Vaktmester Kjell Berg og kommunalsjef Hans Soldbrekken Ruud. Foto: Privat

Strømsmell for kommunen?

Publisert av Arne Heimestøl 05.01.2022. Sist oppdatert 04.01.2022.

I skrivende stund er spotprisen på strøm i vårt område184,28 øre/kWh. Det er svært høyt i forhold til det som har vært vanlig de siste årene. Som du ser av tabellen nedenfor, var prisene svært lave i 2020. I siste halvdel av 2021 endret dette seg.

Sørøst-Norge – Oslo (NO1) Prisene er inkludert mva.

Måned/År2021202020192018
Januar62,5630,5168,2439,12
Februar68,1315,7956,4446,3
Mars52,66           11,2651,0753,15
April56,506,6649,7346,75
Mai60,719,9448,2439,46
Juni58,641,9536,6552,86
Juli72,061,8842,2362,34
August93,534,8643,2561,85
September135,4512,6337,0855,94
Oktober122,1017,9446,4249,51
November132,916,2653,4557,77
Desember26,7647,763,5

Sikringsordning for private husholdninger gjelder ikke for kommuner

17. desember 2021 presenterte regjeringen en sikringsordning rettet mot private husholdninger. Staten skal ta 55 prosent av regninga for det overskytende når kilowattprisen overstiger 70 øre, med utgangspunkt i gjennomsnittlig spotpris (uveid områdepris) for måneden. Staten dekker også merverdiavgiften for overskytende pris. Ordningen har et tak på 5000 kWh pr måned og gjelder i perioden desember 2021–mars 2022.

Ordningen vi viser til ovenfor, gjelder ikke for kommuner.

Hvordan skal kommunen da klare seg gjennom vinteren? Vi har stilt kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud flere spørsmål knyttet til dette.

Strømavtaler

Hvilke strømavtaler har kommunen nå?

– Kommunen har de senere årene hatt felles innkjøpsavtale med fylkeskommunen og mange kommuner i Innlandet, samt flere fylkeskommunale og større offentlige selskap. Kraftleverandør for tiden er Ishavskraft.

Budsjettet for 2022

Hvordan er sammenhengen mellom vedtatt budsjett og inngåtte strømavtaler?

– Den gjeldende innkjøpsavtalen legger til grunn spotpris, men med mulighet for prissikring for hele eller deler av energivolumet som blir kjøpt. I 2021 hadde kommunen inngått avtale om fastprisbinding på 50 % av strømvolumet, noe som viste seg å gi en god besparelse i fjor siden vi var heldige med bindingstidspunktet.

– Dersom spotprisen holder seg like høy fremover som den er i skrivende stund, så vil dette kunne bidra til en vesentlig kostnadsøkning for kommunen siden det ikke er inngått fastprisavtaler for 2022. Det er likevel en forventning om at prisnivået trolig skal vesentlig ned fra dagens nivå i løpet av første halvår. Det må også tillegges at en vesentlig del av kommunens energiforbruk er fjernvarme/biovarme, som ikke følger strømprisene.

Sparetiltak

Er det aktuelt for kommunen å sette i gang sparetiltak for å redusere utgifter til strøm? I så fall, hvilke?

Kommunen har de foregående årene gjennomført et energispareprogram på de fleste større bygg kommunen eier, der totalt energiforbruk ble vesentlig redusert. Denne gevinsten har vi også i dag, og det følges fremdeles opp hvordan byggene driftes med tanke på energibruk.

– Det er naturlig å ha ekstra fokus på dette i disse tider for byggdrifterne, men det er ikke planlagt igangsatt prosjekter ut over dette. For øvrig forsøker vi ved utskifting av for eksempel gatelysarmaturer eller andre installasjoner å erstatte disse med mer energieffektive løsninger.

Ny nettleiemodell

Regjeringen har vedtatt at forskriftsfestet innføring av ny nettleiemodell er utsatt til juli 2022.

Hvilke konsekvenser vil en slik nettleiemodell ha for kommunen?

– Ny nettleiemodell har etter vår kunnskap ikke store konsekvenser for de fleste bygg og installasjoner av litt størrelse som kommunen har, da de fleste av disse uansett er næringsabonnement med forbruk over 100 000 kWh der effektstyring også har vært aktuelt tidligere.

– Modellen vil være aktuell for noen av de midlertidige abonnementene vi har på kommunale utleieboliger og trolig også noen av våre mindre bygg og tekniske anlegg, men dette er i stor grad anlegg som da ikke vil ha store svingninger i effektuttak.

(Bilder øverst i saken: Vaktmester Kjell Berg og kommunalsjef Hans Soldbrekken Ruud. Foto: Privat)

Les også..

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...