en periode. Når vårsola tar godt tak, vil det være tid for å gi full gass igjen og sette inn flere maskiner. For hver dag som går nå, så redder vi store verdier for skogeierne, så hver dag teller, sier Dølven.

Viken Skog har leid inn firmaet Hegdahl skogdrift fra Vestfold. Dette laget har de siste dagene tatt ut 1000 kubikkmeter med tømmer på skogseiendommen til Nils Garli 1,5 km sør for skolen.

God transportkapasitet

– Transportkapasiteten i området her er på en måte felles for Valdres. Nå som avvirkningen forskyves sørover, så kommer tømmerbilene etter. Det kommer gradvis også inn biler fra andre områder for å hjelpe til. Etter hvert som flere maskinlag kommer, så vil også transportkapasiteten bli styrka, forteller Dølven.

1000 kubikkmeter med tømmer skal fraktes bort her. Det blir ca. 20 lass.

God avsetning

Hvor lang tid regner dere nå med at oppryddingsarbeidet vil ta?

– Vi ser nok for oss at fortsatt hogger vindfall ett år fram i tid. Det viktige nå i vinter og til våren blir å redde de største verdiene og arbeide i de områdene som vil være særlig utsatt for oppblomstring av barkbiller.  

Dølven legger til at det i øyeblikket hogges mest gran. Sagtømmeret av treslaget går til Begna bruk. Sagtømmer av furu kjøres til Moelven – til Soknabruket. Massevirke av både gran og furu kjøres til jernbaneterminalen på Follum. Derfra går det på tog til både norske og svenske kunder.

Er det mulig å få levert alt som tas ut av berørte områder?

– Det er god avsetning på alle sortiment, så det ser vi ikke på som noe problem. De store volumene som konsentreres her nå, kan imidlertid skape forsinkelser og midlertidige opphopninger på industritomter utover våren. En del av denne oppryddinga er også å skaffe kjøpere til virket, og det blir det selvsagt arbeida aktivt med.

Gode priser

Dølven forteller at prisene på sagtømmer har vært gode gjennom høsten, og de videreføres nå ved inngangen til 2022. Dette skriver seg fra et veldig bra trelastmarked over hele verden. Det er mer krevende for massevirkeindustrien som opplever redusert etterspørsel, nedstenging av fabrikker og investeringsplaner som legges på is. Massevirkeprisen holder seg likevel stabil ved inngangen til 2022. 

Støtteordninger

– Har du kjennskap til om det kan bli aktuelt med støtteordninger ut over det forsikringene dekker?

– Det arbeides aktivt med å informere om behov for slike ordninger. En ikke ubetydelig del av det nedblåste tømmeret ligger vanskelig til og/eller har små dimensjoner. Dette vil det trolig ikke være mulig å hogge uten at skogeier sitter igjen med en faktura som må betales. Det er et viktig budskap!

– Det er også behov for en god del nye skogsbilveger som allerede er under bygging eller under planlegging. Å sikre at dette blir tilskuddsberettiget er også svært viktig. Jeg føler meg trygg på at myndighetene vet om dette, men om midlene kommer…? spør Dølven.

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...