Ambulanse

Ambulansesjefen: – Vi mener at Sør-Aurdal samlet sett har et like godt ambulansetilbud som øvrige kommuner i Valdres og Innlandet

Publisert av Arne Heimestøl 04.01.2022. Sist oppdatert 04.01.2022.

Mediantida det tar fra du ringer nødnummeret til ambulansen kommer, varierer fra 12 til 24 minutter i Valdres-kommunene. Dette opplyser Helsedirektoratet. I 2020 var det 595 akutte ambulanseoppdrag i Valdres.

KommuneFolketallAkutte oppdragMedian responstid
Vang1 5744923,9 minutter
Etnedal1 2555120,7 ,minutter
Nord-Aurdal6 34919511,9 minutter
Vestre Slidre2 1178618,75 minutter
Øystre Slidre3 2359623,7 minutter
Sør-Aurdal2 98011823,35 minutter

Valdres brann- og redningstjeneste

Valdres brann- og redningstjeneste tar også helseoppdrag. I Sør-Aurdal har det de siste årene vært mange slike utrykninger. (Kommunene Vang, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Sør-Aurdal eier denne redningstjenesten.)

Helseoppdrag i eierkommuneneHelseoppdrag i Sør-AurdalSør-Aurdal sin andel
202127 1244 %
2020331545,5 %
2019431944 %
2018391846 %

Statistikk

Median

Når du arbeider med statistikk, kan du finne medianverdien dersom du sorterer alle data i stigende rekkefølge. Tallet som ligger på midten, er medianverdien. Dette betyr at halvparten av observasjonene kan være mindre enn medianen, og den andre halvparten kan være større.

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt er middelverdien av alle observasjoner. Dette tallet finner du ved å summere alle observasjonene og dele på antall observasjoner.

Typetall

Typetalet er den observasjonen som har høyest frekvens – den mest typiske observasjonen i en datasamling.

Ambulansesjefen svarer

Ingvild Grønnerud er avdelingssjef ambulanse ved Divisjon Prehospitale tjenester ved Sykehuset Innlandet HF. Vi har stilt henne fire spørsmål.

Hvilke grunner er det til at Valdres brann- og redning har så mange helseoppdrag i Sør-Aurdal?

– Det er vanskelig å gi et helt eksakt svar på dette. Man kan ikke utelukke på et generelt grunnlag at legevaktstrukturen med en økende andel sentraliserte legevaktsdistrikter innvirker på brannvesenets rolle i forhold til helseoppdrag.

– Vi har for 2020 registrert totalt 13 helseoppdrag i våre systemer hvor Valdres brann og redning har vært involvert. I dette materiellet finner vi tilfeller av hjertestans, hjemmeulykker og andre situasjoner hvor brannvesenets tilstedeværelse har vært en merverdi for pasienten. Vi opplever å ha et veldig godt samarbeid med brannvesenet i Valdres.

Er median responstid et hensiktsmessig måltall i en langstrakt kommune som Sør-Aurdal – der ambulansen er stasjonert i den ene utkanten av kommunen?

Ambulanse

– Det er etablert veiledende responstidsmål for ambulansetjenesten for akuttoppdrag (hastegrad rød). I grisgrendte strøk er det et mål om at ambulansen er fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 90 prosent av hendelsene. Antallet hendelser er få i mange små kommuner. For at resultatet skal være mest mulig robust på kommunenivå er median valgt av Hdir som måleparametre på nasjonalt nivå. Median vil si den verdien som er i midten dersom tallene rangeres fra lavest til høyest (kilde: Hdir).

– Det er viktig å gå inn i bakgrunnstallene. Median responstid er et uttrykk for måloppnåelse, men sier ingenting om den enkelte pasienten eller det enkelte oppdraget.

Hvordan blir et ambulanseoppdrag løst når ambulansen i Bagn er opptatt med annet oppdrag?

– Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere plassering og ressursstyring av våre ambulanser i hele Innlandet. Ambulanser er en begrenset ressurs, og vi er opptatt av at befolkningen skal få best mulig hjelp når de trenger det ut i fra de ressursene vi til enhver tid rår over.

– Det er viktig at ambulanseressursene plasseres slik det er mest hensiktsmessig ut fra oppdragsmengde og aktivitet. Det er viktig å understreke at det er oppdragene som til enhver tid avgjør hvor en ambulanse befinner seg. Dersom et område blir uten ambulanseressurs i en lengre periode på grunn av pågående oppdrag, vil andre ressurser bli flyttet nærmere dit.

Vil du si at innbyggerne i Sør-Aurdal samlet sett har et like godt ambulansetilbud som øvrige kommuner i Valdres og Innlandet?

– Vi mener at Sør-Aurdal samlet sett har et like godt ambulansetilbud som øvrige kommuner i Valdres og Innlandet, og at kvalitetsindikatorene understøtter dette.

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugens venner tildeles Kulturprisen

Under åpningen av sommersesongen 2024 på Bautahaugen hadde ordfører Hougsrud ...
Kulturfestival 2024

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...