En vannkran som drypper

Kommunale gebyrer for vann og avløp

Publisert av Arne Heimestøl 29.12.2021. Sist oppdatert 27.12.2021.

Flere har protestert på høye gebyrer. Det har ikke ført til reduksjoner. Nå er det imidlertid lagt til rette for månedlig fakturering.

Substantivet gebyr kan ha ulike betydninger. For det første kan ordet brukes om avgift ved overtredelse av visse bestemmelser. For det andre kan det bety avgift til (offentlig) myndighet. Det er det siste denne artikkelen skal handle om. 16. desember vedtok kommunestyret gebyrliste for 2022.

Fra og med januar 2022 vil kunder som er koblet på kommunens vann og avløpsnett, bli fakturert kommunale gebyr 12 ganger i året, istedenfor to ganger. Første fakturering er 20. januar. Avregning av forbruk i 2020 av vann vil komme med på fakturaen for mars. Les mer om dette på denne siden.

Selvkost

Ca. 380 abonnenter er knyttet til det kommunale vann- og avløpsnettet. I sak 019/16 vedtok kommunestyret at selvkostdekningen skulle opp på 100 % for å ta høyde for nødvendige investeringer i perioden framover. Med bakgrunn i det kommunestyret bestemte i sak 019/16, har kommunestyret vedtatt gebyrer for 2022.

Ifølge budsjett- og økonomiplanen for 2022–2025 har selvkostområdet for vann og avløp over en periode de foregående årene hatt en årlig underdekning på 1,2–1,5 millioner kroner årlig.

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud opplyser at tjenesten nærmer seg selvkostdekning, og at en trolig med foreslått opptrapping vil nå målet før utgangen av denne økonomiplanperioden.

Ca. 10 nye abonnenter har kommet til det siste året, og denne utviklingen fortsetter i 2022. Det blir altså flere å fordele kostnadene på.

Her legger vi til at kommunen betaler vann- og avløpsgebyr for alle egne eiendommer som er knyttet til det kommunale vann- og avløpsnettet.

Kommunestyret fastsetter gebyrene den enkelte abonnent må betale. Alle brukerne skal ha vannmålere, og da kan den enkelte følge med på – og også påvirke forbruket.

Gebyrene

Gebyrene abonnentene må betale for vann- og avløpstjenesten, består av tre komponenter:

  1. Fastledd etter ulike nivåer
  2. Vannforbruk per m3
  3. Avløp per m3

gebyrlista har kommunen oppgitt priser eksklusiv mva. Vi har lagt til merverdiavgiften.

Årspris for vann til boliger og næring for 2021 og 2022 – fastleddet – inkl. mva.

Fast sats20212022
Fastledd klasse 11 –300 m33 000 kr3 063 kr
Fastledd klasse 2300–1 000 m35 375 kr5 500 kr
Fastledd klasse 3Over 1 000 m310 750 kr10 875 kr

Årspris for avløp til boliger og næring for 2021 og 2022 – fastleddet – inkl. mva.

Fast sats20212022
Fastledd klasse 11 –300 m34 500 kr4625 kr
Fastledd klasse 2300–1 000 m37 500 kr7625 kr
Fastledd klasse 3Over 1 000 m312 875 kr13 063 kr

Forbruksgebyr etter målt vannforbruk – inkl. mva.

20212022
Vannpr. m341,25 kr42,50 kr
Avløppr. m356,25 kr57, 50 kr
Sumpr. m397,50 kr100,00 kr

Eksempler på hva en abonnent må betale for vann og avløp per år – inkl. mva. i 2022

ForbrukFastbeløpForbruk vann og avløpSum
70 m37 688 kr7 000 kr14 688 kr
110 m37 688 kr11 000 kr18 688 kr
200 m37 688 kr20 000 kr27 688 kr

Tips

Er du tilknyttet et kommunalt vannverk, må du altså betale et fastbeløp + forbruksbeløp for vann og avløp. Fastbeløpet for de fleste husstander er vel 7000 kr. Forbruk av vann og avløp er til sammen 100 kr per m3.

Kontroller forbruket ditt ved å følge med på vannmåleren. Ligger du an til høyt vannforbruk, kan det være smart å finne årsakene til det og evt. sette inn tiltak.

Vannkraner eller dusjer som drypper, toaletter som renner eller vannkraner som blir stående åpne, kan for gi ubehagelige ekstraregninger.

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...